Kam kráčíš, Česko/Evropo 2022

Aspen Institute Central Europe ve spolupráci s mediálním domem Economia pořádá výroční konferenci s názvem Kam kráčíš, Česko/Evropo 2022. Cílem konference je poskytnout přehled o politickém, ekonomickém a společenském vývoji v České republice v kontextu střední Evropy.

Jednotlivé panelové diskuze jsou založeny na studiích, které vnikají ve spolupráci s předními experty a konzultačními společnostmi. V letošním roce jsme spolupracovali s Boston Consulting GroupDEKK Inštitút, McKinsey & Company, PAQ Research a Danielem Koštovalem. Na panelech tradičně diskutují členové vlády, zástupci státní správy a samosprávy, ale i odborníci z byznysu, akademického i neziskového sektoru.

 Generálním mediálním partnerem konference jsou Hospodářské novinyhlavním mediálním partnerem je Česká televizeMediálními partnery jsou Český rozhlas Radiožurnál a Hlídacípes.org.  Děkujeme našim dlouhodobým partnerům za jejich podporu.

8:30

-

9:00

Registrace

9:00

-

9:15

Zahájení

Ivan Hodáč, předseda dozorčí rady / zakladatel, Aspen Institute CE

Jaroslav Mašek, šéfredaktor Hospodářských novin

Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE

9:15

-

9:30

Hodnotový leadership

Hlavní projev:

Petr Fiala, předseda vlády České republiky

9:30

-

10:20

Hodnotový leadership: Role hodnot v bouřlivé době

Úvodní video:

Pavol Kosnáč, ředitel, DEKK Inštitút / vědecký pracovník, Masarykova univerzita

Hlavní projev:

Andrej Kiska, bývalý prezident Slovenské republiky

 

Online projev:

Alexander Stubb, bývalý předseda vlády Finska, ředitel EUI School of Transnational Governance

10:45

-

11:45

Bezpečnost – Inovace: Obrana v době mezistátních konfliktů na strategické úrovni

Úvodní video:

Daniel Koštoval, bezpečnostní analytik, Pražské centrum transatlantických vztahů

V rámci panelové diskuse vystoupí:

Jan Jireš, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany České republiky

Wojciech Lorenz, vedoucí mezinárodního bezpečnostního programu, Polský institut mezinárodních vztahů

generálporučík Jaromír Zůna, vojenská diplomacie

13:00

-

14:00

​ Efektivita státní správy

Úvodní video:

Dan Svoboda, vedoucí partner, McKinsey & Company Česká republika a Slovensko

V rámci panelové diskuse vystoupí:

Michal Čermák, partner, McKinsey & Company

Jindřich Fryč, náměstek ministra vnitra pro státní službu

Josef Karlický, ředitel, Rekonstrukce státu

Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády / ministr vnitra České republiky

generálporučík Vladimír Vlček, generální ředitel, Hasičský záchranný sbor České republiky

Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře, Senát Parlamentu ČR

14:15

-

15:15

Budoucnost pracovního trhu

Úvodní video:

Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group

V rámci panelové diskuse vystoupí:

Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu, LMC

Marian Jurečka, místopředseda vlády / ministr práce a sociálních věcí České republiky

Diana Rádl Rogerová, investorka

Petr Šmíd, Country Marketing Manager CZ, SK, HU, RO, Google

Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group

15:30

-

16:30

Vzdělávání: Úspěšné lokální vzdělávací systémy

Úvodní video:

Daniel Prokop, zakladatel, PAQ Research

V rámci panelové diskuse vystoupí:

Karel Gargulák, analytik, PAQ Research

Marie Gottfriedová, ředitelka, Základní škola Trmice

Jaroslav Jirásko, manažer, Eduzměna Kutnohorsko

Jiří Nantl, náměstek pro vzdělávání, Jihomoravský kraj

16:30

-

16:45

Závěrečná doporučení

Pavel Řehák, předseda správní rady, Aspen Institute CE / zakladatel, Direct family

Milan Vašina, výkonný ředitel, Aspen Institute CE

* Změny v programu vyhrazeny

Hodnotový leadership

9:15 – 9:30

Vedení lidí založené na hodnotách je nezbytné pro svobodnou, spravedlivou a soudržnou společnost. Hodnotový leadership je styl vedení, ve kterém je důležité uvažovat o základních hodnotách nejen našich osobních, ale i hodnotách dané organizace, a jejich vliv při rozhodování, vedení lidí s integritou, respektem a autenticitou. DEKK Inštitút ve své studii popisuje hodnotový leadership jako styl, který je primárně založený na společných hodnotách lídra a jeho týmu.  Pokud celý tým sdílí stejné hodnoty, všichni díky tomu mohou profitovat z větší motivace, produktivity a efektivnější spolupráce.

Na toto téma pronese hlavní a úvodní projev konference Petr Fiala, předseda vlády České republiky.

