Pomůže nám vzdělávání obstát v konkurenci?

Praha, 5. září 2018 – Podle zprávy expertní skupiny Aspen Institute Central Europe budou změny v ekonomice a na pracovním trhu způsobené rozvojem technologií vyžadovat výraznou proměnu vzdělávacího systému. Aspen Institute se vydal do Ústeckého kraje, kde se téma vzdělávání a potřeb současného i budoucího pracovního trhu stalo předmětem veřejné diskuze.  Ústecký kraj nebyl vybrán náhodou – opakovaně se umísťuje ve výzkumech zabývajících se otázkami kvality života a spokojenosti obyvatel na spodních příčkách. Diskutující se shodli, že zásadní pro rozvoj regionu je hlavně rozvíjení lidského potenciálu. Kraji nepomohou žádné investice, pokud nebude na základních školách dostatek kvalifikovaných učitelů

„Jsme rádi, že před výroční konferencí Kam kráčíš, Česko?, která se koná letos již počtvrté, můžeme některá z témat diskutovat i v regionech, pro něž jsou palčivá. To je případ i Ústeckého kraje, který je ve statistikách hodnocen jako nejslabší region, přičemž rozvoj lidského potenciálu a vzdělávání je klíčem k budoucímu úspěchu regionu. Jsem rád, že jsme mohli uspořádat tuto debatu ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem.” uvádí Jiří Schneider, ředitel Aspen Institute CE.

Proč je výsledek Ústeckého kraje tak slabý, jaká jsou konkrétní doporučení pro Ústecký kraj, musí kraj čekat na vládní změny školského systému nebo může situaci zlepšit prostřednictvím lokálních vzdělávacích iniciativ či jak přitáhnout do regionu firmy budoucnosti, aby nedocházelo k odlivu mozků, to jsou jen některé z otázek, jimiž se zabývali diskutující na veřejné debatě pořádané Aspen Institute CE ve spolupráci s Inovačním centrem Ústeckého kraje a Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem.

Vedoucí aspenské expertní skupiny na vzdělávání Bob Kartous, který zároveň působí v informačním centru pro vzdělávání EDUIn, doporučuje kromě dlouhodobého navyšování investic do vzdělávání i některá řešení s rychlejším dopadem. Zdůraznil, že je nutné se zaměřit především na učitele, který je hlavním nositelem kvality, ale i případných reforem a změn k lepšímu. Pokud reformy nebudou mít podporu učitelů, nemají šanci na úspěch. S ohledem na Ústecký kraj uvedl, že kraj má sice univerzitu, ale ta vzdělává budoucí talenty pro jiné regiony, lidé tu nezůstávají. „V České republice lze ve srovnání s ostatními státy OECD sledovat vysokou závislost dosažené úrovně vzdělání na ekonomickém, sociálním a kulturním postavení. Pokud chceme snížit počet lidí ohrožených chudobou, musíme snížit tuto závislost, ještě více to pak platí ve strukturálně slabých regionech,“ upozorňuje Bob Kartous.

O dlouhodobé zvyšování úrovně vzdělávání přímo v ústeckém regionu se snaží například edukační program Stages, o jehož cílech informovala učitelka Hana Kořenská z Fakultní ZŠ Elišky Krásnohorské. „Program napomáhá rozvoji a výchově příští generace vysoce talentovaných technologických expertů, ale hlavně podporuje kreativitu dětí, aktivizuje jejich schopnosti a umožňuje rozvinout jejich schopnosti tak, aby uspěly i v době technologického rozvoje a inovací,“ uvádí k programu Hana Kořenská.

Podle Lukáše Rejchrta z ústecké edukační platformy Edhance, která rozvíjí vzdělávací projekty pro potřeby budoucnosti, je pro rozvoj regionu důležité vytvořit takové společenské a kulturní prostředí, aby mladí lidé měli důvod v regionu zůstat. „Kromě těch, co odcházejí, zde nezůstávají ani ti, kteří v regionu našli práci. Raději za prací do Ústí dojíždějí,“ upozorňuje Lukáš Rejchrt.

