Studie: Kulturní a kreativní průmysly nabývají na významu

Myšlenka založení ekonomického růstu a místního rozvoje na umění a kultuře nabývá ve středoevropském regionu na významu. To je výsledek studie Creative Visegrad: City, Culture and Public Space, kterou publikoval Aspen Institute Prague. Studie přináší příklady způsobů, jak lze kreativní „místotvorbu“ systematicky zapojit do rozvoje měst.

Podle studie jsou dnes kulturní a tvůrčí odvětví nástrojem, který nejen že oživuje volné a nevyužívané objekty a prostory, ale také vytváří pracovní místa a přivádí obyvatele do dříve neatraktivních lokalit. Dnešnímu využívání kultury např. při tvorbě rozvojových plánů měst a jiných strategických dokumentů, předcházelo náročné průkopnické období, ve kterém hrály zásadní roli samotné aktivity umělců a inovátorů.

Tuto kreativní epidemii jsme mohli postupně sledovat ve větších městech střední Evropy. „Nevyužívané industriální komplexy, které jsou často situovány přímo v centru a čekají, až někdo objeví jejich znovuvyužití, nejsou pouze potenciálními prostory. Jsou také pilíři městské a historické představivosti a zdrojem silných citových vazeb,“ popisuje Levente Polyák, architekt, urbanista a spoluautor studie.

Studii, kterou podpořil Mezinárodní visegrádský fond, realizoval Aspen Institute Prague ve spolupráci se třemi partnery: slovenským Creative Industry Forum, maďarským Hungarian Contemporary Architecture Centre a polskou Res Publica Foundation.

Aspen Institute Prague je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem Aspen Institute Prague je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji.

Další podrobnosti ke studii najdete na www.aspeninstitute.cz/CreativeVisegrad

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.