Aspen Young Leaders Program

Podporujeme mladé lídry!

Jednou z hlavních priorit je pro Aspen Institute po celém světě hodnotově založený leadership, což zahrnuje reflexi základních hodnot v rámci pracovní kariéry, umění udělat správné rozhodnutí, motivační týmové vedení, sebepoznání, autenticitu a integritu. Jsi mladý úspěšný profesionál či profesionálka, ve věku mezi 22-35 let, a pocházíš z Česka, Maďarska, Polska, nebo Slovenska? Snažíš se o pozitivní proměnu svého okolí?

Call for Applications momentálně není otevřený!

Letošní Aspen Young Leaders Program proběhne v termínu 22.-25. srpna 2024 v České republice.

Podmínky účasti | Přihláška | Nominace

 

O Aspen Young Leaders Programu

Aspen Institute CE organizuje unikátní intenzivní program Aspen Young Leaders Program (AYLP), který nabízí mladým lídrům možnost rozšířit své osobní i profesní dovednosti, svou síť kontaktů v rámci regionu střední Evropy a také zamyslet se nad tím, co znamená být dobrým lídrem v současné době plné výzev.

Jednou či dvakrát do roka Aspen Institute CE organizuje pro skupinu ca 30 vybraných mladých lidí ze střední Evropy, aby po dobu 4 dnů debatovali o roli lídrů, o svých základních hodnotách, o výzvách, kterým čelíme v dnešní společnosti, a o tom, jakou roli v nich hrajeme.

✔ Program se koná na odlehlých místech v rámci střední Evropy a naplňuje základní myšlenku Aspenu, kterou je odklon od každodenní rutiny a zamyšlení se nad základními společenskými hodnotami.

✔ Nabízí různé formální i neformální aktivity, které vytvářejí prostředí příznivé pro sdílení myšlenek, vzájemného učení a navazování kontaktů. Intenzivní program zahrnuje přednášky, workshopy, případové studie i volnočasové aktivity.

✔ Program také zahrnuje workshopy, které rozvíjejí soft-skills účastníků a poskytuje jim příležitost prezentovat své konkrétní projekty a navazovat kontakty s lidmi, se kterými by jinak neměli příležitost sdílet své myšlenky.

 

Jedinečnost programu spočívá v:

👉 Hlavních cílech programu, které umožňují lidem otevřít se, vystoupit ze své komfortní zóny, posunout své hranice a sdílet osobní zkušenosti a příběhy. Účastníci mají možnost sdílet názory na otázku: Co znamená být lídrem v tak složitém globálním světě? 

👉 Obsahu a intenzitě. Volný čas je omezený, účastníci a účastnice se musí soustředit na diskuze a společně pracovat téměř nonstop.

👉 Setkání a podnětných diskuzí s inspirativními řečníky ze střední Evropy z nejrůznějších odvětví.

👉 Setkání s různorodou skupinou inspirativních mladých lídrů z Česka, Maďarska, Polska, Slovenska nebo s lidmi dlouhodobě žijícími v Evropě s velmi rozdílným oborovým pozadím.

👉 Podpoře další spolupráce a otevřených diskuzí mezi interdisciplinární skupinou účastníků, jejich propojení se zbylými Alumni.

👉 Možnostech navazovat kontakty a společně diskutovat v bezpečném a inspirativním prostředí.

👉  Rozvoji soft-skills účastníků.

👉 Cílem není naučit se odborné dovednosti a znalosti z učebnic, ale naslouchat, přemýšlet, nechat se inspirovat a motivovat k dalším profesním krokům. 

👉 Absolventi a absolventky se stávají součástí alumni sítě, z alumni se stávají přátelé, kteří se i po absolvovaném programu nadále vzájemně podporují a inspirují.


Od roku 2013 se do AYLP programu zapojilo více jak 400 mladých lídrů!

“Jeden ze zlomových okamžiků v mém životě bylo pozvání do sítě Aspen. Poznal jsem různé lidi s podobnými problémy a lépe jsem si tak uměl představit, čeho chci ve své kariéře dosáhnout.” – Yemi A.D.

 

ŘEČNÍCI

AYLP program je jedinečný tím, že klade velký důraz na kvalitu a rozmanitost přednášejících, na širokou škálu témat a otevřených diskusí. Zveme významné a inspirativní odborníky ze střední Evropy, aby s účastníky diskutovali o roli lídrů a o klíčových otázkách pro rozvoj středoevropského regionu.

