Ředitelé ZŠ: Klíčové postavy českého školství

14. September 2021 (14:00 - 17:00)

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskusi s názvem Ředitelé ZŠ: Klíčové postavy českého školství: Zmapování potřeb ředitelů Zlínského kraje

🗓️ Debata se uskuteční 14. září od 14:00 v rámci Konferenčního bloku Děti bez hranic¿ na 61. ročníku Zlínského filmového festivalu. 

Ředitelé základních škol by měli být lídry primárního vzdělávání, garanty moderní výuky a jako kompetentní manažeři řídit vzdělání v České republice. Mají pro to vytvořené dostatečné podmínky a zázemí? Jaká je situace ředitelů ve Zlínském kraji, ve kterém působí více než 250 základních škol, které mají v rámci ČR nejvyšší počty plně kvalifikovaných učitelů a ve vzdělávacích výsledcích se drží dlouhodobě na nejvyšších příčkách v rámci ČR.

Jsou ředitelé na tuto komplexní roli dostatečně odborně připravení? Klíčovou roli v zajištění správného fungování a směřování školy hraje dobře nastavený vztah se zřizovatelem založený na vzájemné důvěře. Jak fungují tyto vztahy ve Zlínském kraji? Jak to, že ředitelé ztrácejí čas méně podstatnými úkoly? A kudy vede cesta ke zlepšení postavení těchto klíčových pedagogů?

Na debatě vystoupí:

👨🏻‍🏫 Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, ČŠI

👩🏼‍🏫 Kateřina Dufková, vedoucí oddělení podpory pracovníků v regionálním školství Odbor řízení regionálního školství, MŠMT

👩🏼‍🏫 Martina Raiserová, ředitelka ZŠ Střílky

👨🏻‍🏫 Pavel Sumec, ředitel ZŠ Sedmikráska, Ředitel naživo

👨🏻‍🏫 Jiří Vymětal, ředitel ZŠ Olomouc

🎙️ Debatu moderuje Vladimír Kroc, Český rozhlas.

Do diskuse se budete moci zapojit i Vy v průběhu debaty prostřednictvím Sli.do pod heslem #RediteleZS.

Panelovou diskusi pořádáme ve spolupráci s Hospodářskými novinami a je součástí debat, které předcházejí výroční konferenci Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.