Pražský Aspen Institute připravuje další aktivity ve střední Evropě, mění jméno na Aspen Institute Central Europe

Pražský partner mezinárodní sítě Aspen Institute oznámil 24. ledna 2017 plán dalších aktivit ve středoevropském regionu a změnu názvu na Aspen Institute Central Europe (ACE). Chystá projekty zaměřené na nové oblasti spolupráce nejen ve střední Evropě, ale i Evropě jako celku. Změnou názvu se zřetelněji hlásí ke středoevropskému regionu, ve kterém již čtyři roky působí a doprovází ji také změna loga i celkové vizuální identity.

”Aspen vždy uměl k jednomu stolu přivést různě smýšlející lidi, ať už šlo o politiky, umělce, sportovce, vědce, inovátory, dobrovolníky či byznysmeny. Věřím, že touto schopností budeme dále moci přispívat k rozvoji demokratické společnosti nejen v Evropě,“ uvádí Ivan Hodáč, spoluzakladatel a současný předseda správní rady ACE.

I v roce 2017 chystá ACE řadu aktivit v celém regionu: Plánuje svůj program zaměřený na mladé lídry z různých oblastí společnosti nově pořádat dvakrát ročně a v různých místech střední Evropy. Představí také sérii diskuzí a setkání v Bratislavě, Budapešti, Varšavě, Praze či Berlíně a Bruselu. Jejich cílem je zaměřit se vedle  problémů také na příležitosti střední Evropy a její vztahy se západní Evropou i na další aktuální témata týkající se např. dopadů technologického rozvoje na současnou společnost.

Již v březnu chce ACE zahájit sérii navazujících expertních setkání zaměřených na identifikaci nových příležitostí v různých sektorech v rámci střední Evropy.

“Je klíčové, abychom dokázali rozvíjet spolupráci střední a západní Evropy zejména v kontextu dynamických změn: nové americké administrativy, rozhodnutí o odchodu Velké Británie z EU a nadcházejících voleb v některých evropských státech. Zároveň je na čase přestat o střední Evropě přemýšlet jen jako o troublemakerovi, ale jako o důvěryhodném partnerovi, který je schopný něco nabídnout, ať už jde o inovace, technologie či ekonomickou  spolupráci,“ uvádí Jiří Schneider, výkonný ředitel ACE.

Nové logo ACE více odkazuje ke globálnímu partnerství aspenských institutů, zatímco nová vizuální identita podtrhuje hlavní sdělení Aspenu: vytvářet prostor pro diskuzi a střet názorů, ve kterém se objevují nové souvislosti, nápady a iniciativy, přispívat k podpoře otevřené, demokratické společnosti.

Aspen Institute Central Europe je obecně prospěšná společnost se sídlem v Praze, která je od roku 2012 středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Posláním ACE je rozvíjet mezioborovou spolupráci, podporovat středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji, podporovat hodnoty otevřené a demokratické společnosti.

 

Jenda Žáček
communication and PR manager

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.