Společnost 4.0: Geopolitické výzvy 21. století

15. January 2024 (18:30)

Aspen Institute CE, Nadační fond Neuron a Opero vás zvou na další debatu z cyklu Společnost 4.0, který se zabývá klíčovými otázkami moderní doby v kontextu vlivu moderních technologií a inovací. Tentokrát se zaměříme na téma současných trendů vývoje geopolitické situace ve světě.

Diskuze s názvem Společnost 4.0: Geopolitické výzvy 21. století proběhne v pondělí 15. ledna 2024, od 18:30 – 20:30 hodin v Opero, Salvátorská 8, Praha 1.

V diskurzu mezinárodních vztahů se na přelomu století hovořilo o konci dějin, vítězství liberální demokracie (alespoň v transatlantickém měřítku), globalizaci ekonomiky a sílících nadnárodních aktérech. Došlo k výraznému omezení počtu ozbrojených konfliktů mezi státy a svět se soustředil na ekonomický rozvoj. Poslední roky jako by nás ale vrátily zpět do světa realistické školy mezinárodních vztahů, kde národní státy a velmoci bojují o moc, zdroje a území, a mezinárodní politika je vnímána jako hra s nulovým součtem. Hned na několika místech světa doutnají, nebo přímo hoří, velmocenské konflikty, rapidně rostou výdaje na zbrojení. Toto soupeření navíc ovlivňují další „velké“ trendy – technologický rozvoj nejen ve vojenské oblasti, revoluce v propojenosti světa a způsobech šíření informací, či vznik nových „míst“ pro soupeření, jako je kyberprostor či vesmír.

Úvodního slova se ujmou:

· Petr Kolář, bývalý velvyslanec ČR v Rusku a USA

· Michael Romancov, politický geograf

 

Pozvání k diskuzi dále přijali:

· Yemi A.D., multidisciplinární kreativec a potenciální astronaut (TBC)

· Otakar Foltýn, důstojník Armády ČR, vojenská kancelář prezidenta republiky

· Jan Lukačevič, vědec, člen poradního týmu generálního tajemníka NATO

· Tereza Stöckelová, socioložka a vědkyně, Sociologický ústav AV ČR

 

Diskuzi moderuje: Marie Bastlová, moderátorka portálu Seznam Zprávy

Registrace je uzavřena.

_____________________________________________________________

Za podporu děkujeme ABRA Software a T-Mobile CZ.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.