Pracovat pro stát není lákavé. Je pomalý a schází mu silné osobnosti

Praha, 22. června – Práce ve státní správě dnes není pro mladé talenty atraktivní. Stát je podle nich neefektivní a chybí mu inspirativní lídři, kteří by šli příkladem. V pandemické krizi se ještě více projevila dlouhodobá neschopnost státu výrazně posunout zásadní projekty s pozitivním dopadem na českou ekonomiku a život občanů. Shodli se na tom přední experti na druhé virtuální interaktivní konferenci ze série Moonshot by Aspen CE, tentokrát na téma Budoucnost státní správy. Uspořádal ji Aspen Institute CE ve spolupráci s Yemim A.D. a týmem Moonshot. 

Nový diskusní materiál konzultační společnosti McKinsey & Company uvádí, že 80 % transformačních projektů ve veřejném sektoru globálně nedosáhne svých cílů navzdory tomu, že 93 % těchto cílů považovali úředníci za dosažitelné. Státu chybí schopnost jednat cíleně a systematicky, neumí stanovit jasné priority každého resortu a transparentně sledovat jejich naplňování. Jak zvýšit atraktivitu státní správy a přilákat nejlepší odborníky? A jak zajistit její efektivitu? 

„Státní správa by měla více držet prst na tepu doby a reagovat na požadavky občanů, kteří očekávají profesionalitu. Musíme se lépe naučit pracovat se změnou, zvládat různé transformace, které nás nepochybně čekají, ať už v digitalizaci nebo v zelených politikách. Tyto změny musíme umět řídit a předvídat je,“ říká Věra Jourová, viceprezidentka pro hodnoty a transparentnost Evropské komise. Připomíná, že do Česka zamíří obrovský balík peněz na obnovu po covidové pandemii, a proto je nutné projekty financované z evropských peněz správně nastavit. „Ve starých kolejích se nedá jet do nekonečna. Zkusme častěji vidět místo problémů řešení a chopit se příležitosti udělat něco dobrého pro občany,“ doplňuje Věra Jourová. Jako příklad fungující státní správy uvádí Estonsko, které zavedlo digitální e-government, kde mohou lidé se státem komunikovat elektronicky.  

Prosebník, nebo zákazník? 

Podle Michala Bláhy, zakladatele portálu Hlídač státu, bude největší výzvou změnit mentální nastavení úřadů od občana jako prosebníka na občana jako zákazníka. „Aktivní proklientský přístup státu je základem ideální státní správy,“ domnívá se Michal Bláha. Hlavní provoz úřadu by měl řídit fundovaný státní tajemník, vize a poslání pak odpovědný ministr, potažmo vláda. 

S tím souhlasí i Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity v Brně. Abychom dokázali čelit komplexním výzvám, které přináší svět, potřebujeme státní správu, jež bude schopna identifikovat a využívat všechny příležitosti. „Angažovanou, štíhlou, flexibilní a spolupracující státní správu založenou na klientském přístupu. Akceschopnou, plně digitalizovanou a s minimem nadměrné administrativní zátěže,“ vypočítává Danuše Nerudová. Během covidu se podle ní ukázalo, že státní správa byla pro byznys koulí u nohy – tím, že mu komplikovala život. 

Pavel Řehák, předseda představenstva Direct Pojišťovny, je přesvědčen, že efektivita státní správy je klíčem k úspěchu a budoucímu rozvoji České republiky. Úřady by se měly orientovat na výsledek, zjednodušování i akceschopnost s cílem vytvořit silný a moderní leadership. Ten by měl přinést transformaci státní správy, úředníkům dodat pocit sounáležitosti a stanovit jasné úkoly i poslání. 

Tahle práce není pro mladý

Analýza Ministerstva vnitra z roku 2020 ukazuje, že 27 % všech zaměstnanců ve státní službě patří do věkové kategorie 55+, zatímco podíl zaměstnanců do 30 let tvoří pouze 7 %. Stát nedokáže mladé lidi přilákat, odměnit a nabídnout jim perspektivu profesního rozvoje či pocit stavovské hrdosti. 

