Kam kráčíš, Česko? 2019

27. November 2019

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na výroční konferenci Aspen Institute Central Europe Kam kráčíš, Česko? 2019, kterou pořádáme 27. listopadu v Pražské křižovatce ve spolupráci s mediálním domem Economia.

Program

 

 

Cílem konference je poskytnout přehled politického, hospodářského a společenského vývoje České republiky v kontextu střední Evropy. Tak jako v loňském roce budou podkladem diskuse studie vypracované expertními skupinami Aspen Institute Central Europe přinášející kromě analýzy stavu ČR ve sledovaných oblastech i konkrétní doporučení ke zlepšení. Na panelech konference budou diskutovat vedle členů vlády také odborníci z byznysu, akademického i neziskového sektoru. 

Kam kráčíš, Česko? se v roce 2019 detailněji zaměří na souvislosti mezi dosud sledovanými oblastmi. Konkrétně půjde o tři průniková témata rozvoje ČR:

➡ vzdělávání – konkurenceschopnost

➡ bezpečnost – inovace

➡ kvalita života – regionální rozdíly

Zvláštní panel bude věnován budoucnosti (střední) Evropy – potenciálu a bariérám inovativního podnikání v našem regionu a perspektivám vývoje Evropy v době technologického a geopolitického soupeření.
Tématům konference se naše expertní skupiny věnují celoročně. Kromě expertních setkání konferenci stejně jako v loňském roce předcházejí veřejné aktivity v regionu střední Evropy. První z veřejných debat proběhla v květnu ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci na téma kvalita života. Druhá se uskutečnila začátkem října v Polsku v rámci Warsaw Security Forum na téma bezpečnost a inovace. Ve středu 16. října jsme pořádali veřejnou debatu a kulatý stůl o regionálních rozdílech v kvalitě života ve spolupráci s Technickou Univerzitou v Košicích. Poslední z těchto debat se konala 22. října v Ostravě v rámci Ostravských impulsů pro vzdělávání, kde se s námi podělila o finský pohled na vzdělávání Susanna Bäckman.

Registrovat se můžete zde:

registrace JE UZAVŘENA

 

 

Program bude zveřejněn na podzim.

Těšíme se na Vás,

Aspen Team

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.