Aspen Annual Conference 2023

Hodnoty: Nový trend digitálního věku?

Cílem konference je poskytnout přehled o politickém, ekonomickém a společenském vývoji nejen České republiky v kontextu střední Evropy. Panelové diskuse v rámci výroční konference vychází z expertních studií, a kromě analýzy stavu regionu, upozorňují na nejzávažnější problémy ve sledovaných oblastech a přináší konkrétní doporučení ke zlepšení. Odborníky z podnikatelského, akademického a neziskového sektoru v panelech konference tradičně doplňují členové vlády.

Konference bude tradičně rozdělena do dvou bloků. V dopoledním mezinárodním bloku se zaměříme na témata Hodnotový leadershipObranu hodnot v digitální době a tlak, který je vlivem digitální doby v našem středoevropském regionu na tyto hodnoty vyvíjen. V odpolední části se zaměříme na aktuální výzvy pro českou ekonomiku a společnost a podmínky, které našim občanům a podnikům vytváříme. Diskuze založené na odborných studiích se zaměří na Přechod ČR na zelenou ekonomiku, Digitalizaci českých malých a mikropodniků a Spolupráci ředitelů ZŠ, zřizovatelů a místních služeb. Podkladem pro jednotlivé panely jsou expertní studie připravené exkluzivně pod hlavičkou Aspen Institute Central Europe ve spolupráci s Boston Consulting Group, Danielem Koštovalem, Global Arena Research Institute a PAQ Research, diskutované v rámci expertních skupin Aspen Institute Central Europe.

Sli.do
#AspenAnnual

8:30

-

9:00

Registrace

9:00

-

9:05

Zahájení

🔴 Ivan Hodáč, předseda dozorčí rady / zakladatel, Aspen Institute CE

🔴 Pavel Řehák, předseda správní rady, Aspen Institute CE / zakladatel, Direct family

🔴 Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE  

9:05

-

9:30

Hodnotový leadership:Výzvy dnešní doby

Hlavní proslov a moderovaný dialog: 

🔴 Petr Pavel, prezident České republiky

9:30

-

10:20

Hodnoty: Nový trend digitálního věku?

Individuální projevy a moderovaný dialog:

🔴 Timothy Garton Ash, profesor, Oxfordská univerzita

🔴 Tomáš Halík, profesor Filozofické fakulty UK / prezident České křesťanské akademie

10:20

-

10:35

Přestávka

10:35

-

11:35

Obrana hodnot v digitální době

Panel bude založen na studii od Aspen Institute CE a Daniela Koštovala 

🔵 Úvodní video: Daniel Koštoval, bezpečnostní analytik, Pražské centrum transatlantických vztahů

Diskutovat budou:

🔴 Petr Dvořák, bývalý generální ředitel České televize a TV Nova

🔴 Jakub Landovský, stálý představitel České republiky při NATO

🔴 Aleksander Mokrzycki, poradce, Poradní skupina NATO pro nové a disruptivní technologie / zástupce generálního ředitele, PFR Ventures

🔴 Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost, Úřad vlády ČR

🔴 Magda Vášáryová, zakladatelka SFPA a VIA CULTURA, politička, diplomatka a aktivistka

11:35

-

12:30

Oběd

12:30

-

13:30

Přechod na zelenou ekonomiku: Cesta k prosperitě?

Panel bude založen na studii od Aspen Institute CE a Boston Consulting Group

🔵 Úvodní video: Tomáš Wiedermann, řídící partner, Boston Consulting Group (BCG)

Diskutovat budou:

🔴 Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ ESCO, a.s.

🔴 Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR

🔴 Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel, Komerční banka, a.s.

🔴 Jana Matesová, ekonomka / bývalá zástupkyně ČR při Světové bance

🔴 Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group (BCG)

13:30

-

13:50

Přestávka

13:50

-

15:00

Vzdělávání: Základem úspěchu je spolupráce mezi řediteli a zřizovateli

Panel bude založen na studii od Aspen Institute CE a PAQ Research

🔴 Hlavní proslov: Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

🔵 Úvodní video: Karel Gargulák, analytik, PAQ Research

Diskutovat budou:

🔴 Přemysl Janeček, ředitel, Základní a Mateřská škola Pozlovice

🔴 Jiří Kulhánek, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj

🔴 Robert Plaga, předseda, Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství

🔴 Erika Zelenková, ředitelka, MŠ Čtyřlístek Kadaň

🔴 Jan Zeman, analytik, PAQ Research

15:00

-

15:20

Přestávka

15:20

-

16:30

Digitalizace: Jak pomoci malým českým podnikům?

Panel bude založen na studii od Aspen Institute CE a Global Arena Research Institute v rámci programu Strive Czechia, společné iniciativy Mastercard Centra pro inkluzivní růst a CARE Česká republika.

🔴 Hlavní proslov: Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise

🔵 Úvodní video: Michal Kořan, zakladatel, Global Arena Research Institute

Diskutovat budou: 

🔴 Jan Břížďala, radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie, Kraj Vysočina

🔴 Pavla Francke, zakladatelka a ředitelka, HAAKON

🔴 Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise

🔴 Taťána le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google

🔴 Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR / viceprezident, Hospodářská komora ČR

16:30

-

16:40

Závěrečná doporučení

🔴 Pavel Řehák, předseda správní rady, Aspen Institute CE / zakladatel, Direct family

🔴 Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE

Hodnotový leadership: Výzvy dnešní doby

9:05-9:30

V dnešní době hraje hodnotový leadership stále významnější roli, protože se potýkáme s řadou výzev a problémů, jako jsou nedostatek důvěry v instituce, nedostatečná ochrana životního prostředí, sociální nerovnosti a mnoho dalších.

