Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award

Cenu Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award uděluje Aspen Institute CE každoročně mladým začínajícím profesionálům, kteří dosáhli vynikajících výsledků v jedné z následujících oblastí:

 • aktivní prosazování odpovědného občanského přístupu,
 • leadership založený na hodnotách a principech,
 • inovativní politika s pozitivním sociálním dopadem ve střední Evropě.

Nominace pro rok 2024 jsou otevřeny. Nominujte své kandidáty do 30. června 2024.

Pod novým názvem Aspen CE Madeleine K. Albright Leadership Award bude toto ocenění i nadále každoročně udělováno mladým začínajícím profesionálům s mimořádnými úspěchy v aktivní podpoře odpovědného občanství, leadershipu založenému na hodnotách a rozvoji inovativních politik s pozitivním společenským dopadem ve střední Evropě. Cena nese jméno Madeleine K. Albright, bývalé ministryně zahraničí USA, rodačky z Prahy a velké podporovatelky Aspen CE, za účelem uctění jejího celoživotního poslání vzdělávat a povzbuzovat mladé lídry, aby si vytvořili silný hodnotový systém a přispívali k růstu společnosti. Touto cenou oceňujeme představitele mladé generace, kteří na počátku své kariéry prokázali příkladný leadership, projevili mimořádný potenciál inspirovat ostatní a dále pozitivně ovlivňují středoevropskou společnost. Cena slouží jako velké povzbuzení pro laureáty a věříme, že je bude inspirovat v jejich další oddanosti hodnotovému leadershipu, morálce a odvaze.

Cílem udělení tohoto ocenění je rozšiřovat a posilovat vliv lidí, kteří se nadšeně zasazují o zlepšování společnosti. Obzvláště v dnešní době, kdy aktuální situace dává hodnotově orientovaným lídrům příležitost prokázat své schopnosti a vnitřní integritu.

Hledáme méně známé příběhy, které si však zaslouží své uznání za přínos společnosti..

Cena se předává na výroční galavečeři Aspen Institute CE na konci roku. Udělení ceny zahrnuje také aktivní podporu a šíření povědomí aktivit oceněného, např. účastí na projektech mezinárodní sítě Aspen.

KVALIFIKACE

 • Otevřená nominace – Znáte mladé začínající lídry, kteří si zaslouží uznání za Potenciál & Leadership a/nebo Inspirativní příklad pro ostatní? Nominujte je!
 • Věk – Mladí začínající lídři do 40 let (v daném roce vyhlášení výzvy pro udělení ceny). 
 • Region – Lídři působící v regionu střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko).
 • Lídři na začátku své kariéry nebo v počáteční fázi projektu – Hledáme méně známé příběhy s potenciálem inspirovat a mít reálný dopad.
  Nominovaný by měl být aktivní v krocích řešení společenské výzvy.
  – Prokázat výjimečné morální schopnosti a odvahu, podpořit otevřenou společnost a jinak pozitivně ovlivňovat dění ve střední Evropě.– Nebo vést projekty v počáteční fázi, které si zaslouží pozornost a uznání

Hledáme zatím neznámé, avšak inspirativní příběhy s pozitivním dopadem na společnost. Nehledáme zkušené a již známé lídry nebo projekty.

LAUREÁTI

Laureáti Aspen CE Madeleine K. Albight Award 2023

Doc. Vladimíra Petráková, vedoucí mezinárodní skupiny vědců na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského

Julian Gerhart, zakladatel edukativní neziskové organizace Zmudri.sk

Laureáti Aspen CE Madeleine K. Albight Award 2022

Jana Hlaváčová, advokátka pacientských práv a spoluzakladatelka agendy pro zapojení pacientů na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Zuzanna Krzątała, koordinátorka projektu v Humanity in Action Poland

Laureáti Aspen CE Leadership Award 2021

Ľubica Karvašováslovenská diplomatka a první šerpa v úřadu předsedy vlády

Jan Mencwelpolský aktivista, spisovatel, zakladatel a současný vůdce hnutí Miasto Jest Nasze

Laureáti Aspen CE Leadership Award 2020

Tereza Kalousková, zahraniční koordinátorka Univerzity Palackého v Olomouci

Michal Tarnowski, spoluzakladatel Akademie občanských znalostí a vzdělávacích start-upů Nativated a Nauczeni.pl

Laureáti Aspen CE Leadership Award 2019

Do Thu Trang, autorka blogu Asijatka.cz

Michal Mižigár, historik romského původu

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • Výkonný ředitel Aspen Institute CE oficiálně vyhlásí otevření nového nominačního řízení a to nejméně osm měsíců před plánovaným datem předání ceny a zašle žádost o nominace absolventům Aspen Young Leaders Programu a členům všech rad Aspen Institute CE.
 • Každá nominace musí být v nominačním dopise doplněna o stručné zdůvodnění a krátkým životopisem nominovaného.
 • Nominace je rovněž otevřena veřejnosti prostřednictvím online formuláře.
 • Uzávěrka nominací na ocenění je 30. června daného roku.
 • Výkonný ředitel institutu předloží do 15. srpna užší seznam tří kandidátů schválených předsedou správní rady. 
 • Finální jména oceněných lídrů vybere v užším výběru správní rada do 30. září.

Další informace získáte na adrese office@AspenInstituteCE.org

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.