Škola a společnost: hledání inspirace

22. October 2019 (17:30 - 19:30)

Vzdělávání a školy hrají velmi důležitou úlohu při formování společnosti. Globalizací a rozvojem nových technologií však dochází ke změnám jejího fungování. Tím vzniká i potřeba jiné role škol a vzdělávání, které by měly být schopné na tyto změny reagovat a přizpůsobovat se. Český vzdělávací systém je však dlouhodobě rigidní, podfinancovaný a potýká se s množstvím různých problémů, korunovaných neschopností dosáhnout dlouhodobé politické shody na tom, jak školství reformovat.

Inspiraci pro reformu vzdělávacího systému by mohla Česká republika hledat například ve Finsku. Finský vzdělávací systém je všeobecně považován za jeden z nejlepších a nejkvalitnějších na světě. Stát se učitelem je tam přibližně stejně těžké, jako stát se lékařem nebo právníkem. Tomu odpovídá i vysoká společenská prestiž učitelského povolání. Finští studenti se pravidelně umísťují na předních příčkách ve výsledcích mezinárodního hodnocení studentů PISA. Ve finských školách, na rozdíl od těch českých, je na prvním místě porozumění principům a schopnost spolupráce v rámci třídy.

  • Jakou roli hrají školy v české společnosti na rozdíl od finské?
  • Kde můžeme hledat inspiraci pro reformu českého vzdělávacího systému a obecného přístupu ke školám?
  • Jakým způsobem by se mělo české školství přizpůsobovat fungování moderní společnosti?
  • Může zapojení firem přispět k rozvoji českého školství?

Aspen Institute CE se rozhodl v rámci veřejných regionálních debat, které předcházejí výroční konferenci Kam kráčíš, Česko?, vypravit s tímto tématem do Ostravy, která má vysoké ambice zlepšit vzdělávání na místní i celonárodní úrovni. Debatu v Centru PANT, jež 22. října v 17:30 zahájí konferenci „Ostravské impulzy pro vzdělávání“, otevřeme krátkou reportáží z Finska pod názvem “Vzdělávání rovností” od VOXPOT.

V následné diskusi vystoupí:

 Bob KartousEDUin, garant expertních studií Aspen Institute CE pro oblast vzdělávání

 Susanna Bäckman, učitelka, ředitelka a poradkyně v oblasti vzdělávání z Finska, specialistka na výzkum a vývoj nových konceptů v pedagogické teorii a praxi

 Libor Witassek, nezávislý podnikatel a zastupitel města Opavy

Debatu pořádáme ve spolupráci s mediálním domem EconomiaCentrem PANT a městem Ostrava. Navazuje na cyklus debat hodnotících politický, hospodářský a společenský vývoj České republiky v kontextu regionů na základě výsledků celoročního zkoumání expertních skupin Aspen Institutu CE. Ty budou prezentovány na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko? 27.listopadu 2019 v rámci 3 panelů zaměřených na průřezová témata tradičně sledovaných oblastí: vzdělávání-konkurenceschopnost, bezpečnost-inovace a kvalita života-regionální rozdíly.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.