 • Jak je důležité hodnotové ukotvení a leadershipové strategie v době válečných konfliktů?
 • Na co by se měli současní leadeři, nejen v politice, zaměřit při náročných rozhodnutích v době krize?
 • Jaký dopad mají technologie na hodnoty v současné společnosti?

Hlavní proslov a moderovaný dialog:

 • Petr Pavel, prezident České republiky

Hodnoty: Nový trend digitálního věku?

9:30-10:20

Hlavní proslovy v rámci tohoto bloku se budou věnovat současným výzvám ve společnosti, ale především roli hodnot v kontextu vzestupu využívání technologií napříč všemi oblastmi každodenního života.

 • Jak digitální technologie ovlivňují mezilidské vztahy a hodnoty spojené s komunikací a interakcí?
 • Jaký vliv má neustálý přístup k informacím na naše hodnoty a vnímání reality?
 • Jakým způsobem digitální technologie ovlivňují dialog o demokracii, svobodě, a lidských právech, které byly klíčovými tématy sametové revoluce?

Individuální projevy a moderovaný dialog:

 • Timothy Garton Ash, profesor evropských studií, Oxfordská univerzita
 • Tomáš Halík, profesor, Filozofická fakulta UK / prezident, Česká křesťanská akademie

Obrana hodnot v digitální době

10:35 - 11:35

Panelová diskuze  založena na studii „GLOBÁLNÍ VÝZVA ZÁPADU: Investice do bezpečnosti a obranyschopnosti jsou nutností k uhájení naší nezávislosti“ od Aspen Institute CE a Daniela Koštovala.

Video upoutávka: Daniel Koštoval, bezpečnostní analytik, Pražské centrum transatlantických vztahů

Abychom mohli hájit naši bezpečnost a liberálně-demokratické hodnoty, je potřeba změnit postoje obranného sektoru – zejména s ohledem na ruskou agresi proti Ukrajině, která ukázala, jak je demokracie křehká, a že je třeba o ni neustále pečovat a chránit ji.  Zároveň je důležité bojovat proti šíření dezinformací a kyberútokům s cílem zajistit ochranu demokratických systémů. V posledních sedmi desetiletích hraje EU významnou roli pro stabilitu na našem kontinentu. Její hlavní úlohou je udržovat hodnoty, na nichž byla EU založena (demokracie, svoboda, rovnost), dodržovat lidská práva, a přispívat k míru a bezpečnosti na celém světě.

 • Jak se mění mezinárodní vztahy?
 • Jakým hrozbám čelíme v dnešní digitální době a jaká je role obranného průmyslu v kontextu obrany našich hodnot?
 • Jak středoevropské státy vnímají členství v NATO, zejména v kontextu aktuálně probíhajících válek?

Jaké kroky jsou nezbytné, abychom naše hodnoty a náš způsob života ochránili budou diskutovat:

 • Petr Dvořák, bývalý generální ředitel České televize a TV Nova
 • Jakub Landovský, stálý představitel České republiky při NATO
 • Aleksander Mokrzycki, poradce, Poradní skupina NATO pro nové a disruptivní technologie / zástupce generálního ředitele, PFR Ventures
 • Tomáš Pojar, poradce pro národní bezpečnost, Úřad vlády ČR
 • Magda Vášáryová, zakladatelka SFPA a VIA CULTURA, politička, diplomatka a aktivistka

Přechod na zelenou ekonomiku: Cesta k prosperitě?

12:30-13:30

Panelová diskuze založena na studii “ČESKÁ CESTA K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ: Výzva, nebo příležitost pro naši ekonomiku?” od Aspen Institute CE a Boston Consulting Group.

Video upoutávka: Tomáš Wiedermann, řídící partner, Boston Consulting Group (BCG)

Transformace směrem k uhlíkové neutralitě (emise skleníkových plynů) neboli „čisté nule“ se urychluje. Tento proces může představovat hrozbu pro společnost a tradiční ekonomiky, ale zároveň nebývalé příležitosti, jak vyhrát na nových trzích. Státy, které získají významnou pozici na tomto novém trhu zvýší svoji ekonomickou úroveň na úkor těch, které tyto pozice nevybudují. V návaznosti na expertní studii z loňského roku, kterou jsme připravili ve spolupráci s Boston Consulting Group na téma Budoucnost pracovního trhu do roku 2023, jsme se letos rozhodli toto téma společně posunout a vypracovali novou studii, tentokrát na téma Česká cesta k uhlíkové neutralitě: Výzva nebo příležitost pro naši ekonomiku?. Ve studii je reflektováno mnoho aspektů spojených s přechodem na zelenou ekonomiku, jako např. že v případě transformace průmyslu a služeb může přechod na zelené technologie představovat příležitosti ke zrychlení ekonomického růstu a posílení role českých firem v Evropě a ve světě. Nezvládnutí transformace by naopak mělo za následek relativní pokles růstu HDP v porovnání s ostatními zeměmi. Tyto a další závěry a doporučení vyplývající z výše zmíněné studie budou diskutovány během naší výroční konference 2023.