„Veřejná správy by se na všech úrovních měla stát přívětivější vůči klientům a přitažlivější pro nové kvalitní zaměstnance,“ zdůrazňuje David Sláma, ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy MV ČR. „Pro rozhodování ve veřejné správě musíme využívat robustní datové základny, přičemž data by měla být navzájem sdílena. Zároveň by měly být vhodně nastaveny kompetence jednotlivých úrovní veřejné správy, aby nedocházelo k překryvům,“ podotýká David Sláma s tím, že celá čtvrtina státních úředníků odejde do deseti let do penze. 

Ladislav Kučera, šéf Nadačního Fondu Škoda Auto, vidí největší problém v malé důvěře lidí v stát. Podle jeho slov se řeší pouze následky, nikoli příčina, kterou je – také vzhledem k historii – slabá občanská společnost. Tu je třeba posilovat odspoda pomocí veřejných platforem a komunitních míst. 

U příležitosti konference Moonshot by Aspen CE vznikl exkluzivní výzkum veřejného mínění zaměřený na vnímání státní správy z dílny agentury NMS Market Research, který odhalil, že přes 70 % veřejnosti si myslí, že státní správa je byrokratická a zkorumpovaná. Podle poloviny respondentů není profesionální, podle 7 z 10 není nestranná, vstřícná ani transparentní. 83 % soudí, že je státní správa pomalá, a 57 procent vysokoškoláků ji nepovažuje za atraktivní. 

Podle podnikatelky a investorky Dany Bérové jsme promeškali obrovskou příležitost k transformaci státní správy v devadesátých letech, kdy byla atmosféra ve společnosti změnám nakloněna. Dnes jsou změny obtížné, jednotlivé instituce nespolupracují, ale soupeří, a úředníci se stydí přiznat, že pracují na ministerstvu. Toto povědomí je třeba změnit, aby práce pro stát znamenala prestiž a byla důvěryhodnou službou pro občany. 

Také Jakub Drbohlav, zástupce ředitele Odboru řízení regionálního školství MŠMT, je toho názoru, že ve státní správě by měli pracovat ti nejlepší z nás, jinak nezvládneme potřebné reformy. V cizině není neobvyklé, že stát bývá pro vysokoškoláky zaměstnavatelem číslo 1. K tomu je nutné změnit kulturu vedení, mít jasnou vizi a naučit se pracovat s talenty už na školách. 

Moonshot: tržiště nápadů a inovací

Moonshot platforma je digitální hnutí s komunitou více než 3000 členů. Její součástí je mezinárodní digitální galerie předních inovací a inspirativních projektů, která propojuje startupy a neziskovky s investory, filantropy a partnery s cílem urychlit jejich růst a zvyšovat dopad. Řečníci do ní během konference doporučili další projekty, mezi nimiž nechyběly iniciativy jako České priority, česko.digital či Manipulátoři. T-Mobile se spolu se svým strategickým partnerem, společností Unicorn, v rámci platformy Moonshot zavázal poskytnout během následujícího roku třem tisícům zaměstnanců státní správy zdarma online kurz digitálních dovedností.

Moonshot by Aspen CE navazuje na úspěšnou sérii konferencí Anti-Panic, která nabídla kreativní řešení dopadů pandemie a získala i několik mezinárodních ocenění. Pilotní projekt Moonshot Platform vznikl v září 2020 ve Washingtonu ve spolupráci s Aspen Global Leadership Network a Yemim A.D.

Patrneři, kteří umožnili realizaci tohoto programu, jsou Direct pojišťovna, T-Mobile Czech Republic, Česká spořitelna,, Nadace VIGO a Grow with Google. Expertním partnerem je Asociace společenské odpovědnosti. Hlavním mediálním partnerem je CzechCrunch. Produkci zajišťuje tým www.JADPRO.live.

—————-

kontakt pro média: Zuzana Kroupová, zuzana.kroupova@aspeninstitutece.org, 720 042 983

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.