AI v Česku.
Lepší, než si myslíte!

Ve středu 27. ledna 2021 se konala výjimečná online debata o umělé inteligenci, kterou Aspen Institute Central Europe uspořádal ve spolupráci s deníkem E15. Cílem panelové diskuse, které se zúčastnili špičkoví odborníci na oblast AI, bylo demystifikovat pojem umělé inteligence a rozšířit povědomí o její prospěšnosti pro širokou veřejnost.

Jedním ze stěžejních bodů diskuse byly překážky, kterým AI v Česku čelí. Diskutující kladli důraz na multidisciplinární přístup k AI a nutnost spolupráce mezi státní, soukromou a akademickou sférou. Odborníci se hned v úvodu shodli, že Česko má potenciál stát se světovou velmocí v oblasti umělé inteligence a že rozhodně nemáme nouzi o talenty. Společně se potom snažili zodpovědět otázku, které kroky je nutné podniknout, abychom byli schopni své dovednosti prodat a stali se světovým superhubem umělé inteligence.

Online diskusi zahájila moderátorka Sara Polak, zástupkyně prg.ai a absolventka Aspen Young Leaders Programu, a o úvodní slovo se postaral Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institute CE. Zdůraznil především užitečnost AI napříč odvětvími a nutnost zbavit se skepticismu a strachu veřejnosti z umělé inteligence.

Daria Hvížďalová, partnerka Mainware a JHV Engineering, v kostce představila českou část srovnávací studie s názvem Umělá inteligence ve veřejném a soukromém sektoru v Polsku a České republice, která vznikla ve spolupráci Aspen Institute CE s polským Centrum Stosunków Międzynarodowych. V rámci prezentace představila celou řadu zajímavých příkladů využití umělé inteligence ve zdravotnictví a veřejném sektoru, jako je například identifikace osob páchajících trestnou činnost nebo prevence dekubitů.  Uvedla i několik doporučení plynoucích z výsledků studie pro vývoj AI v českém prostředí – dostupnost dat, jejich množství a kvalita, podpora veřejné diskuse a jednotný výklad právní doktríny, připravenost na změny na trhu práce a podpora lokálního know-how.

Jakub Nešeřil, zakladatel a CEO Česko.digital, poukázal na fakt, že už nyní patří Česká republika mezi nejlepší země v oblasti umělé inteligence. Prioritou by se podle něj měla stát podpora českého digitálního byznysu a základního výzkumu, z něhož by měly vzejít produkty s přidanou hodnotou. Nešetřil věří, že by se využití našeho technologického bohatství mělo stát celonárodním zájmem.

O svůj pohled na problematiku AI se podělil i Pavel Kordík, proděkan pro spolupráci s průmyslem na ČVUT a spoluzakladatel Recombee a UNICO.AI. Podle něj je jakákoliv oblast průmyslu vhodná k zavedení AI inovací, díky nimž se můžeme stát konkurenceschopní. Schopnost aplikovat umělou inteligenci přitom bude dle jeho názoru rozhodovat o tom, jak si jako stát v budoucnu povedeme.

Tomáš Mikolov, senior researcher při CIIRC ČVUT, který sám nasbíral dlouholeté zkušenosti v zahraničí, zdůraznil, že ačkoliv máme spoustu mladých talentů, přijímání umělé inteligence jako součásti života je stále slabé a je s ohledem na budoucnost nutné zapracovat hlavně na vnímání potenciálu AI. I proto podle Marka Rosy, zakladatele, CEO a CTO GoodAI a Keen Software House, musíme vzbudit v mladých talentech odvahu nebát se riskovat a dávat si už v rámci základního výzkumu vyšší cíle.

Debata se stočila rovněž k tématu odlivu talentů do zahraničí. Podle Michala Pěchoučka, CTO společnosti Avast a profesora ČVUT, se ho ale není třeba obávat. Naopak věří, že je nutné, aby Češi posbírali co nejvíce zahraničních zkušeností. Stěžejní však potom je navazovat a udržovat vztahy s českými odborníky působícími v cizině a pracovat na tom, abychom jim mohli nabídnout dobré podmínky pro návrat do vlasti.

Pavel Kordík má za to, že v Česku máme celou řadu zajímavých společností, které nabízí odborníkům po návratu ze zahraničí možnost využít nabytých dovedností. Jako problém vidí nedostatek a nedostupnost financí pro nadšené a šikovné studenty, kteří nemají jak vytvořit prototypy svých mnohdy průkopnických nápadů.

Z diskuse tedy vyplynulo, že Česká republika rozhodně netrpí nedostatkem odborníků. Problém vidí experti zejména ve financování českých startupů, které nemají dostatečnou podporu z veřejných zdrojů a kvůli tomu se nemohou rozrůst do rozměrů technologických gigantů jako jinde ve světě. Tomáš Mikolov uvedl, že největší rozdíl mezi USA a Evropou vidí v tom, že v USA financují i startupy, které nejsou výdělečné bezprostředně. To jim dává větší šanci vyrůst do větších rozměrů. K rovnocenným podmínkám by mohly přispět, krom založení fondu pro financování menších projektů, rovněž regulace v oblasti AI.

V závěru panelové debaty došla řeč i na všeobecnou obavu o pracovní místa a nahrazování lidské práce AI technologiemi. Pavel Kordík je pevně přesvědčen, že ztráty pracovních míst se není třeba obávat. Budeme ale muset být kreativnější a přeorientovat se tak, abychom potenciál umělé inteligence dokázali vytěžit na maximum a aby umělá inteligence sloužila nám a ne naopak.

Sara Polak uzavřela debatu výzvou, aby se Češi nebáli mít zdravé sebevědomí napříč odvětvími s důrazem na oblast umělé inteligence. AI je jen další technologií ve vývoji lidstva, která nás může vyvést ze současné krize a zabránit i těm dalším.  Zároveň může posunout lidstvo do nové evoluční etapy. Sara Polak proto zdůraznila, ať se nebojíme přicházejícího pokroku a máme odvahu být v něčem nejlepší na světě.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.