Hodnotový leadership: Role hodnot v bouřlivé době

9:30 – 10:20

Dle studie od DEKK Inštitút je hodnotový leadership na úrovni státu, kdy lídr nemá na výběr a musí pracovat s aktuálním stavem společnosti a jejím obyvatelstvem, neznamená prosazování vlastních hodnot, ale schopnost disponovat hodnotami, které umožňují fungování demokratického zřízení a společnosti s vysokým poměrem občanských a politických svobod.
Lídr tedy slouží i lidem, kteří ho nevolili a se kterými se v mnohém neshodne. Klíčovými hodnotami takového lídra jsou hodnoty, které pomáhají budovat konsensus. Jinými slovy, posilovat sociální soudržnost.

Jaké hodnoty jsou pro společnost klíčové?
Jaký je vývoj hodnot ve společnosti?

Na téma “Hodnotový leadership: Role hodnot v bouřlivé době” se ve svém projevu vyjádří Andrej Kiska, bývalý prezident Slovenské republiky. Svou zkušenost v online projevu na stejné téma pronese Alexander Stubb, bývalý předseda vlády Finska / ředitel EUI School of Transnational Governance.

​Bezpečnost – Inovace: Obrana v době mezistátních konfliktů na strategické úrovni

10:45 – 11:45

Bezpečnostní prostředí se po třicetiletém období po konci studené války zásadně změnilo. Dvacetileté úsilí Ruska a Číny potlačit vliv Západu v čele s USA, které započalo na přelomu tisíciletí, vyústilo v ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině.

Použití vojenské síly na mezistátní úrovni v masovém industriálním měřítku, s využitím všech zdrojů státu pro zajištění řádově statisícové armády, přináší pro zabezpečení obrany kvalitativně nové požadavky a výzvy v porovnání s předcházejícím obdobím. 

Panelová diskuze se zaměří na konkrétní problémy a výzvy, kterým čelí Česká republika a další z vojensko-strategického pohledu relevantní země středo-evropského regionu – Polsko a Německo.

❓ Má Česká republika dostatečnou bezpečnostní strategii? 
❓ Proč je důležitá systémová příprava v době míru jak na úrovni států, tak i na úrovni NATO a EU?
❓ Co nová bezpečnostní realita znamená pro státy EU z pohledu bezpečnosti?

Diskutovat budou tito experti na bezpečnost: 

🔷 Jan Jireš, náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie, Ministerstvo obrany České republiky
🔶 Wojciech Lorenz, vedoucí mezinárodního bezpečnostního programu, Polský institut mezinárodních vztahů
🔷 generálporučík Jaromír Zůna, vojenská diplomacie

Efektivita státní správy

13:00 – 14:00

V posledních třech letech si Česká republika naplno otestovala své schopnosti řešit nečekané a krizové situace. Veřejné instituce by se měly naučit rychle a efektivně reagovat a adekvátně dané výzvy vyřešit.

Studie, kterou vypracovala poradenská společnost McKinsey & Company, se zaměří na pět pilířů budování efektivní státní správy. Klade důraz na konkrétní praktická opatření, která se v reakci na krizi osvědčila a mohla by pomoci posílit schopnost státní správy zvládnout mimořádné výzvy. Studie čerpá přitom z již osvědčených metod, které česká státní správa uplatnila při řešení krizových situací, a doplňuje je o poznatky z globálních výzkumů společnosti McKinsey & Company.

❓ Jak by státní správa mohla lépe reagovat na naléhavé komplexní výzvy?
❓ Jak nastartovat transformaci státní správy?
❓ Co jsou hlavní pilíře pro vybudování efektivní státní správy?

Panelové diskuze se zúčastní: 

🔶 Michal Čermák, partner, McKinsey & Company
🔷 Jindřich Fryč, náměstek ministra vnitra pro státní službu
🔶 Josef Karlický, ředitel, Rekonstrukce státu
🔷 Vít Rakušan, 1. místopředseda vlády / ministr vnitra České republiky
🔶 generálporučík Vladimír Vlček, generální ředitel, Hasičský záchranný sbor České republiky
🔷 Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře, Senát Parlamentu ČR

Budoucnost pracovního trhu

14:15 – 15:15

Poradenská společnost Boston Consulting Group společně s Aspen Institute CE v letošním roce představily unikátní model vývoje českého trhu práce, který pracoval s lokálními faktory, 10 globálními megatrendy a analýzou 131 profesí v 31 sektorech. Studie „Budoucnost českého pracovního trhu“ predikuje vývoj trhu práce do roku 2030 a poukazuje na hlavní změny, které ovlivní i následující dekádu.

Stejnojmenná studie, která vznikla ve spolupráci s expertní skupinou, přináší řadu opatření a doporučení pro stát, zaměstnavatele i zaměstnance.

❓ Jak bude vypadat český pracovní trh do roku 2030?
❓ Jaké jsou konkrétní návrhy řešení pro státní správu, firmy a zaměstnance, které zajistí, aby Česká republika úspěšně zvládla výzvy spojené s očekávanými změnami pracovního trhu?
❓ Které pracovní pozice zaniknou a které se naopak na trhu nově objeví?
❓ Odkud je možné doplnit chybějící pracovní síly a co bude třeba udělat v oblasti rekvalifikace?

