Expertní kulatý stůl
na téma regionální rozdíly a vzdělávání
(Kam kráčíš, Česko 2020)

Dne 3. března proběhlo v rámci příprav na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko 2020 v zasedací místnosti Aspen Institute Central Europe první expertní setkání na téma regionální rozdíly a vzdělávání. Expertní setkání přispívají již od roku 2015 k analýze vývoje České republiky a jejich výstupy jsou následně zpracovány do studie a prezentovány na výroční konferenci, která proběhne letos na podzim v partnerství s mediálním domem Economia.

Během expertního kulatého stolu se pod vedením sociologa a garanta expertní studie Daniela Prokopa z PAQ Research a za odborné podpory ředitele think tanku IDEA při CERGE-EI Daniela Münicha sešli odborníci z oblasti školství, byznysu a vládního i neziskového sektoru, aby diskutovali o provázanosti regionálních rozdílů a rozdílů ve vzdělávání, aktuálních trendech a možných řešení.

Zúčastnění se nejprve pokusili na základě vlastních zkušenostní zmapovat aktuálně panující situaci ohledně regionálních rozdílů a vzdělávání. Jedním z důležitých témat byly faktory, které určují kvalitu škol. Výsledky žáků totiž často nenesou přesnou informaci o kvalitě dané školy, jelikož jsou spojeny ještě s dalšími ukazateli, ať už sociálními, ekonomickými či kulturními. S ohledem na míru domácí přípravy žáků hraje ve výsledcích také důležitou roli motivace samotných rodičů a jejich ochota se na přípravě podílet. Situace v rodinách může být v mnoha ohledech nevyhovující, případná pomoc je však fragmentovaná a nekoordinovaná. To může pramenit i z problému členění na vládní úrovni, kdy se řešení problémů pohybuje na rozhraní různých rezortů ministerstev, což může snižovat jejich efektivitu.

Dalším problémem, kterým se expertní kulatý stůl zabýval, byl nedostatek učitelů v některých krajích České republiky. Absolventi pedagogických fakult se často po ukončení studia nenavracejí za prací do svých rodných měst, jelikož tam nenacházejí dostatečně vhodné podmínky. Ani lokální vysoké školy nenabízí příhodné řešení, jelikož se studenti často uchylují k práci mimo vystudovaný obor. Nedostatečná je například i praxe některých čerstvých absolventů či další průběžné vzdělávání a sdílení dobré praxe napříč školami. Problematická může být taktéž snaha udržet učitele v malých obcích. Ti totiž často odcházejí do větších či přímo krajských měst.

V neposlední řadě se zúčastnění odborníci věnovali otázce financování školství. Panovala shoda, že je nutné do školství více investovat. Ve školství chybí možnost předfinancování projektů, což často zabraňuje rozvoji a zlepšení kvality některých škol. Diskutovanými řešeními byly například podmínění rozpočtového určení daní, vytvoření přímého finančního kanálu pro socioekonomicky znevýhodněné školy, či posilování role ředitelů.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.