Škola a společnost: hledání inspirace

22. October 2019 (17:30 - 19:30)

Vzdělávání a školy hrají velmi důležitou úlohu při formování společnosti. Globalizací a rozvojem nových technologií však dochází ke změnám jejího fungování. Tím vzniká i potřeba jiné role škol a vzdělávání, které by měly být schopné na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se. Český vzdělávací systém je však dlouhodobě rigidní, podfinancovaný a potýká se s množstvím různých problémů, korunovaných neschopností dosáhnout dlouhodobé politické shody na tom, jak školství reformovat.

Inspiraci pro reformu vzdělávacího systému by mohla Česká republika hledat například ve Finsku. Finský vzdělávací systém je všeobecně považován za jeden z nejlepších a nejkvalitnějších na světě. Stát se učitelem je tam přibližně stejně těžké, jako stát se lékařem nebo právníkem. Tomu odpovídá i vysoká společenská prestiž učitelského povolání. Finští studenti se pravidelně umísťují na předních příčkách ve výsledcích mezinárodního hodnocení studentů PISA. Ve finských školách, na rozdíl od těch českých, je na prvním místě porozumění principům a schopnost spolupráce v rámci třídy.

  • Jakou roli hrají školy v české společnosti na rozdíl od finské?
  • Kde můžeme hledat inspiraci pro reformu českého vzdělávacího systému a obecného přístupu ke školám?
  • Jakým způsobem by se mělo české školství přizpůsobovat fungování moderní společnosti?
  • Může zapojení firem přispět k rozvoji českého školství?

Aspen Institute CE se rozhodl v rámci veřejných regionálních debat, které předcházejí výroční konferenci Kam kráčíš, Česko?, vypravit s tímto tématem do Ostravy, která má vysoké ambice zlepšit vzdělávání na místní i celonárodní úrovni. Debatu v Centru PANT, jež 22. října v 17:30 zahájí konferenci „Ostravské impulzy pro vzdělávání“, otevřeme krátkou reportáží z Finska pod názvem “Vzdělávání rovností” od VOXPOT.

V následné diskusi vystoupí:

 Bob KartousEDUin, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání

 Susanna Bäckman, učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi

 Libor Witassek, nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy

Debatu pořádáme ve spolupráci s mediálním domem EconomiaCentrem PANT a městem Ostrava. Navazuje na cyklus debat hodnotících politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu regionů na základě výsledků celoročního zkoumání expertních skupin Aspen Institutu CE. Ty budou prezentovány na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko? 27.listopadu 2019 v rámci 3 panelů zaměřených na průřezová témata tradičně sledovaných oblastí: vzdělávání-konkurenceschopnost, bezpečnost-inovace a kvalita života-regionální rozdíly.

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.