Nejen tyto otázky budou v rámci panelové diskutovat tito odborníci:

🔶 Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu, LMC
🔷 Marian Jurečka, místopředseda vlády / ministr práce a sociálních věcí České republiky
🔶 Diana Rádl Rogerová, investorka
🔷 Petr Šmíd, Country Marketing Manager Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, Google
🔶 Jiří Švejcar, partner, Boston Consulting Group

Vzdělávání: Úspěšné lokální vzdělávací systémy

15:30 – 16:30

Česká republika je zemí, ve které sociální situace žáka a jeho rodiny výrazně ovlivňuje výsledky vzdělávání. Na některých místech v České republice se však daří snižovat vzdělávací neúspěch dětí výrazně více vzhledem k jejich výchozím sociálním podmínkám.

Co za tím stojí? Jakou dobrou praxi si z těchto míst můžeme odnést?

Studie, kterou pro výroční konferenci vypracoval tým odborníků z PAQ Research, představuje klíčové charakteristiky u osmi vybraných území obcí s rozšířenou působností (ORP) z administrativních dat, které svými výsledky vzdělávání výrazně předčí sociální situaci žáků. Studie přináší příklady dobré praxe a blíže popisuje zdroje úspěchu z ORP Hlučín a Litvínov.

❓ Co dělají úspěšné mikroregiony lépe v rozvoji potenciálu žáků?
❓ Proč je důležitá účast znevýhodněných dětí v předškolním vzdělávání?
❓ Proč je klíčové pro zkvalitnění výuky využívání asistentů pedagoga, školních psychologů a speciálních pedagogů?

V rámci panelové diskuze vystoupí:

🔶 Karel Gargulák, analytik, PAQ Research
🔷 Marie Gottfriedová, ředitelka, Základní škola Trmice
🔶 Jaroslav Jirásko, manažer, Eduzměna Kutnohorsko
🔷 Jiří Nantl, náměstek pro vzdělávání, Jihomoravský kraj

Hodnotový leadership, aneb co se společností udělá masivní posun v hodnotách

Pavol Kosnáč (DEKK Inštitút / Masarykova univerzita)

Obrana v době mezistátních konfliktů na strategické úrovni: Problémy, výzvy a řešení

Daniel Koštoval (Pražské centru transatlantických vztahů)

 

Efektivní státní správa – inspirace pro naléhavé a komplexní výzvy

Michal Čermák, Jan Indráček, Tomáš Karakolev a Dan Svoboda (McKinsey & Company)

Budoucnost českého pracovního trhu

Tomáš Wiedermann, Jiří Švejcar, Matyáš Theuer (Boston Consulting Group)

Proč je vzdělávání v některých regionech výrazně lepší, než by odpovídalo sociální situaci?

Michal Ostrý, Václav Korbel, Karel Gargulák (PAQ Research)

Aspen Young Leaders

Hana Martínková

MICHAL ČERMÁK

Michal působí ve vedení McKinsey Operations Practice ve střední a východní Evropě. Od svého nástupu do firmy v roce 2000 pomáhá globálním, regionálním a lokálním firmám na projektech v oblasti digitální transformace, zvyšování výkonnosti, budování dynamických a agilních organizací a na zlepšování vícekanálového servisního provozu. Kromě klientské práce se v rámci McKinsey podílel na přípravě několika studií a pro bono projektů zaměřených na efektivitu veřejného sektoru a jeho krizového řízení. Michal vystudoval ekonomii a finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Titul MBA získal na Duke University v Severní Karolíně.

TOMÁŠ ERVÍN DOMBROVSKÝ

Skrze výzkumy a další zdroje dat Tomáš mapuje hlavní jevy a trendy v propojených světech vzdělávání a práce. Závěry a doporučení, které mohou pomoci zlepšit prostředí pro spolupráci, pravidelně přednáší lidem z HR a vedení organizací. Vedle této činnosti se stará také o veřejně prospěšné aktivity přesahující každodenní byznys společnosti LMC, v níž je dvanáctým rokem zaměstnán. LMC vyvíjí online služby pro vzdělávání a hledání práce, například Jobs.cz, Prace.cz, Seduo.cz, Atmoskop.cz a další portály a mobilní aplikace.

PETR FIALA

Petr Fiala je český politik, politolog a vysokoškolský pedagog, od listopadu 2021 předseda vlády České republiky v čele většinového kabinetu tvořeného koaličními subjekty SPOLU, Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí (STAN). Jako rektor vedl po dvě funkční období Masarykovu univerzitu (2004–2011), druhou největší českou univerzitu, která se v té době stala nejžádanější českou vysokou školou a významnou středoevropskou vzdělávací a výzkumnou institucí. V letech 2012 až 2013 byl ministrem školství ve vládě Petra Nečase; podařilo se mu stabilizovat resort a svou koncepční a přesvědčivou prací si rychle získal důvěru veřejnosti. V říjnu 2013 vedl jako nestraník jihomoravskou kandidátku Občanské demokratické strany (ODS) a byl zvolen poslancem. Ve stejném roce vstoupil do ODS a v lednu 2014 byl zvolen jejím předsedou. V letech 2017 až 2021 zastával funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Na podzim 2020 se stal celostátním lídrem nově vytvořené volební koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Ve své vědecké práci se specializuje na srovnávací politologii, evropskou politiku a konzervativní politické myšlení.

