Domácímu školství ujíždí vlak, zdaleka nejen kvůli covid-19

Praha, 24. března 2021 – Česká republika se neobejde bez zkvalitnění vzdělávacího systému, který zemi zaručí lepší známky, než má nyní, kdy se z někdejšího premianta stává spíše problémovým žákem. Pandemie covid-19 současné potíže jen umocnila a ukázala nutnost rychlé transformace zamrzlého domácího školství. Shodli se na tom přední experti na virtuální interaktivní konferenci MOONSHOT BY ASPEN CE, kterou uspořádal Aspen Institute CE ve spolupráci s Yemim A.D. a týmem Moonshot.

Cílem konference je spojit lídry napříč obory a místo nekonečných debat nabídnout konkrétní řešení a příklady dobré praxe v oblasti vzdělávání. Jedním z nich je pedagogický leadership, zaměřený na ředitele škol. Čas, který by měli věnovat zkvalitnění výuky, nyní promrhají nadměrnou administrativní zátěží či složitou komunikací se zřizovatelem škol a státem. To je podle expertů nutné co nejrychleji změnit. „Přestaňme se biflovat, naučme se kritickému myšlení. Změňme, jak u nás učíme,“ praví se v průvodním spotu konference.

Nezbytným řešením je také upskilling, tedy celoživotní vzdělávání s cílem udržet a vytvářet zaměstnanost ve stále hektičtější době robotizace. I starší učitelé a jejich žáci musí disponovat technologickými, digitálními znalostmi a měkkými dovednostmi, které umožní důležitou podporu talentů a zvyšování kvalifikace na budoucím trhu práce.

Tyto nové trendy by podle ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy měla sledovat již vládou schválená Strategie 2030+. „Musíme udržet téma moderního vzdělávání v mediálním prostoru jako klíčové. Každý v tomto systému máme svoji roli. Učitele, žáky i rodiče bychom měli motivovat. Přesvědčit je, že dobré vzdělání se vyplatí,“ uvedl Robert Plaga.

Jan Švejnar, spoluzakladatel a předseda řídícího a dozorčího výboru CERGE-EI, je přesvědčen, že integrovaný přístup a osobní zodpovědnost jsou velice důležité, ale není třeba vymýšlet již vymyšlené. „Stačí se podívat, jak to funguje ve vyspělém světě,“ řekl Jan Švejnar. Zároveň upozornil, že rozpočty špičkových vědeckých pracovišť vysokých škol a akademie věd jsou silně poddimenzovány a zapojení státu by mělo být významnější.

Pro ředitele Smíchovské střední průmyslové školy Radko Sáblíka je největší výzvou využít rozvoj informačních technologií. „Aby vzdělávání dobře fungovalo, musí k tomu být vnitřní motivace učitelů i dětí. Jestli chceme žáky a studenty motivovat, musíme jim dopřát zažít úspěch, ne je svým působením vést k pasivitě a umrtvovat je,“ sdělil Radko Sáblík.

Youtuber Karel Kovy Kovář podotkl, že každý den slyší hlasy studentů, jež jsou velmi konstruktivní a mají dobré nápady. „Ale už je neprobírají s učiteli. Problémy umíme pojmenovat, ale nechceme přijmout osobní zodpovědnost a přímo se zapojit do jejich řešení,“ domnívá se Karel Kovy Kovář.

Spíkři mají jasno v tom, že dnes už nelze studenty vychovávat a učit pro jednu pracovní pozici jako v minulosti. Lidé se budou muset školit na profese, které dnes třeba ani neznáme. “Každý člověk, jenž opouští školu, si řekne to své uf, už to mám za sebou. Jenže každý nový absolvent si to bude muset říct ještě pětkrát nebo desetkrát, než půjde do důchodu. A školy mají počítat s tím, že tu druhou, pátou nebo desátou kvalifikaci by měly odpoledne umět nabídnout všem zájemcům, stejně jako dopoledne nabízejí svým žákům tu kvalifikaci první,“ míní Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu České republiky.