 • Kolik bude nutné do roku 2050 investovat pro udržení kroku s ostatními zeměmi?
 • Máme na to stát se z montovny mozkovnou v oblasti zelené ekonomiky?
 • Co může naše vláda, průmysl a společnost udělat pro lepší připravenost na tak významnou transformaci?

 O tématu budou diskutovat:

 • Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ ESCO, a.s.
 • Petr Hladík, ministr životního prostředí ČR
 • Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel, Komerční banka, a.s.
 • Jana Matesová, ekonomka / bývalá zástupkyně ČR při Světové bance
 • Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group (BCG)

 

Vzdělávání: Základem úspěchu je spolupráce mezi řediteli a zřizovateli

13:50–15:00

Panelová diskuze založena na studii „Výzvy ve vzdělávání je třeba řešit v jednom týmu se zřizovatelem, školami a dalšími službami“  od Aspen Institute CE a PAQ Research.

Video upoutávka: Karel Gargulák, analytik, PAQ Research

Ředitelé základních škol a jejich zřizovatelé jsou klíčovými postavami našeho vzdělávacího systému. Jsou to právě oni, kdo v roli manažerů řídí vzdělávání na regionální i lokální úrovni. Důležitý je také vztah s místními službami (sociálně aktivizační služby, nízkoprahová zařízení apod.), které pomáhají snižovat vzdělávací neúspěšnost. Dopad této spolupráce má značný vliv na školní výsledky žáků, překonávání socioekonomických podmínek a celkovou kvalitu života v samotných obcích.  Příklady dobré praxe přinesou konkrétní doporučení, jak nastavit dobrou spolupráci mezi klíčovými aktéry na úrovni lokálního vzdělávání (zřizovatel, ředitel ZŠ, místní sociální služby, školská poradenská zařízení apod.) a jak v digitální době dosáhnout jejich efektivního propojení v oblastech vzdělávání, sociálních služeb a kvalitní pedagogické práce ve školách za účelem podpory hodnot jako je inkluze a rovný přístup ke vzdělání.

 • Kdo nese odpovědnost za kvalitu vzdělávání?
 • Proč je důležitá spolupráce mezi řediteli, zřizovateli a dalšími službami a sdílení dobré praxe?
 • Jak pomoci ředitelům škol od přílišné administrativy?

Nejen tyto otázky budou řešit během panelové diskuze odborníci z oblasti školství.

Hlavní proslov:  

 • Mikuláš Bek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Diskutovat budou:

 • Přemysl Janeček, ředitel, Základní škola a Mateřská škola Pozlovice
 • Jiří Kulhánek, 1. náměstek hejtmana, Ústecký kraj
 • Robert Plaga, předseda, Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství
 • Erika Zelenková, ředitelka, MŠ Čtyřlístek Kadaň
 • Jan Zeman, analytik, PAQ Research

Digitalizace: Jak pomoci malým českým podnikům?

15:20-16:30

Panelová diskuze je založena na studii „Mikro- a malé podniky v České republice na cestě k digitální budoucnosti“ od Aspen Institute CE a Global Arena Research Institute, která vznikla v rámci programu Strive Czechia, společné iniciativy Mastercard Centra pro inkluzivní růst a CARE Česká republika.

Video upoutávka: Michal Kořan, Zakladatel, Global Arena Research Institute

Malé a mikro podniky (MSE) v České republice jsou v současné době vystaveny mnoha výzvám a tlakům, které vyplývají nejen z pandemie COVID-19 a následných omezení a restrikcí. Čelí totiž i dalším výzvám, jako je vysoká konkurence nejen v offline světě, ale stále více i v online prostředí a ohrožuje je i nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Proto je především digitalizace klíčová pro jejich další prosperitu, ale i  udržitelnost konkurenceschopnosti České republiky. Expertní studie na téma Mikro a malé podniky v ČR na cestě k digitální budoucnosti formuluje doporučení pro klíčové aktéry a státní správu. Na základě poskytnutých kvalitativních i kvantitativních dat, výzkumu, přináší studie závěry ve snaze pomoci MSEs rozvíjet jejich podnikání a uspět tak v digitální ekonomice prostřednictvím digitálních dovedností a nástrojů, přístupu k financím, posilování kritických dovedností mentoringu a networkingu.

 • Jaká je role českých malých podniků v národním hospodářství a jakým výzvám v oblasti digitalizace, od motivace a finančních omezení až po nedostatek pracovních sil a složitost regulace, čelí?
 • Co MSE nejvíce potřebují, co je ohrožuje a jakou roli v tom může hrát digitalizace?
 • Jaká je role AI a její potenciál do budoucna v otázce zvýšení produktivity a ekonomického růstu malých podniků a následně celé ekonomiky?