JINDŘICH FRYČ

Jindřich Fryč je absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po vysokoškolských studiích spojil svou profesní dráhu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, kde postupně působil na pozici ředitele odboru pro mládež nebo vrchního ředitele sekce mezinárodních vztahů a evropských záležitostí. V letech 2012 až 2014 zastával pozici náměstka ministra školství a od roku 2015 byl v tomto resortu jmenován do funkce státního tajemníka. Dlouhodobě se věnuje problematice vzdělávání i s přesahem do oblasti mezinárodních vztahů. Je držitelem francouzského vyznamenání Řád akademických palem za zásluhy ve vzdělání, vědě a kultuře v hodnosti důstojníka a držitelem německého ocenění Velkého spolkového kříže za zásluhy. V současné době zastává pozici náměstka ministra vnitra pro státní službu. Zkušenosti a znalosti, kterých nabyl v průběhu své profesní kariéry, nyní hodlá využít v oblasti státní správy jako celku, s cílem zvýšení její efektivity a zlepšení postavení státních zaměstnanců a jejich vnímání ve společnosti.

KAREL GARGULÁK

Karel Gargulák se profesně zabývá strategickým řízením vzdělávacích systémů a analýzou, tvorbou a realizací vzdělávací politiky. Působil jako analytik na Úřadu vlády České republiky, tři roky strávil na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde měl na starosti koncepční a analytické materiály i profilaci resortního výzkumu. Stál za projektem přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Jako analytik a konzultant spolupracuje či spolupracoval s organizacemi PAQ Research, Technologická agentura České republiky, Dům zahraniční spolupráce či EDUin a s místními či krajskými samosprávami.

MARIE GOTTFRIEDOVÁ

Diana Rádl Rogerová je česká vrcholová manažerka a dnes investorka do společnosí se zaměřením na AI a velká data. Do nedávna byla řídící partnerkou společnosti Deloitte ČR a zastávala roli Chief Strategic Officer pro Deloitte Europe. Je členkou Asociace autorizovaných účetních znalců (ACCA) a celosvětově působící organizace Young Presidents‘ Organization (YPO). Je držitelkou profesní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (DiplFR) v v rámci International Financial Reporting Standards (IFRS) a je auditorkou s licencí Komory auditorů ČR. Opakovaně byla časopisem Forbes zařazena mezi 100 nejvlivnějších žen a umisťuje se také v anketě TOP 25 žen v byznysu.

MICHALA HERGETOVÁ

Michala Hergetová je ekonomická moderátorka. V roce 2005 absolvovala ekonomii mezinárodního obchodu a evropskou integraci na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze, studovala také evropská studia a obchodní finance na Staffordshire University ve Spojeném království a na University of Antwerp. Kariéru televizní reportérky začínala ve zpravodajství TV3, kde se soustředila na ekonomické zpravodajství. Poté přešla do agentury CzechTrade, kde působila na pozici ředitelky komunikace s veřejností. Při povodních v roce 2002 vedla povodňové centrum CzechTrade a rádia Impuls. V roce 2005 se stala ekonomickou redaktorkou v České televizi. Moderovala různé pořady, zpovídala mimo jiné ředitele Microsoftu Steva Ballmera nebo filantropa George Sorose.

IVAN HODÁČ

Ivan Hodáč je předseda dozorčí rady a jeden ze zakladatelů Aspen Institute Central Europe. Je absolventem University of Copenhagen a College of Europe v Bruggách. V letech 2001 až 2013 byl tajemníkem Asociace evropských výrobců automobilů (ACEA). V současnosti zastává post Senior Advisor pro Teneo CabinetDN, přední konzultační společnost; dříve byl zvláštním poradcem představenstva ACEA a také zastával pozici vedoucího korporátní kanceláře Time Warner pro Evropu. Působil také jako generální tajemník IFMA/IMACE, Senior Economist v Didier & Associates a pomocný profesor na College of Europe. Noviny Financial Times Ivana Hodáče nedávno označily za jednu z třiceti nejvlivnějších osobností bruselské politiky.

JAROSLAV JIRÁSKO

Jaroslav Jirásko byl 23 let ředitelem Základní školy K.V. Raise, Lázně Bělohrad. Jeden rok pracoval jako koordinátor středního článku podpory na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, aktuálně působí jako konzultant a lektor. Deset let byl viceprezidentem Asociace ředitelů základních škol, je zakládajícím členem Učitelské platformy, publikuje v časopisech Řízení školy, Učitelské noviny a Eduzín. Je předsedou správní rady Elixíru do škol a členem odborné rady Gymnázia Paměti národa. Působí jako lektor Národního pedagogického institutu České republiky, je mentorem pro začínající ředitele a glosátorem na sociálních sítích.

