Kam kráčíš, Česko, ptá se výroční konference středoevropské pobočky Aspen Institutu

Na konci listopadu se Aspen Institute Central Europe chystá ve spolupráci s deníkem Hospodářské noviny odpovědět na otázku, kam směřuje Česko i další země střední Evropy. První den konference se zaměří čistě na Českou republiku na základě  studií, které zpracovali odborníci v oblasti hospodářství, kvality života, kvality vládnutí a národní bezpečnosti. Druhý den se pokusí za účasti zahraničních hostů zasadit regionální situaci ve střední Evropě do širšího kontextu evropského a transatlantického vývoje. Výroční konference Aspen Institutu Central Europe se uskuteční 29.–30. listopadu 2017 v Národní galerii v Praze – Klášteře sv. Anežky České.

První den konference „Kam kráčíš, Česko” navazuje na projekt „Česko: Jak jsme tom“, s nímž Aspen Institute přišel v roce 2015. Jeho cílem je zmapovat stav České republiky v různých oblastech na základě dostupných dat i mezinárodních srovnání. Tematicky se zaměřuje na několik oblastí: hospodářská konkurenceschopnost, kvalita vládnutí, vzdělání, národní bezpečnost a kvalita života. Závěrečný blok pak symbolicky předá právě vznikající vládě seznam doporučení pro její funkční období.

Letos na konferenci o Česku naváže mezinárodní konference pod názvem „The Shape of (Central) Europe”, která umožní zasadit zdejší situaci do kontextu současné Evropy. Ve čtyřech panelech zaměřených na konkurenceschopnost, flexibilitu integračních projektů v rámci Evropské unie, evropskou bezpečnost a její vazby na transatlantické struktury zasednou bývalí i současní veřejní činitelé z Česka i ze zahraničí po boku představitelů prestižních evropských think-tanků.

Smyslem konference by nemělo být jen analyzovat, ale také motivovat k individuální práci a povzbuzovat veřejné činitele i celou českou společnost ke společnému úsilí o perspektivní budoucnost, o zachování svobody, rozvoj prosperity i zajištění bezpečnosti,” doplňuje za  Aspen Institute Central Europe jeho výkonný ředitel Jiří Schneider.

Výroční konference Aspen Institutu se uskuteční v prostorách Národní galerie v Praze – Klášteře sv. Anežky České ve dnech 29.–30. listopadu 2017. Vstup na ni je zdarma po předchozí na aspn.me/Annual2017.

Kompletní program konference je k nahlédnutí na webových stránkách www.AspenInstituteCE.org:

29. 11. 2017 – Kam kráčíš, Česko

30. 11. 2017 – The Shape of (Central) Europe

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.