Kdo jsme

Aspen Institute Central Europe (AICE) je nezávislou platformou, která zprostředkovává mezioborovou a regionální spolupráci. Naším cílem je být platformou pro kritickou a otevřeřnou diskusi o aktuálních globálních, politických a společenských otázkách, podporovat fungování a rozvoj demokratických hodnot, otevřené společnosti a též podporovat zapojení talentovaných mladých lídrů do těchto diskuzí. AICE podporuje leadership založený na hodnotách s přesvědčením, že je nezbytný pro svobodnou a spravedlivou společnost. Za účasti odborníků z politiky, byznysu i veřejnosti,  osobností z oblasti umění, sportu a vědy AICE pořádá veřejné konference, semináře, workshopy a odborné diskuse.

Aspen Institute Central Europe je spravován správní radou, v jejímž čele stojí prezident a zakladatel Pavel Řehák. Výkonným ředitelem je Milan Vašina. Jedná se o veřejně prospěšnou organizaci. Členové správní rady nejsou placeni a jejich funkce jsou čestné.

Aspen Institute Central Europe je pobočkou Aspen Institute US, aniž by jím byl finančně podporován. 

Tým | Správní rada | Dozorčí rada | Mezinárodní poradní rada

Aspen Global Network

Aspen Institute má mezinárodní partnery v České republice (Praha, Varšava), Francii (Paříž), Německu (Berlín), Itálii (Řím), Rumunsku (Bukurešť), Španělsku (Madrid), Velké Británii (Londýn), Indii (Dillí), Japonsku (Tokio), Mexiku (Mexico City), Kolumbii (Bogota) a na Ukrajině (Kyjev) a Novém Zélandě. Tato střediska provádějí nezávisle vypracované a podporované programy, konference a semináře zaměřené na specifické otázky regionu, globální výzvy a rozvoj vůdčích schopností. Každý z partnerů úzce spolupracuje s Aspen Institute v USA, aby mohl vytvářet jedinečné programy, ale zůstal věrný poslání Aspenu, kterým je hodnotově založené vedení a dialog.

Naši mezinárodní partneři se zaměřují na rozvoj sítí leaderů a informovaný dialog o hodnotách a principech demokracie a právního státu, stejně jako na širokou škálu ekonomických, finančních, sociálních a politických témat. Centra pořádají semináře, workshopy, konference a politické programy pro vedoucí představitele na vysoké úrovni a osoby s rozhodovacími pravomocemi, které podporují diskusi a debatu o otázkách globální a zahraniční politiky, obrany a obchodu, jakož i o aktuálních politických a mezinárodních záležitostech.

Naše partnery najdete v:

SEVERNÍ AMERIKA

JIŽNÍ AMERIKA

EVROPA

ASIE A TICHOMOŘÍ 

AFRIKA

Stručná historie

Aspen Institute Central Europe byl založen v roce 2012 v Praze jako regionální platforma pro země střední Evropy – Českou republiku, Polsko, Maďarsko a Slovensko. Od ledna 2017 nese název Aspen Institute Central Europe.

Aspen Institute

Aspen Institute je mezinárodní nezisková organizace se sídlem ve Spojených státech. Vznikl v roce 1950 jako Aspenský institut humanitních studií, který založil chicagský podnikatel Walter Paepcke (1896-1960). Paepcke se nechal inspirovat velkou přírodní krásou coloradského Aspenu a představoval si jej jako ideální místo setkávání myslitelů, vůdců, umělců a hudebníků z celého světa, kde by se mohli odpoutat od každodenní rutiny a zamyslet se nad základními hodnotami společnosti a kultury.

 

V roce 1949 se Paepcke rozhodl tento sen uskutečnit a Aspen se stal místem oslav 200. výročí narození Johanna Wolfganga von Goetha. Toto setkání přilákalo významné intelektuály a osoby s rozhodovací pravomocí a dalo vzniknout myšlence Executive Seminar – semináři koncipovanému jako fórum založené na spisech velkých myslitelů minulosti i současnosti. Prostřednictvím četby a diskuse o vybraných dílech klasických i moderních spisovatelů vedoucí pracovníci lépe porozumí lidským výzvám, kterým čelí organizace a komunity, jimž slouží.

“Cílem semináře pro vedoucí pracovníky nebylo udělat z firemního ekonoma kvalifikovanějšího firemního ekonoma, ale pomoci vedoucímu pracovníkovi získat přístup k vlastnímu lidství tím, že se stane sebevědomějším, sebekorektivnějším a seberealizujícím,” řekl Walter Paepcke.

V 60. a 70. letech inicioval Institut nové programy a akce ve snaze “rozšířit význam humanistických studií”. To zahrnovalo širokou škálu programů, které se zaměřovaly na vzdělávání, komunikaci, spravedlnost, vědu, technologie, životní prostředí a mezinárodní záležitosti.

Dnes je Aspen Institute organizací zabývající se vzděláváním a politickými studiemi se sídlem ve Washingtonu. Jejím posláním je podporovat hodnotově založené vedení a poskytovat nestranické prostředí pro řešení kritických otázek. Institut má kampusy v Aspenu v Coloradu a na řece Wye na východním pobřeží Marylandu. Má také kanceláře v New Yorku a mezinárodní síť partnerů.

Výše uvedené informace byly převzaty z webových stránek Aspen Institute US.

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.