JAN JIREŠ

Jan Jireš je od července 2022 náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie na Ministerstvu obrany České republiky. V letech 2017 až 2022 zastával pozici vedoucího obranných poradců Stálé delegace ČR při NATO v Bruselu. Byl také ředitelem sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany ČR. Jan působil jako vyučující mezinárodních vztahů a bezpečnostních studií na katedře politologie a mezinárodních vztahů Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a také na CEVRO Institutu v Praze. Jako Fulbright Visiting Scholar strávil rok v Centru transatlantických vztahů na Johns Hopkins University ve Washingtonu. Spolupracoval s řadou amerických a evropských výzkumných ústavů a think-tanků na různých projektech souvisejících s bezpečnostní politikou (Center for European Policy Analysis, Washington; Centre for European Security Studies, Groningen; Ženevské centrum pro správu bezpečnostního sektoru, Central European Park for Innovative Technologies, Bratislava; Polish Institute of International Affairs, Varšava; Bundeswehr Institute of Social Sciences (SOWI), Štrasburk; Prague Security Studies Institute (PSSI), Praha; Slovenská akademie věd, Bratislava). V září 2012 získal na Karlově univerzitě titul Ph.D.

MARIAN JUREČKA

Marian Jurečka, současný vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí České republiky, je absolventem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Se svou manželkou a pěti syny žije v Rokytnici u Olomouce. V letech 2014 až 2017 vykonával funkci ministra zemědělství. V roce 2020 se stal předsedou strany KDU-ČSL, v níž působí od roku 1999. Věnuje se hře na tubu a Panovu flétnu, pořádá benefiční koncerty a je celoživotní skaut.

JOSEF KARLICKÝ

Josef Karlický je ředitel Rekonstrukce státu, kde působí už od roku 2013. Dlouhodobě se věnuje oblasti modernizace státu, transparentnímu nakládání s veřejnými prostředky, protikorupčním opatřením i férové politické soutěži. Podílel se např. na prosazení registru smluv veřejné správy, zpřísnění pravidel pro financování politických stran, nominačním zákonu či zveřejňování rozsudků soudů. V posledních letech se zasazuje také o hlubší a efektivnější spolupráci neziskových organizací a byznysu na společných a ambiciózních projektech v oblasti modernizace státu. Za účelem efektivní podpory filantropických aktivit a advokačních projektů spoluzaložil v roce 2022 ústav Frank Bold Institut. Neziskovým aktivitám se Josef věnuje od roku 2009 v rámci expertního konsorcia Frank Bold, ve kterém stále aktivně působí. Dříve se zabýval např. odpovědností nadnárodních korporací v České republice, snižováním závislosti na fosilních palivech či právní stránce provozu uhelných zdrojů. Několik let se věnoval v rámci advokátní kanceláře i poskytování právních služeb.

ANDREJ KISKA

Andrej Kiska je bývalý prezident Slovenské republiky. Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Po ukončení studia a roce a půl stráveném v USA se vrátil na Slovensko, kde v roce 1996 spoluzaložil společnost Tatracredit, s.r.o., která realizovala katalogové splátkové systémy Triangel a později Quatro; ty se postupně staly největšími splátkovými systémy na Slovensku. V roce 2005 byly společnosti koupeny VÚB bankou a spojeny pod názvem Consumer Finance Holding, kde Andrej Kiska působil do roku 2007 jako člen představenstva. V roce 2006 spoluzaložil neziskovou charitativní organizaci Dobrý anjel, prostřednictvím níž dárci pomáhají rodinám, které se ocitly v tíživé finanční situaci v důsledku onemocnění člena rodiny vážnou nemocí. V letech 2014 až 2019 zastával Andrej Kiska funkci prezidenta Slovenské republiky. V současné době je velmi aktivní v oblasti podnikání i filantropie.

PAVOL KOSNÁČ

Pavol Kosnáč je ředitelem DEKK Institutu v Bratislavě, hlavním výzkumníkem World Value Survey na Slovensku a v České republice, doktorandem na Katedře politologie Masarykovy univerzity v Brně a členem Royal Anthropological Institute v Londýně. V současnosti pracuje v oborech na pomezí politologie, psychologie, antropologie, kognitivních věd a neurověd. Vystudoval srovnávací religionistiku v Bratislavě a Oxfordu, kde se zaměřil na ideologii a skupinovou soudržnost nových náboženských hnutí, křesťanství a islámu. Zajímá se o přesahy mezi náboženstvím, ideologií, násilím a válkou. Příležitostně pracuje jako konzultant a terénní pracovník pro humanitární organizace a univerzity po celém světě, mimo jiné i ve Velké Británii, Iráku, Sýrii, na Ukrajině a v Thajsku. Pavol je spoluautorem religionistické knihy Fiction, Invention and Hyperreality, která vyšla v nakladatelství Routledge v roce 2017.

