Mesto: jediná zastávka pre kvalitný život?

16. October 2019 (18:00-20:00)

Jedným z dôvodov politicko-spoločenskej nespokojnosti občanov sú rozdiely v kvalite života – regióny sa markantne líšia z hľadiska sociálnej i ekonomickej nerovnosti, bezpečnosti, dostupnosti či kvality vzdelávania. Do Košíc sme sa preto nevybrali náhodou – práve v ich okolí sa rozprestiera veľký počet regiónov, ktoré spadajú do kategórie najmenej rozvinutých okresov a sú podporované vládnym programom. Naviac, zamestnávatelia v posledných desaťročiach prichádzajú len do veľkých miest s fungujúcou infraštruktúrou a blízkym odbytiskom, čím tiež prispievajú k vyľudňovaniu menších okresov.

Česká republika na tom nie je úplne inak. Kraje ako Ústecký a Karlovarský dlhodobo zaostávajú za zvyškom republiky, avšak veľké rozdiely sa objavujú už aj v rámci krajov – vznikajú vnútorné periférie. Potvrdila to i expertná štúdia a mapa Aspen Institute CE na tému kvality života a regionálnych rozdielov v ČR vypracovaná sociológom Danielom Prokopom.

  • Presťahujeme sa nakoniec všetci do miest? Čo môžeme spraviť, aby kvalita života v regiónoch neupadala a boli atraktívne pre život?
  • Majú ľudia z regiónov rovnaké šance ako tí z veľkých miest? Akú úlohu hrá rôzna kvalita vzdelávania?
  • Čo môžu spraviť zamestnávatelia alebo štátna a verejná správa, aby trend vyľudňovania zvrátili?
  • S akými spoločnými problémami v tejto oblasti bojujú Česko a Slovensko? V čom sa od seba navzájom môžeme učiť?

Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede spoločne s odborníkmi zo Slovenska a Česka, z dvoch perspektív susediacich štátov, už 16. októbra o 18:00, na verejnej debate v obľúbenej košickej Tabačke (Fabricafé). Táto debata je súčasťou série verejných regionálnych debát, ktoré predchádzajú výročnej konferencii Aspen Institute Central Europe The Shape of Central Europe / Kam kráčíš, Česko? 2019 a hodnotia politický, hospodársky a spoločenský vývoj strednej Európy.

Diskutovať s Vami budú:

Josef Bernard
vedúci oddelenia lokálnych a regionálnych štúdií, Sociologický ústav Akadémie Vied ČR

Jakub Lysek
Katedra politológie a európskych štúdií, Univerzita Palackého v Olomouci a externý spolupracovník Českej školskej inšpekcie

Miriam Šebová
Katedra regionálnych vied a managementu, Technická Univerzita v Košiciach (TUKE)

Zuzana Želinská 
viceprezidentka NESS KDC a predsedkyňa správnej rady Karpatskej nadácie

Moderátorkou diskusie bude Zuzana Kovačič Hanzelová, redaktorka denníku SME.

Verejnú debatu organizujeme v spolupráci s Ekonomickou Fakultou Technickej univerzity v Košiciach, Creative Industry KošiceTabačkou, ktorá je z verejných zdrojov podporená Fondom na podporu umenia

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.