Důvěryhodnost informací

Jednou z hlavních priorit, kterou se  Aspen Institute CE zabývá, je klesající důvěra veřejnosti v média a státní organizace. Rychlý vývoj umělé inteligence a digitálních technologií představuje více možností pro  šíření dezinformací, ale zároveň i příležitostí naučit se je rozpoznávat. Důvěryhodnost informací v médiích podporovaná nezávislou žurnalistikou zlepšuje společenský rozvoj jak na lokální, tak globální úrovni, což pomáhá také zahraničním investicím a celkovému růstu podnikání.  

Média po celém světě čelí novým výzvám, dezinformace se šíří rychleji a stávají se stále komplexnější. Nejen ve střední Evropě toto vede k nárůstu politické masové polarizace, která slouží jako nástroj sociálního rozvratu i politického vzájemného soutěžení. V dnešní digitální době se lidé uchylují ke konzumaci zjednodušených, nepřesných nebo nepravdivých informací, a díky tomu se liberální hodnoty demokracie nachází v ohrožení. Především v dobách konfliktů a válek můžeme vidět všudypřítomý informační chaos.

Nárůst dezinformací vede k poklesu důvěry ve veřejné a společenské instituce a zároveň jsme svědky zostřujících se společenských diskuzí. Nezávislá média, která mají podíl na utváření veřejného mínění proto nesou vyšší odpovědnost za důveryhodnost informací a boj proti nim. 

Pro ochranu důvěryhodnosti médií je nezbytná spolupráce technických expertů ze soukromé sféry s nezávislými médii.

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.