 Hlavní proslov:

 • Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise

 Diskutovat budou:

 • Jan Břížďala, radní pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie, Kraj Vysočina
 • Pavla Francke, zakladatelka a ředitelka, HAAKON
 • Věra Jourová, místopředsedkyně, Evropská komise
 • Taťána le Moigne, ředitelka české a slovenské pobočky společnosti Google
 • Tomáš Prouza, prezident, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR / viceprezident, Hospodářská komora ČR

GLOBÁLNÍ VÝZVA ZÁPADU: Investice do bezpečnosti a obranyschopnosti jsou nutností k uhájení naší nezávislosti

Daniel Koštoval, bezpečnostní analytik, Pražské centrum transatlantických vztahů

 

Česká cesta k uhlíkové neutralitě: Výzva, nebo příležitost pro naši ekonomiku?

Tomáš Wiedermann, Jiří Švejcar, Peter Ondko, Jan Siuda, Matyáš Theuer (Boston Consulting Group)
Pavel Řehák, Milan Vašina, Kateřina Polanská (Aspen Institute CE)

 

Výzvy ve vzdělávání je třeba řešit v jednom týmu se zřizovatelem, školami a dalšími službami

PAQ Research

 

Mikro- a malé podniky v České republice na cestě k digitální budoucnost 

Global Arena Research Institute

 

 

MIKULÁŠ BEK

Mikuláš Bek je ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Mezi lety 2011 a 2019 zastával po dvě funkční období pozici rektora Masarykovy univerzity a působil také místopředseda České konference rektorů pro oblast vzdělávání. Českou republiku zastupoval v Radě Evropské univerzitní asociace. V roce 2018 byl zvolen senátorem za volební obvod Brno-město a stal se nejdříve místopředsedou a následně předsedou senátního Výboru pro záležitosti Evropské unie. Před svým nástupem do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy v květnu tohoto roku působil ve vládě jako ministr pro evropské záležitosti a v druhé polovině roku 2022 úspěšně provedl Českou republiku předsednictvím Rady EU.

JAN BŘÍŽĎALA

Jan Břížďala je členem Rady Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu, informatiku a komunikační technologie. Po absolvování Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy působil jako středoškolský učitel matematiky a chemie na Gymnáziu Třebíč a Agro škole Pozďatín, kterou během svého vysokoškolského studia založil. Dlouhodobě se věnuje oblasti vzdělávání, vytváří elektronické studijní materiály a učebnice a podílí se na tvorbě zadání soutěží či olympiád pro talentované studenty. Od roku 2020 zastává uvolněnou veřejnou funkci ve vedení Kraje Vysočina.

KAMIL ČERMÁK

Kamil Čermák je předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO, firmy poskytující komplexní energetické služby firmám, městům a obcím v Česku a na Slovensku. V průběhu let působil postupně jako redaktor a moderátor v České televizi, mluvčí a poradce tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého, obchodní ředitel Českého Telecomu a obchodní ředitel Českých aerolinií (ČSA). V roce 2005 nastoupil do firmy ČEZ a nastartoval byznysové aktivity v Polsku. Poté zastával 4 roky funkci předsedy představenstva vydavatelství Economia. Od roku 2016 vede ČEZ ESCO. Získal ocenění Osobnost Smart City roku 2018. Je předseda představenstva Svazu moderní energetiky a předseda správní rady Aliance pro bezemisní budoucnost. Externě se věnuje lektorské činnosti v oblasti Corporate Governance a leadershipu. Je také členem Kolegia Paměti národa organizace Post Bellum.

PETR DVOŘÁK

Petr Dvořák vystudoval technickou kybernetiku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze a v roce 1999 získal titul MBA na Chicagské univerzitě. Do konce září letošního roku stál dvanáct let v čele České televize. Za dobu jeho mandátu generálního ředitele spustila ČT tři nové kanály, významně rozšířila a zkvalitnila vlastní výrobu a stala se nejsledovanější televizní skupinou v ČR. V roce 2014 byl zároveň zvolen do vedení Evropské vysílací unie (EBU) a později zastával i funkci jejího viceprezidenta. Před nástupem do ČT působil jako generální ředitel v komerční televizi Nova. Vykonával rovněž funkci viceprezidenta pro televizní vysílání v CME, mateřské firmě televize Nova, a zodpovídal za TV stanice v ČR, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, ve Slovinsku a na Slovensku. Spolupracoval také s PPF, významnou mezinárodní investiční skupinou.

PAVLA FRANCKE

Jako bývalá běžkyně na lyžích založila Pavla se svým mužem v roce 2019 vlastní podnikání – výrobu běžeckých holí pod vlastní značkou HAAKON. Impulzem k tomuto kroku byly nadměrně vysoké tržní ceny holí nebo jejich nekvalitní provedení bez možnosti nákupu náhradních dílů. Rozhodli se nabízet nejvyšší možnou kvalitu za dostupné ceny a vymysleli novinku na trhu, tzv. garanci výměny tubusu. Značka HAAKON dlouhodobě spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci a specializuje se na výrobu běžeckých holí a holí na nordic walking. Dnes vyváží produkty do Německa, Francie, Španělska, Polska a Kanady a je oficiálním partnerem juniorského národního týmu v běžeckém lyžování a biatlonu. Pavla má ve firmě na starosti marketingovou komunikaci a Business Development, v roce 2022 se umístila na 2. místě v soutěži Podnikavá žena.

