Expertní studie:
Umělá inteligence
a příležitosti v ČR

Aspen Institute CE ve spolupráci s Microsoft Česká republika a Slovensko vypracoval studii Umělá inteligence a příležitosti v České republice. Praha má ambice stát se světovým centrem umělé inteligence, má pro to skvělé předpoklady díky univerzitnímu intelektuálnímu potenciálu právě v oblasti umělé inteligence. Jak vypadá využívání umělé inteligence ve firemní praxi, jaké jsou naše silné a slabé stránky pro vytvoření úspěšného ekosystému umělé inteligence?

Plné znění studie

Studie Aspen Institute CE je kolektivním dílem skupiny expertů vypracovaná ve spolupráci s Microsoft Česká republika a Slovensko. Studie si klade za cíl zhodnotit aktuální situaci a ekonomické příležitosti spojené s rozvojem umělé inteligence (Sarah Boutall, Neuron Soundware, absolventka Young Leaders Program). Na základě dat (především z mezinárodních šetření ICT usage in enterprises) studie analyzuje využívání ICT technologií, automatizace a prvků potenciálně spojených s umělou inteligencí v českých firmách, a přináší srovnání s evropskými státy. Autoři se soustředí především na identifikaci aspektů, kde ČR výrazněji vybočuje z průměru členských států EU, případně podobně ekonomicky vyspělých zemí, a kde se výrazně liší v dynamice změn (Daniel Münich, Daniil Kashkarov, think-tank IDEA při CERGE-EI). Příslušné kapitoly se pak věnují právním otázkám spojeným s umělou inteligencí (Veronika Žolnerčíková, doktorandka Ústavu práva a technologií, Právnická fakulta MU), perspektivám (celoživotního) vzdělávání s ohledem na dopady umělé inteligence na pracovní trh v České republice (Lukáš Rejchrt, Edhance), a dalším možnostem řešit strukturální nedostatky vysoce kvalifikované síly v kontextu transformace hospodářství na znalostní ekonomiku (Ondřej Valenta, výzkumné centrum GEOMIGRACE).

Vybrané poznatky ze studie Umělá inteligence a příležitosti v ČR představil generální ředitel Microsoft Česká republika a Slovensko Rudolf Urbánek na výroční konferenci Aspen Insitute CE Kam kráčíš, Česko  (záznam 2.35:37).

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.