Data protection

Data protection has been always a  high priority for the Aspen Institute Central Europe hence  we are ready  to fully comply with  the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) rules.

When visiting our website, some personal data (IP address, cookies) are processed, but only anonymously in the form of statistics of visits and visitors .

Whilst for receiving  updates about our events, projects, reports or commentaries as well as newsletters or the quarterly magazine Aspen Review Central Europe, personal data processing is necessary. Therefore, the Aspen Institute Central Europe collects personal data only in the extent strictly necessary: first name and surname, gender, address, e-mail address, and/or telephone number.

At our events, we take photographs and videos for our archive and promotions – brochures, websites, social media, etc. We inform our guests during the registration process and place a board at the entrance to the event notifying guests that the event will be recorded and/or photographed.

We generally do not process sensitive personal data. Providing consent to the processing of personal data is always voluntary, and you have the right to withdraw your consent at any time, in whole or in part.

If you wish your data to be changed or removed from our database or you would like to receive information about how we process your data, please contact us at office@aspeninstitutece.org. If you request deletion, you will also stop receiving our newsletter, the quarterly magazine or any other updates from the Aspen Institute Central Europe, depending on your subscription.

 

 

Ochrana osobních údajů je pro Aspen Institute Central Europe zcela zásadní, proto osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s platnými právními předpisy.

Při návštěvě našich webových stránek dochází  k zaznamenávání některých osobních údajů (IP adresa, cookies), ale tyto jsou z naší strany zpracovávány pouze anonymně v podobě statistiky počtu návštěv a návštěvníků.

Za účelem rozesílání newsletteru, pozvánek na akce pořádané Aspen Institute Central Europe nebo oznámení o vydání nového čísla magazínu Aspen Review Central Europe zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu běžné osobní údaje jako jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, údaj o pohlaví, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.  

V případě, že jsou na akcích pořizovány fotografie či videozáznamy, jsou tyto osobní údaje dále zpracovávány za účelem propagace Aspen Institute Central Europe a za účelem zdokumentování průběhu této akce na našich webových stránkách a profilech na sociálních sítích (Facebook, Twitter). O pořizování těchto záznamů jsou účastníci vždy informováni vhodnou formou, jak při registraci, tak přímo na akci.  

Citlivé osobní údaje obecně nezpracováváme. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Vy máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to zcela nebo i částečně.

Pokud si přejete být informováni o tom, jaká osobní data o Vás uchováváme, případně chcete být z naší databáze vymazáni, prosím kontaktujte nás na adrese office@aspeninstitutece.org.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.