Ředitelé škol musí znovu do školy

Praha 1. června 2021 – Ředitelé základních škol by měli být garanty moderní výuky a jako kompetentní manažeři řídit vzdělání v regionech. Jsou však na tuto úlohu dostatečně odborně připraveni? Kdo by jim měl komplexní podporu poskytovat? A pomůže střední článek, který chystají stát i zřizovatelé? O těchto a dalších otázkách diskutovali pedagogičtí odborníci na on-line debatu s názvem Ředitelé ZŠ: Jak se připravit na roli ředitele?, kterou uspořádal Aspen Institute CE ve spolupráci s redakcí Řízení školy a Národním pedagogickým institutem (NPI). 

Řečníci se shodli na tom, že ředitelům základních škol zpravidla chybí průprava pro vykonávání této náročné a důležité profese. Mnohdy se šéfem školy stávají dosavadní učitelé bez navazujícího vzdělání, jejich výběr bývá víceméně náhodný, zájemců je málo a nový ředitel přichází do neznámého prostředí bez prokazatelných kompetencí. Bez nich však nemůže být tím, kým má být: pedagogickým lídrem, který rozumí nejen moderní výuce, ale zároveň umí vést kolegy, aby se stali dobrými učiteli. Takovými, jejichž pedagogická práce má u dětí ohlas a pozitivní výsledky a oni sami z ní mají radost.

„Aspirant nemůže čekat, až nastoupí do funkce ředitele, a teprve potom se na tuto roli specializovat. Měl by být již připraven a pracovat na sobě dlouhodobě. Měl by se stát přirozeným lídrem, který na jedné straně nabízí podporu svým kolegům a na druhé straně je svými kolegy vyhledáván,“ míní Vít Beran z programu Ředitel naživo a ředitel ZŠ Kunratice.

V současné době se k celoživotnímu vzdělávání otevírají nové možnosti – kromě nabídky NPI a studia školního managementu při vysokých školách je to například týmová příprava ředitelů škol a jejich zástupců v rámci programu Ředitel Naživo nebo Akademie Libchavy.

„Není ani tak důležité, jaké formy výběru, přípravy a podpory vedoucích pracovníků použijeme. Podstatné je, aby byly systémové a kvalitní. Za systém odpovídá stát, za kvalitu by měl odpovídat střední článek vedení a podpory ve školství,“ domnívá se Tomáš Bouda z Ostravské univerzity.

Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT, si je vědoma nedostatků v přípravě ředitelů, a proto ministerstvo chystá nový koncept jejich vzdělávání ještě před konkurzem, těsně po něm a během celoživotní učitelské praxe. Zároveň v pilotním projektu vyzkouší takzvaný střední článek – těsnější metodickou spolupráci s vybranými školami a jejich zřizovateli. „Musíme ředitelské pozice zatraktivnit, aby se zvýšila ochota pedagogů se o ně ucházet,“ uvádí Běťáková. Posun k lepšímu představuje nová konkurzní vyhláška, která výběrové řízení více konkretizuje: uchazeč o ředitelský post musí přesně vědět, co se od něho očekává.

Podle Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora, mají ředitelští adepti největší obavy z přebujelé administrativy a vysoké míry zodpovědnosti, kdy ředitel odpovídá téměř za všechno. Určitou úlevu by mělo přinést také delegování některých pravomocí na zřizovatele, spádové školy i podřízené. Další zjednodušení představuje unifikace, například používání vzorových dokumentů, které by mohly být uplatňovány všude, a sdílení dobré praxe mezi jednotlivými školami.

Právě užší spolupráci mezi učiteli a školskými institucemi prosazuje Akademie Libchavy. „Skupinový koučink, profesní síťování, předávání zkušeností a příklady dobré praxe napomáhají k tomu, aby se budoucí ředitelé mohli obohacovat a vzájemně inspirovat. Místo zkoušek získají portfolio ´vychytávek´, použitelných kdekoliv,“ dodává ředitel ZUŠ Štefánikova a lektor Akademie Libchavy Luboš Lisner.

Debata Ředitelé ZŠ: Jak se připravit na roli ředitele? byla druhou ze série debat na téma ředitelů základních škol, kterou moderuje Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin. První z nich s názvem Ředitelé ZŠ: Kapitáni českého školství? se zaměřila na důležitost vztahu mezi zřizovatelem a vedením školy.

Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.