Společnost 4.0:
Jak se připravit na dopady technologické revoluce

Další debatu na téma technologie a společnost uspořádal Aspen Institute Central Europe ve spolupráci s Opero a ABRA Software dne 16. května pod názvem Společnost 4.0: Jak se připravit na dopady technologické revoluce.

V úvodní prezentaci Pavel Kysilka upozornil na skutečnost, že dle statistik OECD jsou digitální revolucí v Evropě nejvíce ohrožené dvě země, a to Česká republika a Slovensko. Aktuální komparativní výhody středoevropských zemí se mohou stát v digitální době zcela bezvýznamnými. Pokud chce střední Evropa uspět i v nových podmínkách, musí v budoucnu disponovat kvalifikovanými lidmi, připravenými se neustále učit novým věcem. Dále bude nezbytně nutné disponovat kvalitní infrastrukturou – vedle dobré dálniční sítě bude zásadní pokrýt všechny regiony vysokorychlostním internetem. I nadále bude hrát hlavní úlohu makroekonomická stabilita a bezpečnost. Ve druhé prezentaci Daniel Prokop hosty seznámil s výsledky průzkumů věnovaných digitální nerovnosti, kterou lze v základních rysech rozdělit na nerovnost dvojího druhu – nerovnost v přístupu k internetu (generační, socioekonomická, regionální), a nerovnost danou digitálními dovednostmi. Digitální nerovnost zpravidla souvisí s dalšími nerovnostmi – dostupnost práce, sociální kapitál, kvalita vzdělávání. Na druhou stranu přístup k internetu může některé nerovnosti vyrovnávat. Má-li společnost jako celek v digitální době uspět, musí digitální nerovnosti v maximální možné míře snižovat, a to nejen mezi skupinami s odlišnou úrovní vzdělání, ale i mezi jednotlivými regiony.

V následující diskusi, moderované Petrem Benešem ze 6D Academy, přiblížil Eduard Palíšek hlavní rysy průmyslu 4.0, v němž díky rozvoji nových procesů a modelů dochází k individualizaci výrobků, ovšem za cenu sériové výroby. Jan Straka upozornil na potřebu vést celospolečenskou debatu o tom, jak transformovat školství, aby jeho absolventi obstáli v nových podmínkách. V České republice učitelé patří k nejhůře placeným vysokoškolákům a na školství je vydáváno pouze 3,5 % HDP, tedy v přepočtu o 57 mld. méně než je průměr členských zemí OECD. Navzdory tomu české školství dosahuje průměrných výsledků. Bára Bühnová shrnula své zkušenosti vysokoškolské pedagožky v IT a z neziskové organizace Czechitas, jež má za cíl zvýšit IT gramotnost u žen a mladých lidí. Pro ilustraci uvedla, že na univerzitě vyučuje šest programovacích jazyků, z nichž žádný se ještě nevyučoval v době, kdy ona sama IT na univerzitě studovala.

Experti Evropské komise odhadují, že na každé pracovní místo zaniklé v důsledku digitální revoluce vznikne 2,6 nových pracovních míst. Tento odhad navíc Eduard Palíšek považuje za značně podhodnocený. Na druhou stranu, pokud spolu s průmyslem 4.0 nevznikne také společnost 4.0, může digitální revoluce namísto nových pracovních míst přinést hluboké sociální rozdíly. Abychom tomu zabránili, musí se vzdělávání jedince rozkročit mezi více oborů a probíhat celoživotně. Jsme připraveni?

Záznam celé debaty zde:

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.