Kam kráčí, Česko v roce 2019?

Ve středu 27. listopadu se bude konat výroční konference Kam kráčíš, Česko?, která si již popáté klade klíčovou otázku týkající se budoucnosti Česka a střední Evropy. V Pražské křižovatce tak zasednou v rámci jednotlivých konferenčních panelů vedoucí expertních skupin Aspen Institute CE společně se členy vlády, zástupci státní správy a samosprávy, odborníky z byznysu i akademického a neziskového sektoru. Společně zhodnotí ekonomickou, politickou i sociální situaci České republiky a přidají svá doporučení pro její zlepšení.

Aspen Institute CE tak navazuje na svoji tradici hodnotících konferencí, na nichž prezentuje výsledky celoroční práce skupin expertů. Ti se v průběhu roku setkávali v rámci kulatých stolů a sledovali ekonomický, politický a sociální vývoj ČR. Závěry jejich expertního zkoumání, shrnuté ve studii, se na konferenci stanou výchozím bodem pro diskusi, jíž se účastní jak ti, kteří o věcech rozhodují, tak odborníci a stratégové, ale i lidé z praxe, kteří do diskuse přispívají zcela konkrétními příklady založenými na osobní zkušenosti.

„Novinkou letošní konference je nové uspořádání konferenčních panelů. Letos totiž tradičně sledované oblasti propojíme a zaměříme se na průřezová témata, která považujeme za prioritní. Budeme se věnovat vzdělání jako cestě ke konkurenceschopnosti; investicím do obranného výzkumu a inovací coby prostředku ke zvýšení bezpečnosti i konkurenceschopnosti zároveň; a v neposlední řadě pak regionálním rozdílům v kvalitě života, jež jsou překážkou konkurenceschopnosti i posílení důvěry v základní hodnoty, na kterých se naše společnost zakládá. S tímto cílem budou prezentována také doporučení vládě ČR ke zlepšení situace v daných oblastech,” uvedl Jiří Schneider, ředitel Aspen Institute CE.

Středoevropskou perspektivu pak poskytne zvláštní panel, na němž se sejdou úspěšní startupeři a podnikatelé z regionu. Ti budou debatovat o možnostech střední Evropy stát se globálním lídrem v inovacích. Existuje způsob, jak společně získat konkurenční výhodu v době překotného rozvoje moderních technologií?

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.  Aktivity institutu podporují Bakala Philanthropy, ABB, Avast, BCG, Česká spořitelna, Direct pojišťovna, E.ON, Google, Home Credit, Mastercard, Microsoft, PRK Partners, Škoda Auto, T-Mobile, Vigo Investments a Wardynski Partners.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.