Expertní kulatý stůl
na téma vzdělávání-konkurenceschopnost
(Kam kráčíš, Česko?)

Přípravy na výroční konferenci “Kam kráčíš, Česko?” 2019 nabraly na intenzitě prvním expertním setkáním, které se uskutečnilo 2. května v zasedací místnosti Aspen Institute Central Europe. Tato setkání přispívají již od roku 2015 k analýze vývoje České republiky a jejich výstupy jsou následně zpracovány do studie a prezentovány na výroční konferenci “Kam kráčíš, Česko?”. Ta se letos uskuteční opět na podzim v partnerství s mediálním domem Economia.

Na základě debat v předchozích letech jsme se v tomto roce rozhodli soustředit na průniky mezi dříve sledovanými oblastmi (konkurenceschopnost, vzdělávání, kvalita vládnutí, bezpečnost a kvalita života). Nově tak vznikly 3 expertní skupiny pro témata vzdělávání a konkurenceschopnost, bezpečnost a inovace, a regionální rozdíly v kvalitě života.

Při setkání expertní skupiny pro oblast vzdělávání a konkurenceschopnost se diskuse pod vedením garantů expertní studie Boba Kartouse (EDUin) a Daniela Münicha (IDEA při CERGE-EI), a za účasti odborníků z oblasti školství, byznysu, psychologie i nevládního sektoru, tematicky zaměřila na roli vzdělávání v průběhu celého života jakožto klíčového předpokladu aktuální připravenosti a budoucí konkurenceschopnosti celé společnosti. Zúčastnění se shodli na vícero problematických oblastech, kterým se nedostává dostatečné pozornosti, jako například:

➡ nutnost podpory minoritních vzdělávacích modelů, které přinášejí změnu,

➡ přijetí digitalizace  průřezově a ne jenom jako části výuky v informatice,

➡ podpora zvídavosti a vhodná sociálně-emoční výchova již v předškolním věku,

➡ nastavení pozitivního prostředí a atmosféry ve školách,

➡ správné nastavení sběru dat pro srovnávání výsledků,

➡ podmínky a motivační ohodnocení pedagogů a mnohé další.

Již v nejbližších dnech se k tématům svou expertízou připojí i externí členové. Další kroky expertních skupin vám budeme přinášet už v nejbližších týdnech a měsících.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.