Expertní kulatý stůl
na téma regionální rozdíly a vzdělávání
(Kam kráčíš, Česko 2020)

Dne 3. března proběhlo v rámci příprav na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko 2020 v zasedací místnosti Aspen Institute Central Europe první expertní setkání na téma regionální rozdíly a vzdělávání. Expertní setkání přispívají již od roku 2015 k analýze vývoje České republiky a jejich výstupy jsou následně zpracovány do studie a prezentovány na výroční konferenci, která proběhne letos na podzim v partnerství s mediálním domem Economia.

Během expertního kulatého stolu se pod vedením sociologa a garanta expertní studie Daniela Prokopa z PAQ Research a za odborné podpory ředitele think tanku IDEA při CERGE-EI Daniela Münicha sešli odborníci z oblasti školství, byznysu a vládního i neziskového sektoru, aby diskutovali o provázanosti regionálních rozdílů a rozdílů ve vzdělávání, aktuálních trendech a možných řešení.

Zúčastnění se nejprve pokusili na základě vlastních zkušenostní zmapovat aktuálně panující situaci ohledně regionálních rozdílů a vzdělávání. Jedním z důležitých témat byly faktory, které určují kvalitu škol. Výsledky žáků totiž často nenesou přesnou informaci o kvalitě dané školy, jelikož jsou spojeny ještě s dalšími ukazateli, ať už sociálními, ekonomickými či kulturními. S ohledem na míru domácí přípravy žáků hraje ve výsledcích také důležitou roli motivace samotných rodičů a jejich ochota se na přípravě podílet. Situace v rodinách může být v mnoha ohledech nevyhovující, případná pomoc je však fragmentovaná a nekoordinovaná. To může pramenit i z problému členění na vládní úrovni, kdy se řešení problémů pohybuje na rozhraní různých rezortů ministerstev, což může snižovat jejich efektivitu.

Dalším problémem, kterým se expertní kulatý stůl zabýval, byl nedostatek učitelů v některých krajích České republiky. Absolventi pedagogických fakult se často po ukončení studia nenavracejí za prací do svých rodných měst, jelikož tam nenacházejí dostatečně vhodné podmínky. Ani lokální vysoké školy nenabízí příhodné řešení, jelikož se studenti často uchylují k práci mimo vystudovaný obor. Nedostatečná je například i praxe některých čerstvých absolventů či další průběžné vzdělávání a sdílení dobré praxe napříč školami. Problematická může být taktéž snaha udržet učitele v malých obcích. Ti totiž často odcházejí do větších či přímo krajských měst.

V neposlední řadě se zúčastnění odborníci věnovali otázce financování školství. Panovala shoda, že je nutné do školství více investovat. Ve školství chybí možnost předfinancování projektů, což často zabraňuje rozvoji a zlepšení kvality některých škol. Diskutovanými řešeními byly například podmínění rozpočtového určení daní, vytvoření přímého finančního kanálu pro socioekonomicky znevýhodněné školy, či posilování role ředitelů.

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.