Zvolení nových členů dozorčí rady Aspen Institute CE

NOVÝMI ČLENY DOZORČÍ RADY ASPEN INSTITUTE CE SE STALI MICHAELA BAKALA A ZDENĚK TŮMA 

Praha, 15. 9. 2021 

Do dozorčí rady platformy Aspen Institute Central Europe byli v září zvoleni Michaela Bakala a Zdeněk Tůma.

„Rád bych v našich řadách přivítal nové členy dozorčí rady a zároveň poděkoval odcházejícím členům Pepperovi De Callier, Pavlovi Kysilkovi a Paulu Kayovi za skvělou práci,” uvedl prezident a spoluzakladatel platformy Ivan Hodáč.

Michaela Bakala je česká podnikatelka a filantropka. Se svým manželem Zdeňkem Bakalou se podílela na založení středoevropské pobočky Aspen Institutu, je místopředsedkyní správní rady Knihovny Václava Havla a je také patronkou ankety Top ženy Česka. „Naše společnost dnes, víc než kdy jindy, potřebuje lídry, kteří prokážou odvahu převzít odpovědnost, kteří mají vzdělání, odbornost, zkušenost a pevně ukotvené hodnoty jako je respekt a pokora. K rozvoji takových lídrů Aspen výrazně přispívá, proto je pro mě ctí být součástí této platformy,“ řekla Michaela Bakala.

Ekonom Zdeněk Tůma je předseda dozorčí rady ČSOB, v letech 2000-2010 byl guvernérem České národní banky, poté pracoval jako partner poradenské společnosti KPMG. „Vážím si platformy jako příležitosti pro osobní i profesionální růst. Přináší nové výzvy, které jsou zásadní pro budoucnost středoevropského regionu,“ sdělil Zdeněk Tůma.

Aspen Institute Central Europe je partnerem globální sítě Aspen. Slouží jako politicky nestranná platforma, kde se mohou setkávat a komunikovat politici se zástupci podniků, předními umělci, sportovci, vědci i novináři. Institut usnadňuje mezioborovou a regionální spolupráci a podporuje mladé středoevropské lídry v jejich rozvoji.

Globální Aspen Institute, založený v roce 1950 ve Washingtonu, pokrývá Severní Ameriku, Evropu a Asii. Institut ve střední Evropě vznikl v roce 2012 a působí po celém regionu – hlavně v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.