Studie: Kulturní a kreativní průmysly nabývají na významu

Myšlenka založení ekonomického růstu a místního rozvoje na umění a kultuře nabývá ve středoevropském regionu na významu. To je výsledek studie Creative Visegrad: City, Culture and Public Space, kterou publikoval Aspen Institute Prague. Studie přináší příklady způsobů, jak lze kreativní „místotvorbu“ systematicky zapojit do rozvoje měst.

Podle studie jsou dnes kulturní a tvůrčí odvětví nástrojem, který nejen že oživuje volné a nevyužívané objekty a prostory, ale také vytváří pracovní místa a přivádí obyvatele do dříve neatraktivních lokalit. Dnešnímu využívání kultury např. při tvorbě rozvojových plánů měst a jiných strategických dokumentů, předcházelo náročné průkopnické období, ve kterém hrály zásadní roli samotné aktivity umělců a inovátorů.

Tuto kreativní epidemii jsme mohli postupně sledovat ve větších městech střední Evropy. „Nevyužívané industriální komplexy, které jsou často situovány přímo v centru a čekají, až někdo objeví jejich znovuvyužití, nejsou pouze potenciálními prostory. Jsou také pilíři městské a historické představivosti a zdrojem silných citových vazeb,“ popisuje Levente Polyák, architekt, urbanista a spoluautor studie.

Studii, kterou podpořil Mezinárodní visegrádský fond, realizoval Aspen Institute Prague ve spolupráci se třemi partnery: slovenským Creative Industry Forum, maďarským Hungarian Contemporary Architecture Centre a polskou Res Publica Foundation.

Aspen Institute Prague je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem Aspen Institute Prague je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji.

Další podrobnosti ke studii najdete na www.aspeninstitute.cz/CreativeVisegrad

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.