Kvalita života:
expertní studie
za rok 2018

Konference Kam kráčíš, Česko?, která se uskutečnila 22. listopadu 2018 v Pražské křižovatce, měla za cíl komplexně zhodnotit politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky. Navázala při tom na předchozí ročníky a stavěla na práci expertních skupin odborníků z byznysu, státní správy i akademické obce mapujících stav České republiky v pěti oblastech: konkurenceschopnost, kvalita vládnutí, vzdělávání, obrana a bezpečnost, kvalita života.

Vedoucím expertní skupiny Aspen Institute Central Europe a garantem studie v oblasti kvality života byl Daniel Prokopsociolog spolupracující s výzkumnou agenturou Median. Ten ve své studii zhodnotil kvalitu života v Česku jako lepší v porovnání s ostatními postkomunistickými státy, důvěra v demokracii a instituce ale zůstává podprůměrná. Jedním z důvodů politicko-společenské nespokojenosti jsou rozdíly v kvalitě života – regiony se liší z hlediska sociální i ekonomické nerovnosti, bezpečnosti, dostupnosti či kvality vzdělávání. Zároveň existují velké nerovnosti kvality života i uvnitř krajů, mezi jednotlivými obcemi.

Analýza, na které Daniel Prokop ve své studii pro Aspen Institute Central Europe staví, je unikátní tím, že zahrnuje kompletně všechny obce ČR a vychází ze 14 zkoumaných aspektů života, k nimž existují veřejně dostupná data, a především kvantifikuje významnost dílčích problémů. Kombinuje při tom 2 metody vyjádření závažnosti jednotlivých problémů a míru jejich souvislosti s kvalitou života. Jedinečná je analýza také tím, že vysvětluje, jak výsledný index kvality života souvisí s voličskými preferencemi obyvatel. Tvrdé ukazatele kvality života vysvětlují, že čím nižší je index kvality života, tím výraznější je nárůst extrémního voličského chování. Existují však i velké výjimky: jsou obce, kde kvalita života měřená velkými čísly není nejhorší, přesto je zde velká volební neúčast. Naopak jsou obce, kde velká čísla ukazují velmi nízkou kvalitu života, přesto se tam lidé cítí dobře a jsou se životem v obci, potažmo celé ČR, spokojeni.

Mapu kvality života v interaktivní podobě, lze najít na stránkách irozhlas.cz.

Doporučení  vedoucí ke zlepšení situace,  která Prokop předkládá, jsou:

 • Zaměřit se na řešení problémů sociální politiky, např. reformovat institut oddlužení.
 • Přijmout opatření podporující rozvoj chudších regionů, např. zavést nižší zdanění méně placených pracovních úvazků, decentralizaci státní správy nebo efektivnější využívání evropských dotací.
 • V investicích do vzdělávání se zaměřit na snižování regionálních rozdílů v kvalitě základních a středních škol.
 • Zohlednit problém vnitřní perifernosti v investicích do dopravní infrastruktury a infrastruktury služeb.
 • Zlepšit kooperaci obcí, krajů a centrálního státu v některých oblastech.
 • Podporovat občanskou a kulturní angažovanost a spolkový život.

V průběhu konference měli účastníci možnost rozhodnout prostřednictvím online hlasování o nejdůležitějších doporučeních pro vládu, která považují za klíčová pro ČR v roce 2018. Pořadí hlasování dopadlo na prvních 5 místech následovně:

 1. Zvýšit investice do vzdělávacího systému a srovnat platy učitelů s platy jiných VŠ absolventů – 82%.
 2. Zvyšovat odolnost české společnosti vůči dezinformačnímu působení a ovlivňování ekonomické a politické sféry ze strany cizích mocností – 56%.
 3. Přistoupit k radikální přestavbě ekonomiky směrem k ekonomice založené na technologiích a inovacích – 55%.
 4. V souladu s přijatou koncepcí Digitální Česko chytit „druhý dech“ v oblasti digitalizace – 42%.
 5. Investovat do moderních obranných systémů a výzkumu a vývoje technologií a dostát závazků plynoucích z členství v NATO – 33%.

Na počátku roku 2019 Aspen Institute Central Europe rozeslal souhrn nejpalčivějších problémů v daných oblastech a návrh doporučení adresovaných těm, kteří o budoucnosti ČR rozhodují.

Prezentační video

Konferenční brožura

Interaktivní mapa

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.