DANIEL KOŠTOVAL

Daniel Koštoval je bezpečnostní a obranný analytik a konzultant. Od roku 1996 působil na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky jako ředitel odboru bezpečnostní politiky, ředitel odboru pro severní a východní Evropu a generální ředitel pro mimoevropské země. V letech 1998 až 2002 působil na Stálé delegaci ČR při NATO. Působil na Velvyslanectví ČR v Moskvě (2003–2006) a na Velvyslanectví ČR ve Washingtonu (2009 -2011), kde v letech 2010 až 2011 byl pověřen vedením zastupitelského úřadu. V roce 2013 byl jmenován prvním náměstkem ministra obrany. Následně byl do konce roku 2018 náměstkem ministra obrany pro strategie, zahraniční vztahy a plánování a poté pro vyzbrojování a akvizice. Daniel Koštoval je předsedou řídicího výboru Evropské obranné agentury a členem české Euroatlantické rady partnerství. Od roku 2021 je vedoucím pracovníkem Centra transatlantických vztahů.

WOJCIECH LORENZ

Wojciech Lorenz je vedoucí Programu mezinárodní bezpečnosti v Polském institutu mezinárodních vztahů (PISM). Získal doktorát v oboru politologie a administrativy na Varšavské univerzitě. Zabývá se výzkumem NATO, odstrašováním a polskou bezpečnostní a obrannou politikou. Před nástupem do PISM v roce 2012 pracoval jako novinář pro Polský rozhlas, polskou sekci BBC World Service v Londýně a celostátní deník Rzeczpospolita. V letech 2013 a 2014 působil jako civilní specialista v misi ISAF (International Security Assistance Force) v Afghánistánu. V roce 2014 byl Wojciech spoluředitelem semináře sponzorovaného NATO na Ukrajině, nazvaného „Posílení kybernetické bezpečnosti pro kritickou infrastrukturu“. V roce 2021 vydalo nakladatelství PISM jeho knihu Odstrašování, strategie a politika.

JAROSLAV MAŠEK

Jaroslav Mašek pracoval v týdeníku, deníku i měsíčníku, aby se obratem vrátil do denní novinařiny. Vždy v byznysových redakcích. Za posledních 20 let značky Týden, předbabišovská MF DNES, Forbes a SZ Byznys. Dlouhodobě sleduje malé a střední české podniky, velké finanční skupiny a rodinné firmy.

JIŘÍ NANTL

Jiří Nantl je náměstek hejtmana Jihomoravského kraje, pověřený zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti vzdělávání a strategie chytrého regionu. Od roku 2016 působí jako ředitel Středoevropského technologického institutu (CEITEC) na Masarykově univerzitě v Brně. Dlouhodobě se zabývá vzdělávací a vědní politikou, působil jako první náměstek ministra školství. Stál u zrodu Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020, podílel se na přípravě změn vysokoškolské legislativy a zavedení nového modelu podpory kvality vysokých škol; koncepčně se zabýval tvorbou národní kvalifikační soustavy jako nástroje pro komunikaci mezi vzdělávacím systémem a praxí. V minulosti byl Jiří mimo jiné místopředsedou Rady vysokých škol, členem Národní rady pro kvalifikace a členem Výboru pro vzdělávací politiku OECD a Rady vlády Slovenské republiky pro vědu, techniku a inovaci.

DANIEL PROKOP

Daniel Prokop je sociolog zaměřující se na politický, sociální a vzdělávací výzkum. Je autorem řady inovací v českých volebních průzkumech a v poslední době se ve své výzkumné práci zabývá zejména sociálními problémy a vzdělávacími nerovnostmi. Za tímto účelem založil organizaci PAQ Research. Daniel byl členem expertní skupiny, která sestavila Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. V roce 2020 vydal úspěšnou knihu o sociálních a vzdělávacích problémech – Slepé skvrny. Takřka 10 let působil v agentuře MEDIAN.

DIANA RÁDL ROGEROVÁ

Diana Rádl Rogerová je česká vrcholová manažerka a dnes investorka do společnosí se zaměřením na AI a velká data. Do nedávna byla řídící partnerkou společnosti Deloitte ČR a zastávala roli Chief Strategic Officer pro Deloitte Europe. Je členkou Asociace autorizovaných účetních znalců (ACCA) a celosvětově působící organizace Young Presidents‘ Organization (YPO). Je držitelkou profesní kvalifikace Diploma in International Financial Reporting (DiplFR) v v rámci International Financial Reporting Standards (IFRS) a je auditorkou s licencí Komory auditorů ČR. Opakovaně byla časopisem Forbes zařazena mezi 100 nejvlivnějších žen a umisťuje se také v anketě TOP 25 žen v byznysu.