TIMOTHY GARTON ASH

Timothy Garton Ash je profesorem evropských studií na Oxfordské univerzitě, přednášejícím v programu Isaiah Berlin na St Antony’s College, Oxford a seniorním spolupracovníkem Hooverova institutu na Stanfordské univerzitě. Na St Antony’s College dále vede Dahrendorfův program pro studium svobody. Je autorem deseti knih z oblasti soudobých dějin a politické literatury, včetně nejnovější knihy Evropa, náš domov (Prostor, 2023). Svými sloupky o mezinárodních záležitostech přispívá do deníku The Guardian nebo do časopisu The New York Review of Books. Za své texty obdržel mimo jiné Cenu Somerseta Maughama, Prix Européen de l'Essai a Cenu George Orwella. V roce 2017 mu byla udělena Mezinárodní cena Karla Velikého za zásluhy o evropskou jednotu.

TOMÁŠ HALÍK

Tomáš Halík je profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, prezident České křesťanské akademie a rektor kostela Nejsvětějšího Salvátora. Za komunistického režimu působil v náboženském a kulturním disentu, po r. 1989 podnikl přednáškové a studijní cesty po všech kontinentech a mj. byl hostujícím profesorem na univerzitách v Oxfordu, Cambridge a Harvardu. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a Benedikt XVI. čestným papežským prelátem. Je členem Evropské akademie věd a umění a řady dalších institucí, obdržel množství literárních i jiných cen doma i v zahraničí, včetně čestného titulu „Člověk smíření“ za zásluhy o křesťansko-židovský dialog a Rytířského kříže řádu za zásluhy, uděleného prezidentem Polské republiky. V roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou, v roce 2016 pak čestným doktorátem Oxfordské univerzity. V říjnu 2023 obdržel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy.

PETR HLADÍK

Petr Hladík má za sebou řadu let práce v environmentální oblasti. Při své práci na brněnské radnici měl na starosti životní prostředí. Stál u zrodu podpory zelených střech či zachytávání dešťové vody. Během jeho působení v pozici prvního náměstka primátora také vznikl a začal se plnit akční plán pro uhlíkově neutrální Brno. Z něj vzešly projekty jako instalace stovek solárních panelů, stavba moderní automatické dotřiďovací linky, třetího kotle na energetické zpracování odpadu nebo sběr bioodpadu a s ním spojená příprava stavby bioplynové stanice. Díky těmto i dalším projektům město získalo několik ocenění, například E.ON Energy Globe nebo titul Chytré město. Petr Hladík je místopředseda KDU-ČSL pro životní prostředí a připravoval vládní programové prohlášení v této oblasti.

IVAN HODÁČ

Ivan Hodáč je zakladatelem, předsedou dozorčí rady a bývalým prezidentem Aspen Institute Central Europe. V letech 2001–2013 byl generálním tajemníkem Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA). Byl také členem zvláštní poradní skupiny expertů, která radila Evropské komisi při vyjednávání Transatlantického obchodního a investičního partnerství se Spojenými státy (TTIP), a poradcem české vlády pro evropské otázky. Působí také jako hlavní poradce ve společnosti Teneo Cabinet DN, přední poradenské společnosti v oblasti EU. List Financial Times ho zařadil mezi nejvlivnější osobnosti bruselské politiky. Před nástupem do ACEA působil jako viceprezident a vedoucí korporátní kanceláře Time Warner pro Evropu. Předtím působil jako generální tajemník obchodní organizace IFMA/IMACE, hlavní ekonom ve společnosti Didier & Associates a odborný asistent na College of Europe v Bruggách.

PŘEMYSL JANEČEK

Přemysl Janeček po absolvování Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v roce 2008 vstoupil do oblasti vzdělávání jako učitel na Základní škole a Mateřské škole Starý Hrozenkov. V roce 2013 byl jmenován do funkce ředitele Základní školy Pozlovice. V roce 2017 došlo k rozhodnutí zřizovatele o sloučení základní školy a mateřské školy v Pozlovicích, čímž vznikl nový subjekt, Základní škola a Mateřská škola Pozlovice, a Přemysl Janeček zůstal ve funkci ředitele. Ve své pozici se zaměřuje na vytváření pozitivního prostředí pro všechny zúčastněné strany – žáky, učitele i rodiče. Ve škole přikládá význam inovativním výukovým metodám a aktivní spolupráci s rodiči a zřizovatelem, neboť se domnívá, že jsou klíčové pro dosahování společných cílů a neustálé zlepšování školy.

VĚRA JOUROVÁ

Věra Jourová je místopředsedkyně Evropské komise a evropská komisařka pro hodnoty a transparentnost (od prosince 2019). Během období dočasného odvolání výkonné místopředsedkyně Margrethe Vestagerové z činnosti Komise byla místopředsedkyni Jourové přidělena také řídící a koordinační odpovědnost za oblast „Evropa připravená na digitální věk“. Do funkce komisařky nastoupila poprvé v listopadu 2014 jako evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnost mužů a žen. Bývalá česká ministryně pro místní rozvoj (leden–říjen 2014) je v současné době nejvýznamnější českou představitelkou v institucích Evropské unie. Před nástupem do funkce ministryně byla poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, působila rovněž v soukromé sféře či jako náměstkyně ministra ČR pro místní rozvoj.

