Veřejné prohlášení Aspen Institute Prague

Praha, 1. prosince 2014 – Jelikož se v poslední době objevilo několik polemických článků, v nichž figuruje jméno Aspen Institute Prague, považujeme za nutné vydat následující prohlášení: Aspen Institute Prague je nezisková, nepolitická a nestranická obecně prospěšná společnost, sloužící jako prostor pro setkávání lidí různých názorových směrů z různých oblastí společenské činnosti nad aktuálními problémy společenského, ekonomického a kulturního vývoje České republiky a střední Evropy. Společně s dalšími pěti evropskými a třemi mimoevropskými aspenskými instituty vychází ze zkušeností a metodologie amerického Aspen Institute, ale není jím ani řízena ani financována. Ve správní radě Aspen Institute Prague jsou zastoupeni představitelé tří parlamentních stran současné vládní koalice i opozice a zástupci obchodních, finančních a akademických institucí. Právě různorodá skladba správní rady zaručuje Institutu nezávislost a nestranický charakter. Aspen Institute Prague se nezabývá nejrůznějšími –ismy ani politováníhodnými konspiračními teoriemi chorých mozků, ale řešením praktických problémů v oblasti společenského vývoje, inovací, vzdělání, obchodní výměny, kreativity aj. Je to otevřená platforma a k účasti na její činnosti je přizván každý. Tomáš Klvaňa je místopředsedou správní rady Aspen Institute Prague. Jeho komentáře zveřejňované v poslední době nevyjadřují stanovisko správní rady a pan Klvaňa není zmocněn je publikovat jménem Aspen Institute Prague.

MICHAEL ŽANTOVSKÝ předseda správní rady Aspen Institute Prague

RADEK ŠPICAR výkonný ředitel Aspen Institute Prague

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.