Společnost 4.0: Quo vadis, demokracie?

16. November 2022 (18:30 - 20:30 hodin)

Rádi bychom Vás pozvali na další debatu z cyklu Společnost 4.0, který se zabývá klíčovými otázkami moderní doby. Tentokrát se zaměříme na téma demokracie a její základní principy.

Diskuze s názvem: Quo vadis, demokracie? proběhne 16. listopadu 2022, od 18:30 – 20:30 hodin v Opero, Salvátorská 8, Praha 1.

Registrace jsou uzavřeny, v případě zájmu o účast nás, prosím, kontaktujte na: office@AspenInstituteCE.org

Společenské zřízení západní společnosti prochází v současné době významným zátěžovým testem. Mezi základní principy demokracie patří vláda prostřednictvím svobodně zvolených zástupců, právo na svobodné vyjadřování a přístup k informacím, právo na svobodné sdružování a ochrana menšin, či dělba moci. Zdá se však, že současný systém není dostatečně rychle schopen reagovat na překotný vývoj společnosti hnaný globalizací a technologickým vývojem. Krize důvěry v instituce a objektivní pravdu vede k rozdělování společnosti. Populismus vítězí nad transparentní (ekonomickou) debatou.

❓ Jaké jsou hybné síly organizace naší společnosti?
❓ Můžeme se poučit z historie, aby systém lépe generoval demokraticky zvolené lídry, kteří jsou společnost schopni vést za pozitivní agendou?

Cílem debaty bude identifikovat hlavní zdroje a fenomény současné krize demokracie a nabídnout zamyšlení se nad malými i většími možnostmi řešení dané situace, a to i ve vztahu k “demokracii 4.0”.

Úvodního slova se ujmou:

🎤 Sara Polak, antropoložka a archeoložka umělé inteligence
🎤 Jakub Rákosník, historik, FF UK

Pozvání k diskuzi přijali:

🎤 Robert Basch, člen správní rady Nadace OSF, Corporate Social Responsibility Manager Livesport
🎤 Petra Guasti, specialistka na teorii demokracie, FSV UK / Sociologický ústav AV ČR
🎤 Jan Kysela, ústavní právník, PrF UK
🎤 Michal Pěchouček, profesor AI, CTO Gen
🎤 Bára Stárková, předsedkyně spolku Díky, že můžem

🎙️ Diskuzi moderuje: Michael Rozsypal, DVTV

​Aspen Institute Central Europe pořádá tuto veřejnou debatu ve spolupráci s Opero​ a Nadačním fondem Neuron. Za podporu také děkujeme společnosti ABRA Software a T-Mobile CZ.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.