Startupová soutěž Creative Business Cup poprvé v Česku

České startupy v oblasti kreativních průmyslů se mohou letos poprvé přihlásit do celosvětové soutěže Creative Business Cup (CBC) a získat odměnu 15 tisíc EUR. Jejím hlavním cílem je propojit podnikatele v oblasti kreativních průmyslů s investory a globálními trhy, posílit jejich dovednosti a rozvíjet mezioborové inovace. Soutěž začíná 16. května.

Národní kolo soutěže je otevřené všem podnikatelům v oblasti kulturních a kreativních průmyslů jako design, móda, film a fotografie, gastronomie, volnočasové aktivity, hudba, rozhlas a televize, software, hračky, počítačové hry a další. Vítěz bude reprezentovat Česko na světovém finále v Kodani, které proběhne během Global Entrepreneurship Week (13.-15. listopadu 2016).

Český pořadatel, kterým je konsorcium složené z Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU), Aspen Institute Prague a European Leadership & Academic Institute (ELAI), se rozhodl prostřednictvím soutěže podpořit nejenom vznikající projekty, ale také upozornit na rostoucí vyznám kreativních průmyslů.

Kreativní průmysly po celém světě výrazně přispívají k růstu, zaměstnanosti a vývoji nových, inovativních řešení výzev, kterým v současné době čelí ekonomika a společnost. Obchodní aktivity kulturních a kreativních průmyslů mají významný dopad na zaměstnanost, mezioborové inovace a konkurenceschopnost národních ekonomik,” uvádí Eva Žáková z Institutu umění.

Dle studie IDU a Technologické agentury ČR přispěly v roce 2014 kulturní a kreativní odvětví odhadem 2,3 % k HDP. Výdaje na výzkum a vývoj jsou u kulturních a kreativních odvětví enormní, v roce 2012 na ně tato odvětví vydala více než 8 miliard Kč. To je téměř shodná suma, kterou za tentýž rok vydal automobilový a strojní průmysl dohromady.

Soutěž probíhá od 16. května do 30. června. Porota složená ze zástupců konsorcia, Impact HUBu, Czech Investu a Jihomoravského inovačního centra vybere vítěze národního kola do konce srpna. Více informací a soutěžní podmínky naleznete na www.creativebusinesscup.cz.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.