Expertní studie: Topit a svítit dávno nestačí

Rádi bychom se s vámi podělili o nejnovější studii s názvem Topit a svítit dávno nestačí, která prezentuje výstupy z mapování inspirativní praxe ve vztazích obcí-zřizovatelů a jejich základních škol.

Autoři využili své znalosti z teorie a praxe řízení místních vzdělávacích systémů a doplnili je sondami do dalších šesti místních systémů, které jsou ve vzdělávací komunitě díky svým aspektům či vývojové cestě považovány za inspirativní. Shrnuli přenositelná doporučení do kompendia pro další zřizovatele. Kompendium by mělo být užitečné jak zástupcům z řad větších obcí (typicky obcí s rozšířenou působností), tak i menším zřizovatelům, u nichž ale v příslušných místech přiznává obtížnější přenositelnost bez spolupráce s dalšími zřizovateli.

Místa, která jsou uvedena jako příklady inspirativní praxe využité pro sepsání této studie, nejsou zdaleka jediná, kde lze na inspirativní spolupráci zřizovatelů a škol v praxi narazit. Vybraná šestice místních vzdělávacích systémů byla zvolena tak, aby reprezentovala různé typy zřizovatelů a aby na relativně malém vzorku bylo možné pozorovat co největší množství konkrétních příkladů inspirativní praxe. Proto jsou v šestici ve větší míře zastoupeny obce s rozšířenou působností, v nichž se fenomény, z nichž se lze inspirovat, přirozeně kumulují.

Prezentovanou inspirativní praxi a doporučení pro odpovědné zřizovatele lze také využit i vůči mateřským školám, které bývají opomíjené a jimž doporučujeme věnovat stejnou pozornost jako školám základním. Zároveň je praxe využitelná i ve vztahu mezi zřizovateli středních škol (především krajskými samosprávami) a středními školami.

Autoři:

Mgr. Jakub Černý, (FSV UK)
Mgr. Magdalena Mouralová, Ph.D. (FSV UK)
Mgr. Karel Gargulák, (PAQ Research)

 

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.