Aspen Institute CE udělil další ceny Aspen Central Europe Leadership Award

Aspen Institute CE udělil další ceny Aspen Central Europe Leadership Award, získali je Tereza Kalousková a Michał Tarnowski

Praha, 20. listopadu 2020 – Již druhým rokem Aspen Institute Central Europe uděluje cenu Aspen Central Europe Leadership Award. Je určena mladým, úspěšným lídrům, kteří aktivně prosazují odpovědný občanský postoj, věnují se inovativní politice a hodnotovému vedení s pozitivním sociálním dopadem ve střední Evropě. Laureáty letošního ročníku se stali Tereza Kalousková, studentka Univerzity Palackého v Olomouci, a Michał Tarnowski, spoluzakladatel platforem Nativated a Nauczeni.pl.

Smyslem ceny Aspen Central Europe Leadership Award je povzbudit aktivní jedince a posílit pozitivní dopad jejich činností na veřejnosti. V oblasti svého působení totiž přispívají ke zlepšování společnosti, v čemž chce Aspen Institute CE motivovat i další občany zemí střední Evropy.

„Naše cena Aspen Central Europe Leadership Award je určená mladým lidem, kteří svým činem prokázali naprosto výjimečný postoj v oblasti odpovědného občanského přístupu a hodnotového leadershipu s jasným společenským dopadem. Zcela zaslouženě se proto laureáty letošního ročníku stali Tereza Kalousková s Michałem Tarnowskim. V době pandemie totiž prokázali svůj mimořádně obětavý postoj,“ vysvětluje Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institute CE.

Tereza Kalousková vystudovala angličtinu a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a již během studií se aktivně podílela na řadě dobrovolnických aktivit pomáhajících zahraničním studentům. Aktuálně na Univerzitě Palackého dokončuje doktorát z anglosaských dějin a působí zde také jako referentka pro mezinárodní vztahy. Během jarní karantény zaviněné koronavirovou pandemií byla Tereza hlavní osobou zodpovědnou za péči o zahraniční studenty pobývající v Olomouci. Spolu se svými kolegy založila dobrovolnický systém, který jim poskytuje praktickou, ale i emocionální podporu.

„Tereza nás zaujala svým obětavým vedením a vynikajícím aktivním přístupem založeným na empatii, a to i v naléhavých a nepředvídatelných dobách. Dle nás je velkou inspirací pro ostatní studenty,“ dodává Milan Vašina.

Druhým oceněným se stal Michał Tarnowski, který vystudoval obor Filozofie, politika a ekonomika na univerzitě v Oxfordu, kde také působil jako prezident polské komunity. Současně byl členem správní rady Project Access Poland a členem poradního výboru Naše nadace budoucnosti. Nyní provozuje dvě vzdělávací platformy, které spoluzaložil. Jedná se o Nativated, poskytující online kurzy angličtiny vyučované studenty a absolventy univerzit v Oxfordu a Cambridge, a e-learningový portál Nauczeni.pl, určený pro polské studenty základních a středních škol. Kromě toho se aktivně podílí na prosazování odpovědného občanství v Polsku a pracuje na iniciativách zaměřených na přístup ke vzdělání pro studenty ze znevýhodněného prostředí.

„Oceňujeme Michałovu touhu a snahu vytvořit kolem sebe lepší svět. Pohání jej vášeň pro šíření vzdělání, snaží se vyrovnávat nerovnosti ve společnosti. Michał je pro svoji generaci velice inspirativní,“ upřesňuje ředitel Aspen Institute CE.

Slavnostní předání cen Aspen Central Europe Leadership Award z rukou filantropky Michaely Bakala a předsedy správní rady Aspen Institute CE Ivana Hodáče, se uskutečnilo u příležitosti výroční konference Kam kráčíš, Česko, kterou Aspen Institute CE každoročně pořádá. Tématem letošního ročníku byl „Restart střední Evropy“. Záznam z online konference naleznete zde.

———————

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.