Problém dalšího vzdělávání je ten, že neexistuje ucelený systém, lidé nemají kam jít, není jim co nabídnout. Někteří lidé se ani dále vzdělávat nechtějí, mají negativní zkušenost ze školy. „Je to výzva k nastavení moderního upskillingu. Tím by mohl být trojúhelník škola – firma – úřad práce. Protože být aktivní po celý produktivní život a neustále se vzdělávat se snad v dohledné budoucnosti stane normálem,“ dodává Kateřina Štěpánková, náměstkyně MPSV pro řízení sekce zaměstnanosti.

Jako jeden z příkladů dobré praxe v oblasti vzdělávání dospělých se na konferenci představil příběh organizace pro výuku digitálních dovedností žen Czechitas, kterou v roce 2014 založila Dita Přikrylová a jež od té doby proškolila více než 18 000 účastníků bez ohledu na věk, předchozí vzdělání nebo pracovní zkušenost. S překvapením pak dorazil Petr Šmíd, který za Grow with Google přislíbil skrze Czechitas rozdat 2 000 rekvalifikačních kurzů pro ženy a dívky zdarma. Dalším pozitivním příkladem ze světa byznysu je České spořitelna, která prostřednictvím své nadace podporuje projekty, jako jsou Eduin, Eduzměna či Učitel naživo, a snaží se tím přispívat ke snižování nerovností. Všechny tyto projekty se zároveň staly součástí Moonshot Impact Gallery, mezinárodní digitální galerie předních inovací a inspirativních projektů, která je součástí Moonshot Platform a do níž řečníci během konference doporučili další projekty, mezi nimiž nechyběly iniciativy jako Institut ekonomického vzdělávání, Otevřeno, Dobronauti nebo Next Zone.

„Za mě se to nejdůležitější nestalo na pomyslném konferenčním jevišti, ale za ním. Během livestreamu jsme poprvé vyzvali diváky, aby se zapojili do řešení problémů, o kterých se stále jen mluví, a podpořili inovační projekty v Moonshot Impact Gallery. Ať už se rozhodnou věnovat 1 hodinu času měsíčně a svou expertízu, poslat finanční příspěvek některé z organizací, nebo investovat do firmy, která zvedá kvalitu vzdělávání, mohou to díky naší platformě udělat snadno a na jednom místě. Během konference se přihlásilo prvních 69 Moonshotterů, tedy lidí, kteří se chtějí stát součástí řešení a podpořit jeden z více než 40 tuzemských inovačních projektů, které v impact galerii již dnes jsou. To považuji za důležitý zlom a přemostění mezi slovy a činy,“ řekl Yemi, který stojí za konceptem platformy.

Moonshot by Aspen CE navazuje na úspěšnou sérii konferencí Anti-Panic, která nabídla kreativní řešení dopadů pandemie a získala i několik mezinárodních ocenění. Pilotní projekt Moonshot Platform vznikl v září 2020 ve Washingtonu ve spolupráci s Aspen Global Leadership Network a Yemi A.D. „Je to prostor pro témata, která hýbají společností. A vzdělávání je základním kamenem každé sebevědomé moderní společnosti,“ připomíná šéf Aspen Institute CE Milan Vašina. „V následujících 2 konferencích, které v rámci série Moonshot by Aspen CE letos chystáme, se zaměříme na kvalitu vládnutí a digitalizaci, kolem nichž chceme taktéž rozpoutat vlnu zájmu, jež strhne veřejnost k zapojení se do řešení. Protože každý z nás může přispět,“ dodal Milan Vašina.

Partneři, kteří umožnili realizaci tohoto programu, jsou T-Mobile Czech Republic, Česká spořitelna, Direct pojišťovna, Grow with Google a VIGO Foundation. Expertními partnery jsou Národní pedagogický institut a Asociace společenské odpovědnosti. Hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch. Produkci zajistil tým www.JADPRO.live.

————–

Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.