Celoživotní zvyšování kvalifikace se musí stát společenskou prioritou

Aspen Institute CE uspořádal dne 22. září 2020 expertní kulatý stůl k celoživotnímu zvyšování kvalifikace. Expertní diskuse ukázala, že chybí jednotná platforma pro řešení dostupnosti celoživotního vzdělávání. Na změny na pracovním trhu se lze připravit, ale iniciativy v ČR jsou relativně izolované, chybí koordinační orgán. Účastníci diskuse se shodli, že by bylo žádoucí vytvořit platformu, v rámci které by zástupci státu, byznysu, vzdělávacích institucí a akademické sféry společně určovali, jaký vzdělávací obsah je potřeba vytvářet, jaké profesionální dovednosti jsou relevantní a jaké jsou vyhlídky budoucího uplatnění na trhu práce pro jednotlivé profese.

Více informací k závěrům debaty najdete ve zprávě z kulatého stolu.

Zpráva z kulatého stolu

 

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.