PAVEL ŘEHÁK

Pavel Řehák vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické v Praze a získal MBA na Northwestern University v Chicagu. Svou profesní kariéru zahájil jako konzultant ve společnosti McKinsey & Company. Po sedmi letech v McKinsey se Pavel na sedm let připojil k týmu České pojišťovny (předního zavedeného hráče na českém pojišťovacím trhu) a v letech 2010 až 2013 působil jako její generální ředitel. V roce 2013 Pavel založil VIGO Investments – investiční společnost zaměřenou na budování zákaznicky orientovaných společností. V rámci VIGO Investments koupil Triglav pojišťovnu, aby ji změnil, rebrandoval a založil zcela novou pojišťovnu Direct – nyní nejrychleji rostoucí pojišťovnu a největšího hráče na trhu s českými vlastníky. Postupně se rodina Direct rozrostla i mimo pojišťovnictví, a to do oblasti automobilových služeb a mobility (Direct Auto), finančních služeb (Fidoo) a dalších oblastí. Vedle svých podnikatelských aktivit Pavel působí jako předseda správní rady Nadace Direct a od roku 2022 jako prezident Aspen Institute Central Europe.

ALEXANDER STUBB

Profesor Alexander Stubb je ředitel School of Transnational Governance. Působil v několika finských vládách na pozicích předsedy vlády, ministra financí, ministra zahraničních věcí a ministra pro evropské záležitosti a obchod. Pracoval jako poradce na finském Ministerstvu zahraničních věcí v Helsinkách a v Bruselu a podílel se na vyjednávání Amsterodamské, Niceské a Lisabonské smlouvy. Stubb získal doktorát z mezinárodních vztahů na London School of Economics a byl hostujícím profesorem na College of Europe v Bruggách. Je autorem řady knih a vědeckých článků a publikuje sloupky pro několik periodik, včetně Financial Times.

DAN SVOBODA

Dan Svoboda je vedoucí partner společnosti McKinsey & Company pro Českou republiku a Slovensko. Má téměř dvacetileté zkušenosti se strategickým poradenstvím, zejména v oblasti transformací a růstu firem a zlepšování provozní efektivity. Na středoevropské úrovni řídí aktivity společnosti McKinsey související s transformacemi firem a budováním nových oblastí byznysu (LEAP). Vystudoval Cornell University a Harvard Business School, na níž získal titul MBA.

PETR ŠMÍD

Petr Šmíd je Country Marketing Manager firmy Google pro Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Kariéru začal v McKinsey & Company, kde strávil sedm let a zabýval se analýzou bankovnictví a zdravotnictví. Petr získal titul MBA na Global Alliance in Management and Education (CEMS) a Business School for the World (INSEAD). Je nadšený do oblasti vzdělávání – často vede workshopy pro studenty, profesionály či startupisty. Celoživotní vzdělávání je také důležitou součástí programu Digitální garáž Google, který od roku 2016 pomohl v Česku více než 300 tisícům lidem a firmám bezpečně využívat internet a digitální technologie k nalezení práce, rozvoji kariéry nebo podnikatelskému růstu.

JIŘÍ ŠVEJCAR

Jiří Švejcar je partner pražské kanceláře Boston Consulting Group (BCG). Ve strategickém poradenství pro vrcholový management pracuje již více než 20 let. V letech 2003 až 2015 působil ve společnosti Accenture, kde vedl strategické poradenství finančních institucí pro region střední a východní Evropy. V BCG se od roku 2015 specializuje na digitální transformace finančních institucí a v České republice také vede Sektor digitálních technologií a dat. Kromě komerčních strategických projektů, zejména ve finančním sektoru a energetice, se věnuje i pro bono projektům se společenským přesahem.

MILAN VAŠINA

Milan Vašina vystudoval Fakultu provozně-ekonomickou Mendelovy univerzity v Brně. Většinu svého profesního života strávil v oblasti telekomunikací. Svému zaměstnavateli zůstal loajální po dvě dekády: v roce 2007 se stal generálním ředitelem T-Mobile Slovensko a od roku 2011 řídil T-Mobile Česká republika. Od roku 2016 stál v čele českého T-Mobilu a slovenského Telekomu. Vrcholný management opustil roku 2018 a dnes pracuje ve společnosti Rockaway Capital jako nezávislý konzultant a je výkonným ředitelem Aspen Institute Central Europe.

VLADIMÍR VLČEK

Generálporučík Vladimír Vlček patří mezi nejzkušenější představitele Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR). Do hodnosti brigádního generálporučíka byl jmenován prezidentem republiky 8. května 2022. Jeho nejsilnější stránkou je široké spektrum teoretických znalostí a zároveň potřebných praktických zkušeností získaných výkonem různých funkcí v okresním i krajském sboru, ale také na celostátní a mezinárodní úrovni. Při své práci využívá technického způsobu myšlení, který doplňuje velmi dobrými organizačními a řídicími schopnostmi. Snaží se o systémový přístup k řešení problémů v rámci celého sboru. Od poloviny roku 2021 zastává nejvyšší pozici ve sboru – generálního ředitele HZS ČR. V rámci sboru požívá přirozené autority a je považován za předního odborníka v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (IZS). Generál Vlček taktéž velmi dbá na rozvoj spolupráce a nadstandardních vztahů s dobrovolnými hasiči, územní samosprávou a dalšími subjekty v rámci IZS ČR. V neposlední řadě se významně zasadil o řešení pandemie COVID-19 v letech 2020 a 2021 v rámci HZS ČR, ale i celé České republiky. Patří k předním koordinátorům činností pro zvládnutí migrační vlny související s válečným konfliktem na Ukrajině a podílel se také zásadním způsobem na koordinaci hašení rozsáhlého lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko.

