Kam kráčí Česko 2019
podle Jana Delonga
– Aspen Young Leaders

Jan Delong

PR a koordinační manažer Knihovny Třinec
Absolvent programu Aspen Young Leaders

Přešlapování na místě a jedinečná infrastruktura

Když se člověk podívá na zásadní události, které pohnuly českou společností a stále jí hýbou, může se zdát, že Česko nekráčí vpřed, ale nazpět. Podle mě však stojí na místě, nervózně přešlapuje a spíše se rozhoduje, kterým směrem jít. Já doufám, že i přes všechny překážky, které budou stát v cestě, vykročí Česko kupředu. Jaké to bude, až dorazíme do cíle, co se změní a jak se změníme my? To nedokážu popsat a ani si na to netroufám, ale rád bych pojmenoval věci, díky nimž věřím v lepší zítřky.

Jednou z nich jsou občansky angažovaní lidé, kteří se nebojí vyjít do ulic a ukázat, že jim není lhostejný např. stav justice nebo chování nejvyšších ústavních činitelů, a váží si toho, že mohou žít ve svobodném demokratickém státě. Především si váží hodnot, na nichž Česká republika stojí. Tyto hodnoty jsou základním stavebním kamenem institucí, u kterých to možná není úplně patrné, rozhodně ne na první pohled. Těmi institucemi jsou… knihovny.

V letošním roce slavíme 100 let od vzniku knihovnického zákona, díky kterému se můžeme chlubit jednou z nejhustších sítí knihoven na světě. Knihovny se staly lokálními centry vzdělanosti a oporou demokratických hodnot. V průběhu času, a především s příchodem internetu, se jejich role proměnila, svým způsobem přišly o monopol na informace. Jejich smysl však zůstává stále stejný a postupně se prohlubuje. Protože knihovny jsou dnes jedním z mála míst, která jsou otevřená, dostupná, nabízejí prostor pro setkávání, vzdělávání, kulturu, velmi často se o nich mluví jako o komunitních prostorech.

A zde vidím možné propojení. Knihovny se mohou stát zázemím pro ty, kteří s nimi sdílejí stejné hodnoty, ale mohou být také prostorem pro tak potřebný dialog, jenž často schází. A to nejen ve velkých městech, ale i v malých obcích. Už 100 let budujeme infrastrukturu, kterou naplno nevyužíváme a spíš ji přehlížíme. Pokud má Česko přestat s přešlapováním a vyrazit kupředu, jsou právě knihovny institucemi, které na nastoupené cestě mohou sehrát velmi důležitou roli. To však bude možné jen s dostatečnou podporou nejen ze strany státu a samosprávy, ale také ze strany veřejnosti – tu české knihovny potřebují ze všeho nejvíce.

Text vznikl u příležitosti výroční konference Aspen Institute CE “Kam kráčíš, Česko 2019”. Krátké úvahy absolventů programu Aspen Young Leaders o současném směřování ČR byly zveřejněny v rámci konferenční brožury. 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.