Seminář o modernizaci státní správy v Senátu

Modernizace státní správy, klíčová priorita pro Českou republiku 

Takový nesl název seminář, který proběhl 25. listopadu 2021 v Senátu PČR. Jeho cílem bylo představit nástroje modernizace státní správy a otevřít diskuzi nad konkrétními změnami, které může nastupující vláda ve fungování státní správy realizovat. Seminář představil klíčové kroky k modernizaci státní správy z několika úhlů pohledu. Členové expertní skupiny pro efektivní státní správu Aspen Institute CE představili téma efektivnější organizace úřadů, nezisková organizace České priority představila nástroje informovaného vládnutí a Michal Bláha z Hlídače státu hovořil o nutnosti digitální transformace. Experti na legislativu z Rekonstrukce státu prezentovali legislativní změny nutné k důsledné modernizaci státní správy.

Semináře se zúčastnili poslanci, senátoři, zástupci vedení státní správy z řady ministerstev a odborníci z neziskového sektoru. Posloužil tak jako platforma pro otevření dialogu mezi těmito skupinami. Diskuse započala v rámci panelu, kterého se účastnili i náměstek pro státní službu Petr Hůrka a náměstkyně z ministerstva průmyslu a obchodu Silvana Jirotková, a pokračovala v neformálním duchu.

Seminář pořádal Aspen Institute CE spolu s 1. místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou a senátorem Petrem Štěpánkem.

Materiály ze semináře si můžete přečíst zde.

 

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.