Díky interdisciplinárnímu mixu řečníků z byznysu, umění, akademické sféry, politiky, vědy, sportu nebo neziskového sektoru, jsou jednotlivá témata diskutována z různých úhlů pohledu, čímž se iniciuje další spolupráce mezi již tak pestrou skupinou účastníků AYLP. Jedinečnost celého programu spočívá v různorodosti názorů napříč sektory.

“AYLP je příležitost setkat se s úžasnými lidmi.” – Tomáš Čupr, Rohlík.cz

 

ÚČASTNÍCI

Jaká kritéria musíte splnit pro účast v programu AYLP:

✔ Věk 22-35 let. Účastník musí být z České republiky, Maďarska, Polska nebo Slovenska, případně se může přihlásit osoba dlouhodobě žijící a působící ve střední Evropě.

✔ Plynulá znalost angličtiny (celý program probíhá v anglickém jazyce).

✔Zájemce musí být profesně aktivní v podnikání, médiích, umění, sportu, vědě, politice nebo v neziskovém sektoru a dalších oblastech.

Další požadavky, které vám pomůžou se do programu dostat:

✔ Inspirativní osobnost (manažerská pozice, v současné době pracuje na inovativním projektu, vede tým lidí, působí v neobvyklém oboru, má mimořádné úspěchy, je průkopníkem v leadershipu apod.). 

✔ Oosobnost, která aktivně prosazuje odpovědný občanský přístupu se zájmem řešit aktuální problémy.

✔ Osobnost ochotná podporovat spolupráci mezi různými profesemi a segmenty společnosti.

 

 

ALUMNI

Po absolvování programu se účastníci stávají součástí sítě Alumni, se kterými i nadále Aspen Institute CE spolupracuje. Jedná se o vzájemnou spolupráci jak ze strany účastníka, tak ze strany Institutu. Absolventi jsou zváni na různé akce pořádané Aspen Institute CE.

Kdo jsou Aspen Alumni? Podívejte se ZDE.

Jsem velmi vděčná Aspen Institute CE, že dal dohromady tuto inspirativní skupinu. Různorodost, jedinečnost, správný drive a důmyslnost –  těmito slovy bych popsala nejen řečníky, ale i účastníky AYLP 2016. Děkuji vám všem za dlouhé diskuse, inspiraci, výzvy a nakonec i za dobití mého optimismu.” – Tamara Bobáková, SK

 

Vystupte z každodenní rutiny a přihlaste se nebo nominujte inspirativního lídra!

👉 Výzva pro zaslání přihlášek se obvykle otevírá 4-5 měsíců před konáním programu. 

👉 Program probíhá dvakrát ročně, obvykle na jaře a na podzim.

👉 Konkrétní termíny sdílíme na sociálních sítích Aspen Institute CE nebo na našem webu v sekci News.

👉 Můžete nás také sledovat na FacebookuLinkedInTwitteruInstagramu, kde informace o otevřených programech pravidelně zveřejňujeme

👉 Pokud chcete nominovat mladého lídra, podívejte se na kritéria zde.

👉 V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na AYLP@AspenInstituteCE.org.

 

Kritéria k účasti a výběru

Poplatek za účast v programu

Poplatek za účast v programu činí 850 EUR. Aspen Institute CE může na základě žádosti uvedené v přihlášce nabídnout slevu ve formě stipendia omezenému počtu uchazečů. Více informací o účastnickém poplatku naleznete zde.

Výběrové řízení

Zástupci Aspen Institute CE vyberou ze všech obdržených přihlášek přibližně 30 účastníků, kteří nejlépe odpovídají kritériím výběru, a to tak, že vytvoří vyvážený mix účastníků s ohledem na profesní zázemí, gender a národnost. Vybraní kandidáti obdrží pozvánku spolu s programem programu a organizačními podrobnostmi.

Pořadatelé a sponzoři

Program organizuje Aspen Institute Central Europe ve spolupráci se zkušenými experty ze střední Evropy z různých odvětví.

Program podporují Direct Insurance a VIGO Investments.

Partneři AICE | ALUMNI | Nominace

Seznamte se s AYLP Alumni nebo se podívejte na zprávy z minulých ročníků AYLP:

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.