Společnost 4.0:
Jak se připravit na dopady technologické revoluce

16. May 2018 (18:00 - 20:00)

V rámci Týdne inovací 2018 připravujeme veřejnou debatu, ve které se budeme zabývat rozvojem technologií a jejich dopadem na efektivitu i podobu výroby, služeb i obchodních modelů. Probíhající technologická revoluce bude mít ve svém důsledku zásadní dopady do života lidí a organizace společnosti. Masové využití umělé inteligence a robotizace razantně změní strukturu trhu práce a požadavky na flexibilitu pracovní síly. Změní se podoba finančního systému, způsobů konzumace informací, uvažování o lokalizaci a pohybu. To vše s sebou přinese významné příležitosti, ale také výzvy. Jaké budou společenské dopady nastávající technologické revoluce? Jak posílit schopnost adaptace naší společnosti? Jak docílit toho, aby měly společenské změny více vítězů než poražených? Tyto otázky s vámi budou diskutovat:

Úvodní prezentace
Pavel Kysilka, 6D Academy
Daniel Prokop, výzkumná agentura Median

Panelová diskuse
Barbora Bühnová, Czechitas
Eduard Palíšek, Siemens Česká republika
Jan Straka, Učitel naživo

Moderuje
Petr Beneš, 6D Academy

Debatu připravujeme ve spolupráci s Opero a Abra Software.

Registrace na akci zde

 

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.