Budoucnost českého pracovního trhu

Poradenská společnost Boston Consulting Group a nezisková organizace Aspen Institute Central Europe ve středu 24. srpna 2022 na tiskové konferenci představily unikátní model vývoje českého trhu práce, který pracoval s lokálními faktory, 10 globálními megatrendy a analýzou 131 profesí v 31 sektorech. Studie Budoucnost českého pracovního trhu predikuje vývoj trhu práce do roku 2030 a poukazuje na hlavní změny, které ovlivní i následující dekádu. Studie přináší také konkrétní návrhy řešení pro státní správu, firmy a zaměstnance, které zajistí, aby Česká republika úspěšně zvládla výzvy spojené s očekávanými změnami pracovního trhu.

Celou studii s detailním výhledem do roku 2030 a hlavními trendy, které trh práce ovlivní i v následující dekádě, si stáhněte na odkazu níže.

Stáhněte si celou studii ZDE

Oficiální tisková zpráva

Česká ekonomika, s výjimkou roku 2020, rostla v posledních letech v rozmezí 3-6 % meziročně. Další růst HDP bude kromě současné vysoké inflace brzdit zejména nedostatek efektivní pracovní síly (zjednodušeně kombinace faktoru vzdělání/kvalifikace a hrubého množství práce). Kromě již přítomného nedostatku pracovníků, který se bude nadále zvyšovat vlivem demografického vývoje, dojde k výrazné proměně struktury pracovního trhu: některé pozice zaniknou a nové se objeví.

Pokud stát, zaměstnavatelé a zaměstnanci nepřistoupí k aktivním krokům vedoucím k adaptaci na tyto změny, hrozí české ekonomice ztráta konkurenceschopnosti, nárůst nezaměstnanosti a zpomalení růstu.

  • Které pracovní pozice zaniknou a které se naopak na trhu nově objeví?
  • Odkud doplnit chybějící pracovní síly?
  • Co bude třeba udělat v oblasti rekvalifikace a jaká opatření je nutné přijmout, abychom zvládli nadcházející proměnu trhu práce bez velkých negativních efektů?

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.