JAN JUCHELKA

Jan Juchelka je předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky (KB). V KB působil již od roku 1999, nejprve jako člen dozorčí rady a poté postupně jako ředitel pražské obchodní divize korporátního bankovnictví a člen představenstva. Pracoval také v centrále Société Générale v oblasti korporátního a investičního bankovnictví, kde působil na pozici Managing Director a Senior Banker pro oblast střední a východní Evropy. Jan Juchelka je člen CCEF, předseda dozorčí rady Modré pyramidy, předseda správní rady Nadace Jistota a od června 2023 také prezident České bankovní asociace. Je držitelem prestižních ocenění jako TOP manažer roku, TOP Odpovědný lídr roku nebo Bankéř roku. V roce 2023 získal řád Chevalier de l'Ordre national du Mérite za mimořádné zásluhy ve prospěch francouzského národa.

JIŘÍ KULHÁNEK

Jiří Kulhánek je český politik a pedagog, původním povoláním učitel. V roce 1993 se stal nejmladším přednostou okresního úřadu v Chomutově. V letech 1998 až 1999 byl členem dozorčí rady Regionální rozvojové agentury Ústeckého kraje. V roce 2002 byl zvolen zastupitelem a starostou města Kadaně a členem statutárních orgánů několika městských společností. Od roku 2020 je náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro sociální věci, sociálně vyloučené lokality a bezpečnost a dále působil jako předseda komise městské památkové rezervace a rozvoje, člen výboru pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality a člen pracovní skupiny pro připravovaný zákon o dostupném bydlení. Rovněž působil jako místopředseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

JAKUB LANDOVSKÝ

Jakub Landovský je český advokát, politolog, vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2019 velvyslanec a stálý představitel České republiky při NATO. Mezi lety 2015 a 2019 působil jako náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné politiky a strategie, kde hrál klíčovou roli při rozvoji obranných a bezpečnostních principů a strategií České republiky. Dříve zastával pozici poradce zahraničněpolitického výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dále působil jako advokát v Nadaci Forum 2000 i jako konzultant v rozvojovém centru Ministerstva zahraničních věcí ČR a Rozvojovém programu OSN (UNDP). V letech 2000 až 2002 pracoval jako asistent zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii.

TAŤÁNA LE MOIGNE

Taťána le Moigne řídí zastoupení firmy Google v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. V oboru IT pracuje více než 30 let a v jejím životopise najdete firmy jako Microsoft, Abakus nebo Digital Equipment. V roce 2009 získala ocenění „Osobnost českého internetu“ serveru Lupa.cz, od roku 2008 se také pravidelně umisťuje v anketě Hospodářských novin „25 nejúspěšnějších žen v České republice“ a magazín Forbes ji od roku 2012 řadí mezi 50 nejvlivnějších žen v ČR. Taťána je aktivní i v rámci neziskového sektoru – je členka správních/dozorčích rad Aspen Institute Central Europe, Odyssey Mentoring, Young President Organization, Dobrý anděl a Raiffeisenbank, věnuje se vzdělávání v oblasti leadershipu i vzdělávání dětí – ve své společnosti 4bambini uvedla na trh čtyři deskové hry pro předškolní děti o důležitých životních hodnotách.

JANA MATESOVÁ

Jana Matesová absolvovala Harvard Kennedy School of Government. 16 let profesní kariéry věnovala práci pro Světovou banku. Zde vystřídala pozice od konzultantky po vrchní poradkyni výkonného ředitele nebo členku poradní skupiny prezidenta pro mezinárodní finanční architekturu a jednání skupin G7, G8 a G20. Později se stala zástupkyní šerpy Evropské rady na vyjednáváních skupiny G20. V českém veřejném sektoru působila mimo jiné jako náměstkyně ministryně školství nebo poradkyně vicepremiéra. V 90. letech se podílela na spuštění prvního mezinárodně akreditovaného programu MBA v Československu (CMC-Graduate School of Business). Kromě vyučování zde následně působila jako ředitelka výzkumu, mezinárodních programů a PR. Za výzkumnou činnost získala několik domácích i zahraničních ocenění, stipendium na Oxford University a ve Světové bance.

ALEKSANDER MOKRZYCKI

Aleksander Mokrzycki působí jako zástupce výkonného ředitele společnosti PFR Ventures a má více než 20 let zkušeností v oblasti financí, správy aktiv a rizikového kapitálu. Hrál klíčovou roli při vytváření fondu PFR Ventures, největšího z fondů střední a východní Evropy, který investuje do téměř 70 lokálních a mezinárodních fondů a podporuje více než 650 startupů a firem. Je rovněž členem poradní skupiny generálního tajemníka NATO pro nové a disruptivní technologie. Působil také jako poradce při založení Inovačního fondu NATO a jako zástupce výkonného ředitele společnosti BPH TFI (skupina GE Capital), bankovní společnosti pro správu aktiv. Také zastával pozici generálního ředitele jednoho z prvních rizikových kapitálových fondů v Polsku.