JANA VOHRALÍKOVÁ

Jana Vohralíková je profesí stavební inženýrka. Po absolvování Českého vysokého učení technického (ČVUT) pracovala pět let na pozici statika v Projektovém a vývojovém ústavu ČVUT. Následovala dlouhá mateřská dovolená, v průběhu níž završila svou kariéru stavební inženýrky návrhem a realizací kostela Boží lásky v Budislavi. V dalších letech působila v manažerských pozicích v neziskovém sektoru, státní správě, byznysu i akademické sféře. V současné době je kancléřkou Senátu Parlamentu České republiky. Zkušenosti, které získala v různých sférách společnosti, Janu dovedly k přesvědčení, že skutečně zdravá společnost musí stát na třech stejně silných nohách: státní správě, podnikatelské sféře a neziskových organizacích.

JAROMÍR ZŮNA

Generálporučík Jaromír Zůna působil jako první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky. Do jeho odpovědnosti patřila koordinace a tvorba dlouhodobých koncepcí, politik a strategií Ozbrojených sil České republiky / Ministerstva obrany České republiky. Osobně odpovídal za mezinárodní spolupráci Armády České republiky se spojeneckými a partnerskými státy a za všechny úkoly a funkce související s IMS/NCS/NFS NATO, EU, OSN a mezinárodními organizacemi. Během své kariéry zastával různé velitelské a štábní funkce. V současné době ukončil výkon své funkce a přechází do vojenské diplomacie.

YOUTUBE ONLINE STREAM BEZ TLUMOČENÍ / ORIGINÁL

YOUTUBE ONLINE STREAM V ČESKÉM JAZYCE

YOUTUBE ONLINE STREAM V ANGLIČTINĚ

 • The Shape of (Central) Europe 2021

  The Aspen Annual Conference took on December 2, 2021 & the main topic of this year’s conference was The Future of Civil Service.

 • Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021

  Zápis z konference Aspen Institute Central Europe 2021, jejímž hlavním tématem byla budoucnost a efektivita státní správy.

 • Kam kráčíš, Česko 2020

  Zápis z výroční konference Aspen Institute Central Europe 2020 k restartu střední Evropy.

 • The Shape of (Central) Europe 2020

  Report from the Aspen Institute Central Europe annual conference on the restart of Central Europe.

 • Kam kráčíš, Česko 2019

  Výroční konference Aspen Institute Central Europe 2019 v Pražské křižovatce. Ze čtyř panelů hodnotících vývoj České republiky a směřování regionu střední Evropy vzešla konkrétní doporučení vládě ČR.

 • The Shape of Central Europe 2019

  Read the English summary of our 2019 Annual Conference held at Prague Crossroads!

 • Kam kráčíš, Česko 2018

  Výroční konference Aspen Institute CE 2018 v Pražské křižovatce. Všem účastníkům děkujeme!

 • The Shape of Central Europe 2018

  Read the English summary of our 2018 Annual Conference!

 • Aspen Annual Conference 2017 – The Shape of (Central) Europe

  Aspen Institute CE Annual Conference focused for the first time on Central Europe. See our expert report presented at the conference!

 • Czech Republic: The Shape We’re In | Annual conference 2016

  See the materials for the second edition of the annual conference Czech Republic: The Shape We’re In, which took place on November 10.

 • Czech Republic: The Shape We’re In 2015 | Conference summary and materials

  Read a short report and access the materials presented at the Czech Republic: The Shape We’re In annual conference

 • Aspen Annual Conference 2014

  The conference commemorated the momentous events across Central and Eastern Europe 25 years ago and the enormous geo-political changes that followed.

 • Annual Conference 2013

  The Aspen Institute Prague Annual Conference celebrating 20 years of the Czech Republic will take place on October 9 and 10, 2013 in the Czech National Bank

 • Aspen Prague Launch Event

  The Aspen Institute Prague commenced its operation in Central Europe on Thursday, July 19, 2012.

 • Děkujeme našim partnerům za jejich podporu

  Podpora našich firemních i individuálních partnerů a dárců je pro udržení činnosti Aspen Institute Central Europe klíčová.

  Vážíme si Vaší pomoci, děkujeme!

  Generální partner

  Naši partneři

   

   

   

  Individuální partneři

  Uršula Králová

  Dušan Šenkypl, Jan Barta & David Holý

  Cookies
  Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
  Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.