Strategie pro vzdělávání
na regionální úrovni

08. September 2020 (14:30-16:00)

Dovolujeme si Vás pozvat na panelovou diskusi s názvem Strategie pro vzdělávání na regionální úrovni, která se uskuteční 8. září od 14:30 v rámci Konferenčního bloku Děti bez hranic¿ na 60. ročníku Zlínského filmového festivalu.

live Stream

 

 

Experti z oblasti vzdělávání budou debatovat o roli regionů ve vzdělávání a jejich klíčové výzvy pro konkurenceschopnost v globální ekonomice. Jak vzdělávat pro život v 21. století s využitím potenciálu moderních technologií? Co můžeme udělat pro to, aby školy připravovaly žáky na obory, ve kterých chce Zlínský kraj dosáhnout jedinečnosti (audiovize, kreativní průmysl, průmyslový design)? Je možné omezit odliv nadaných absolventů, kteří následně firmám chybí?

Řečníci uvedou i příklady z vlastní praxe: jak vytvářet funkční partnerství školy a firem, jak posilovat jejich vzájemnou důvěru a spolupráci, nebo co přinese propojení škol, úřadů, organizací a rodičů. Budou představeny zkušenosti z pilotního projektu Nadačního fondu Eduzměna, který se zabývá regionální podporou vzdělávání s cílem zvýšit kvalitu škol na Kutnohorsku. Projekt chce následně tuto praxi přenést i do dalších regionů ČR. 

Na debatě vystoupí:

Jarmila Minaříková, lektorka, mentorka, emeritní ředitelka střední odborné školy (Zlínský kraj)

Hana Navrátilováproděkanka pro pedagogickou činnost FHS UTB (Zlínský kraj)

Lukáš Rejchrt, spoluzakladatel vzdělávací platformy Edhance (Ústecký kraj)

➡ Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna (Kutnohorsko)

➡ Lukáš Trčka, jednatel TIC Zlín (Zlínský kraj)

Debatu moderuje:

Michala Hergetová

Panelovou diskusi pořádáme ve spolupráci s Hospodářskými novinami a je součástí debat, které předcházejí výroční konferenci Kam kráčíš, Česko 2020.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.