Česko, jak jsme na tom? Premiér, ministři a odborníci hodnotili stav ČR

Několik desítek expertů sdružených v pracovních skupinách pod Aspen Institute Prague (AIP), připravilo v rozsáhlé studii odpovědi na otázku Česko: Jak jsme na tom? Studie hodnotí stav ČR a zároveň nabízí konkrétní doporučení. Výstupy byly za účasti premiéra, ministrů a veřejnosti prezentovány 10. listopadu 2016 na stejnojmenné konferenci, kterou již druhým rokem pořádal AIP společně s časopisem Forbes.

Jednotlivé kapitoly studie „Česko: Jak jsme na tom?“ se v mnoha místech protínají a vzájemně spolu souvisí. Například ekonomický potenciál České republiky je významně podmíněn kvalitou vzdělávání a příznivým výkonem veřejných institucí. Kvalita života je zase do značné míry ovlivněna pocitem bezpečí a ekonomickou situací země. Právě proto je studie pojata komplexně.

Otázku jak jsme na tom, si klademe v době, kdy je to zcela zásadní – proměňují se společenské hodnoty a proměňuje se svět. Stává více globální a my nemůžeme spoléhat na to, že zapojení do struktur, do kterých jsme byli po 25 let zapojeni, bude automaticky pokračovat,“ uvádí Ivan Hodáč, předseda správní rady AIP.

Nejsme na tom špatně, patříme k bohatým a vyspělým zemím, jen v některých oblastech překvapivě zaostáváme. Chtěli jsme nabídnout konkrétní náměty, jak se zlepšit a lépe využít potenciál, který naše země má,“ uvádí Jiří Schneider, ředitel AIP.

Oživili jsme radu vlády pro udržitelný rozvoj a připravujeme koncepci České republiky 2030, to znamená konkrétní strategie, konkrétní i obecné cíle, na kterých bychom rádi hledali možnou širší společenskou shodu,“ uvedl na konferenci Bohuslav Sobotka, předseda vlády na dotaz, jak vláda pracuje s vizí Česka, respektive zda se vůbec strategicky zamýšlí nad dlouhodobým výhledem.

Kompletní studii najdete na webu Aspen Institute Prague: aspn.me/Cesko2016-studie. Záznam konference můžete zhlédnou na webu České televize.

Aspen Institute Prague je obecně prospěšná společnost, která je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem Aspen Institute Prague je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji.

 

Jenda Žáček
Communication and PR Manager, Aspen Institute Prague

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.