PETR PAVEL

Petr Pavel je český politik, armádní generál ve výslužbě a od března 2023 čtvrtý prezident České republiky. Po revoluci sloužil jako zástupce vojenského a leteckého přidělence ČR v Belgii, Nizozemsku a Lucembursku. Speciální kurzy absolvoval na Vysoké štábní škole v Camberley, na Královské akademii obranných studií v Londýně a na King’s College London. Účastnil se mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii a následně se vrátil do mezinárodních služeb pro ČR. V letech 2012–2015 byl náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky. Mezi roky 2015 a 2018 působil ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, a stal se tak prvním zástupcem zemí bývalé Varšavské smlouvy, který nastoupil do nejvyšší vojenské funkce Severoatlantické aliance. Během své služby obdržel řadu nejvyšších českých i mezinárodních vyznamenání a ocenění.

ROBERT PLAGA

Robert Plaga je současným předsedou Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství. Od prosince 2017 do prosince 2021 působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, předtím v letech 2015 až 2017 jako náměstek ministra školství pro oblast vysokého školství, vědy a výzkumu. Je absolventem doktorského studijního programu v oboru hospodářská politika a správa na Mendelově univerzitě v Brně. Na Mendelově univerzitě v letech 2002-2015 působil jako přednášející a podílel se na založení centra pro transfer technologií, kde působil následně jako jeho ředitel. Má zkušenost i jako zastupitel Jihomoravského kraje a Města Brna.

TOMÁŠ POJAR

Tomáš Pojar působí jako poradce pro národní bezpečnost Úřadu vlády České republiky. Do srpna 2023 byl také v pozici náměstka ministra pro evropské záležitosti České republiky. Mezi lety 2014 a 2022 vykonával roli prorektora vysoké školy CEVRO Institut, přičemž zároveň konzultoval v oblastech obrany a bezpečnosti. Vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a Counter-Terrorism Studies a Homeland Security na Interdisciplinary Center (IDC) v Izraeli. Tomáš Pojar začal svou kariéru v roce 1995 v nevládní humanitární organizaci Člověk v tísni, kterou později i vedl. V organizaci zůstal až do roku 2005, kdy nastoupil na české Ministerstvo zahraničních věcí, kde se stal náměstkem pro dvoustranné vztahy a prvním náměstkem pro bezpečnostní otázky, záležitosti EU a bilaterální vztahy s evropskými státy. V letech 2010–2014 byl českým velvyslancem v Izraeli.

TOMÁŠ PROUZA

Tomáš Prouza je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, viceprezident Hospodářské komory ČR, viceprezident EuroCommerce a český ekonom. Před návratem do soukromého sektoru v roce 2018 působil jako státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády ČR (2014–2017) a jako koordinátor digitální agendy ČR (2016–2017). Jeho předchozí zkušenosti zahrnují práci experta pro oblast finančních služeb a později seniorního experta ve Světové bance ve Washingtonu, pozici náměstka ministra financí odpovědného za finanční trhy, Evropskou unii a fiskální politiku, a také spoluzaložení a provozování dvou úspěšných startupů.

PAVEL ŘEHÁK

Pavel Řehák vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal MBA na Northwestern University v Chicagu. Svou profesní kariéru zahájil jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company. Po sedmi letech v McKinsey se Pavel na sedm let připojil k týmu České pojišťovny, přičemž z toho tři roky působil jako její generální ředitel. V roce 2013, po odchodu z České pojišťovny, založil Pavel s bývalými kolegy z McKinsey společnost VIGO Investments. Následně v roce 2014 společně s partnery koupil českou pobočku ztrátové slovinské pojišťovny Triglav a značku Direct pojišťovny, aby založil zcela novou pojišťovnu Direct. Ta je aktuálně nejrychleji rostoucí pojišťovnou a největším hráčem na trhu s českými vlastníky. Kromě rozvoje svých podnikatelských aktivit pomáhal Pavel české vládě při řešení první vlny pandemie COVID-19. Vytvořil matematický model šíření koronavirové nákazy a podpořil několik klíčových projektů v oblasti prevence a nouzové reakce na pandemii. V neposlední řadě je Pavel Řehák prezidentem Aspen Institute Central Europe.

JIŘÍ ŠVEJCAR

Jiří Švejcar je partner pražské kanceláře Boston Consulting Group (BCG). Ve strategickém poradenství pro vrcholový management pracuje již více než 20 let. V letech 2003–2015 působil ve společnosti Accenture, kde vedl strategické poradenství finančních institucí pro region střední a východní Evropy. V BCG se od roku 2015 specializuje na digitální transformace finančních institucí a v České republice také vede Sektor digitálních technologií a dat. Kromě komerčních strategických projektů, zejména ve finančním sektoru a energetice, se věnuje i pro bono projektům se společenským přesahem.

MAGDA VÁŠARYOVÁ

Magda Vášáryová je významná slovenská politička, diplomatka, aktivistka a herečka. V roce 1989 přijala nabídku Václava Havla na velvyslanecký post v Rakousku. Po rozpadu Československa se podílela na založení Slovenské společnosti pro zahraniční politiku a sedm let byla její ředitelkou. V letech 2000–2005 působila ve funkci velvyslankyně Slovenské republiky v Polsku, následně jako státní tajemnice slovenského Ministerstva zahraničních věcí a poslankyně Národní rady SR. Založila think tank VIA CULTURA; Inštitút pre kultúrnu politiku a v roce 2016 byla oceněna Pražskou společností pro mezinárodní spolupráci Cenou Hanno R. Ellenbogen za veřejnou službu a celoživotní boj proti korupci. Je také nositelkou Řádu Ľudovíta Štúra I. třídy. V současné době přednáší na vysoké škole Cevro Institut v Praze. Je autorkou několika knih.