Ze strany byznysu zaznělo ústy Tomáše Holuba z firmy Adler, zaměstnavatele, kterému záleží na rozvoji Ústeckého kraje, že je pro rozvoj kraje a jeho vzdělanosti klíčové, aby akademická sféra intenzivně spolupracovala se sférou podnikatelskou a realizovala projekty v perspektivních oblastech ICT, jakou jsou big data, strojové učení, procesní management, online marketing apod. „Propojení byznysu s akademickou sférou je nutné realizovat již od prvních ročníků bakalářských studií tak, aby studenti měli reálnou představu o pracovním prostředí a požadavcích zaměstnavatelů,“ uvádí Tomáš Holub.

S propojováním byznysu a akademické sféry má zkušenosti Petr Achs, vedoucí manažer společného projektu ústecké Univerzity J. E. Purkyně a inovativní firmy Valeo v oblasti autonomních systémů řízení. shrnul téměř dvouleté zkušenosti. „Projekt částečně naráží na nedostatek kvalifikované pracovní síly, přičemž hlavním problémem byla znalost angličtiny. Na druhou stranu jsme prokázali, že i zde v Ústí umíme odvést kvalitní práci s vysokou přidanou hodnotou. Odnesli jsme si zásadní zkušenost – v konkurenci obstojí ti, kteří jsou schopni se učit novým věcem, snaží se pochopit nové principy a jsou schopni rozvíjet doposud dosažené znalosti,“ shrnuje dvouleté zkušenosti Petr Achs.

Odborný konzultant Úřadu zmocněnce vlády pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj Karel Tichý představil strategické plány vlády ČR pro strukturálně postižené regiony. Především se věnoval úspěšně se rozvíjejícím aktivitám programu RESTART, který tvoří sedm pilířů, z nichž dva mají přímou úzkou vazbu na problematiku vzdělávání. Karel Tichý vysvětlil, proč strukturálně slabé regiony potřebují na míru šité specifické výzvy z úrovně operačních programů fondů Evropské unie. „Podpora v rámci programu RESTART je namířena nejen na univerzitní a vysokoškolské instituce, ale program cílí také na základní a střední školy, které se ve strukturálně postižených regionech potýkají s nedostatkem finančních prostředků využitelných pro jejich další rozvoj,“ zdůraznil Karel Tichý.

Jednotlivé regionální diskuze předchází listopadové výroční konferenci Aspen Institute Central Europe „Kam kráčíš, Česko?“, jejímž cílem je komplexně zhodnotit politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu střední Evropy. Novinkou letošní konference je právě prezentace výstupů a diskuse expertních skupin v regionech České republiky. Další debaty se budou konat 26. září ve Zlíně na téma mobility pracovní síly a 10. října v Brně o digitalizaci veřejné správy.

 

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.  Aktivity institutu podporují Bakala Philanthropy, ABB, Avast, BCG, Česká spořitelna, Direct pojišťovna, E.ON, Google, Home Credit, Mastercard, Microsoft, PRK Partners, Škoda Auto, T-Mobile, Vigo Investments a Wardynski Partners.

 

Sdílejte tuto stránku na sociálních sítích

Chcete být součástí Aspen Institute CE?

Podpora od našich firemních partnerů, jednotlivých členů a dárců je zásadní pro rozvoj aktivit institutu. Zúčastněte se eventů, diskuzí u kulatého stolu, fórech nebo konferencích, kde debatujeme s předními odborníky témata, která hýbou dnešním světem.

Cookies
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory cookie. Více informací o souborech cookie získáte po kliknutí na tlačítko "Podrobné nastavení". Můžete nastavit soubory cookie, které budeme moci používat, nebo nám můžete dát souhlas s používáním všech souborů cookie kliknutím na tlačítko "Povolit vše". Nastavení souborů cookie můžete kdykoli změnit v zápatí našich webových stránek.
Cookies jsou malé soubory uložené ve vašem koncovém zařízení, do kterých se ukládají určitá nastavení a údaje, které si prostřednictvím prohlížeče vyměňujete s našimi stránkami. Obsah těchto souborů je sdílen mezi vaším prohlížečem a našimi servery nebo servery našich partnerů. Některé soubory cookie potřebujeme k tomu, aby naše webové stránky mohly správně fungovat, jiné potřebujeme pro analytické a marketingové účely.