Crowdfunding Visegrad – nová iniciativa Aspen Institute Prague

Diskusí v pražském Hubu pokračoval Aspen Institute Prague v projektu Crowdfunding Visegrad, který má za cíl zmapovat rostoucí trend komunitního financování v zemích Visegrádské čtyřky a zhodnotit možnosti jeho dalšího rozvoje.

Ačkoliv popularita crowdfundingu roste, dosud u nás scházela hlubší diskuse, která by fenomén zpracovala komplexně, tedy z ekonomického, legislativního i uživatelského hlediska. „Potenciál crowdfundingu je přitom velký, ať již pro zorganizování výstavy nebo koncertu, vydání knihy, vývoj počítačových programů a her nebo nastartování nového byznysu. Navíc v době, kdy v důsledku krize klesají veřejné i soukromé investice do rozvoje nových startupů nebo kulturních projektů,“ zdůvodňuje projekt Maria Staszkiewicz, zástupkyně ředitele Aspen Institute Prague.

Pražská debata je jednou ze čtyř, které ve spolupráci s partnerskými organizacemi Aspen Institute Prague uspořádá v rámci projektu. První proběhla na začátku února v Polsku, další budou následovat v Maďarsku a na Slovensku. Stejně jako v Praze, i tam si vymění názory zástupci místních ministerstev, vlastníci a provozovatelé crowdfundingových platforem, právníci, ekonomové, akademici či autoři úspěšných projektů. Výstupem projektu, který byl podpořen Mezinárodním visegrádským fondem, bude studie hodnotící aktuální stav v zemích střední Evropy i potenciál pro další rozvoj crowdfundingu v tomto regionu.

Crowdfunding se začíná prosazovat i v českém prostředí

V Praze proběhla debata za účasti širokého spektra odborníků, kteří mají s crowdfundingem praktické zkušenosti. Diskutující se shodli, že crowdfunding se úspěšně prosazuje v českém prostředí, přestože se jedná o relativně nový způsob financování. „Důvodem je i to, že funguje jako zajímavá zpětná vazba od publika, kterému je daný produkt určen. Crowdfunding tak umožňuje autorům otestovat zájem veřejnosti o daný projekt,“ poznamenal Aleš Burger, jeden ze zakladatelů úspěšného českého crowdfundingového portálu Hithit.cz.

Zapojili se i zástupci neziskového sektoru a zhodnotili možnosti, které jim crowdfunding přináší. Podle Ondřeje Zapletala z Nadace Vodafone může crowdfunding odhalit skutečnou funkčnost nápadů, což žádost na papíře nemusí dokázat, a navíc dodat projektům neziskových organizací důležitou publicitu. Také Martin Olša z Nadace OKD vnímá praktické využití crowdfundingu především v tom, že může „hrát roli určitého filtru, který je velmi vhodný pro posuzování žádostí neziskových organizací o podporu jejich projektů.“

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.