Celoživotní zvyšování kvalifikace se musí stát společenskou prioritou

Aspen Institute CE uspořádal dne 22. září 2020 expertní kulatý stůl k celoživotnímu zvyšování kvalifikace. Expertní diskuse ukázala, že chybí jednotná platforma pro řešení dostupnosti celoživotního vzdělávání. Na změny na pracovním trhu se lze připravit, ale iniciativy v ČR jsou relativně izolované, chybí koordinační orgán. Účastníci diskuse se shodli, že by bylo žádoucí vytvořit platformu, v rámci které by zástupci státu, byznysu, vzdělávacích institucí a akademické sféry společně určovali, jaký vzdělávací obsah je potřeba vytvářet, jaké profesionální dovednosti jsou relevantní a jaké jsou vyhlídky budoucího uplatnění na trhu práce pro jednotlivé profese.

Více informací k závěrům debaty najdete ve zprávě z kulatého stolu.

Zpráva z kulatého stolu

 

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.