MILAN VAŠINA

Milan Vašina je od roku 2020 výkonným ředitelem Aspen Institute Central Europe. Většinu své profesní kariéry strávil v telekomunikacích. Této oblasti zůstal věrný více než dvě desetiletí, a to jako marketingový ředitel a později jako generální ředitel společnosti Slovak Telekom. Od roku 2011 Milan působil jako generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic a od roku 2016 jako generální ředitel obou trhů – T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom. Od odchodu z vrcholového managementu v roce 2018 působí jako konzultant a kouč. V současné době Milan působí také jako člen poradního sboru vlády ČR pro digitalizaci, seniorní poradce společnosti Rockaway Capital, člen správní rady nadace Dobrý anděl a člen vědecké rady Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

ERIKA ZELENKOVÁ

Erika Zelenková je ředitelkou Mateřské školy Čtyřlístek v Kadani již od roku 2014. Vystudovala pedagogiku předškolního věku na Univerzitě Karlově a poté působila jako pedagog na Základní škole speciální a Mateřské škole Chomutov po dobu šestnácti let. Následně vykonávala šest let funkci inspektorky České školní inspekce. V rámci Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Kadaň dále vede skupinu pro předškolní vzdělávání a má rovněž bohaté zkušenosti s poskytováním včasné péče v mateřských školách, aby děti měly co největší šanci uspět v mateřské škole a následně i na základní škole. V rámci MŠ Čtyřlístek pak poskytuje odbornou péči dětem s narušenou komunikační schopností především díky zvýšené logopedické péči.

JAN ZEMAN

Jan Zeman vystudoval pedagogiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracuje ve výzkumné organizaci PAQ Research na pozici analytik vzdělávání. Především se věnuje tematice vzdělávacích nerovností a mapování dobré praxe ve školství. V rámci své práce vyjíždí do regionů a diskutuje s lidmi o datech, zkušenostech i emocích, které jsou spojené s řešením vzdělávacího neúspěchu. Je také autorem Strategie vzdělávání pro město Tábor a analýz oborové struktury středních škol a nedostatku učitelů. Pro Aspen Institute CE zpracoval studii popisující konkrétní aktivity na územích, kde se daří táhnout všem aktérům za jeden provaz, aby se znevýhodněné děti úspěšně vzdělávaly a aby na školách probíhala kvalitní výuka, která je vidět na vzdělávacích výsledcích.

YouTube stream v českém jazyce

YouTube stream – original

Youtube stream v angličtině

 • Výroční konference Kam kráčíš, Česko/Evropo 2022

  Tisková zpráva z výroční konference, jejímž hlavním tématem byla ROLE HODNOT V BOUŘLIVÉ DOBĚ.

 • Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021

  Zápis z konference Aspen Institute Central Europe 2021, jejímž hlavním tématem byla budoucnost a efektivita státní správy.

 • Kam kráčíš, Česko 2020

  Zápis z výroční konference Aspen Institute Central Europe 2020 k restartu střední Evropy.

 • The Shape of (Central) Europe 2020

  Report from the Aspen Institute Central Europe annual conference on the restart of Central Europe.

 • Kam kráčíš, Česko 2019

  Výroční konference Aspen Institute Central Europe 2019 v Pražské křižovatce. Ze čtyř panelů hodnotících vývoj České republiky a směřování regionu střední Evropy vzešla konkrétní doporučení vládě ČR.

 • The Shape of Central Europe 2019

  Read the English summary of our 2019 Annual Conference held at Prague Crossroads!

 • Kam kráčíš, Česko 2018

  Výroční konference Aspen Institute CE 2018 v Pražské křižovatce. Všem účastníkům děkujeme!

 • The Shape of Central Europe 2018

  Read the English summary of our 2018 Annual Conference!

 • Aspen Annual Conference 2017 – The Shape of (Central) Europe

  Aspen Institute CE Annual Conference focused for the first time on Central Europe. See our expert report presented at the conference!

 • Czech Republic: The Shape We’re In | Annual conference 2016

  See the materials for the second edition of the annual conference Czech Republic: The Shape We’re In, which took place on November 10.

 • Czech Republic: The Shape We’re In 2015 | Conference summary and materials

  Read a short report and access the materials presented at the Czech Republic: The Shape We’re In annual conference

 • Aspen Annual Conference 2014

  The conference commemorated the momentous events across Central and Eastern Europe 25 years ago and the enormous geo-political changes that followed.

 • Annual Conference 2013

  The Aspen Institute Prague Annual Conference celebrating 20 years of the Czech Republic will take place on October 9 and 10, 2013 in the Czech National Bank

 • Aspen Prague Launch Event

  The Aspen Institute Prague commenced its operation in Central Europe on Thursday, July 19, 2012.

 • Děkujeme našim partnerům za jejich podporu

  Podpora našich firemních i individuálních partnerů a dárců je pro udržení činnosti Aspen Institute Central Europe klíčová.

  Vážíme si Vaší pomoci, děkujeme!

  Cookies
  Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
  Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.