Ředitelé ZŠ: Klíčové postavy českého školství

Ředitelé základních škol by měli být lídry primárního vzdělávání, garanty moderní výuky a jako kompetentní manažeři řídit edukaci v České republice. Mají však pro to vytvořené dostatečné zázemí a podmínky? Jaká je situace ředitelů ve Zlínském kraji, v němž působí přes 250 základních škol, které mají nejvyšší počty kvalifikovaných učitelů a ve výsledcích se v regionech drží na nejvyšších příčkách? O tom a dalších otázkách debatovali 14. září 2021 odborníci v on-line diskusi dne s názvem Ředitelé ZŠ: Klíčové postavy českého školství v rámci 61. ročníku Zlínského filmového festivalu. 

Debatu zahájil a moderoval Vladimír Kroc z Českého rozhlasu. Pozvaní řečníci se shodli na tom, že ne vždy jsou ředitelé základních škol na tuto komplexní roli dostatečně odborně připraveni. Klíčovou roli v zajištění správného fungování a směřování školy přitom hraje dobře nastavený vztah se zřizovatelem založený na vzájemné důvěře. Ředitelé by se měli především věnovat odborné práci a neztrácet čas méně podstatnými úkoly, jako jsou administrativní i provozní záležitosti. 

Ředitel ZŠ Olomouc Jiří Vymětal je toho názoru, že funkce ředitele základní školy je rozsáhlejší než manažerská profese, protože kromě vedení svých spolupracovníků zodpovídá za celou řadu jiných činností, například správu budovy. „Škola se musí vyvíjet, aby výuka byla efektivní, vyhodnocovat, jak působí na žáky i rodiče. Často nám chybí diskuse se zřizovateli školy a jejich podpora. Ředitel si pak připadá osamělý, frustrovaný z neustálých kontrol. Zřizovatel má přitom vytvářet podhoubí, aby školy mohly nejen fungovat, ale i růst,“ říká Jiří Vymětal. 

Podle ředitelky ZŠ Střílky Martiny Raiserové, potřebují vedoucí pedagogové oporu v administrativě a to nejen v té právní (nejčastěji tou právní). Ředitelé zpracovávají desítky dokumentů, hlášení, přehledů, tabulek, výkazů, dotazníků (kolem 60 dokumentů až tři roky zpětně), což jim ubírá tolik potřebný čas  na rozvoj inovativní výuky. „Jsme malá venkovská škola, ale snažíme se držet krok s těmi velkými. Rádi bychom, aby naši žáci obstáli ve velkoměstě, kam budou přecházet na střední školy. I když jsme pozitivní a inovativní, neustálé papírování a vypisování nových a nových směrnic nám bere prostor na kvalitní projekty,“ uvádí Martina Raiserová.

Ředitel ZŠ Sedmikráska a spolupracovník projektu Ředitel naživo Pavel Sumec se domnívá, že šéf základní školy by měl být nejen dobrým pedagogem, ale také mediátorem, který umí vést smysluplnou debatu s rodiči. „Doba covidová nás naučila diskutovat i o méně příjemných věcech, jako je například nařízení, že děti ve školách musí nosit roušky. Vždy je však lepší stavět na tom, co nás spojuje – zajímavé práci, fundovaných lidech, žácích a určité profesní svobodě,“ tvrdí Pavel Sumec. Určité návyky a kompetence by podle jeho slov měla budoucím ředitelům předávat už pedagogická fakulta.  

Podle Ondřeje Andryse, náměstka ústředního školního inspektora ČŠI, jsou ředitelé základních škol nejvýznamnějším článkem vzdělávacích systému. „Máme tady 4500 základních škol s vysokou mírou autonomie, ale dlouho chybela systémová podpora ředitelů. Postupne se vsak situace prece jen zlepsuje.Velkou pomocí pri snizovani administrativni zateze by byl treba jednotný informační systém sdileny mezi školami, ministerstvem i zřizovateli, upozorňuje Ondřej Andrys a dodává: „O funkci ředitelů škol je dnes malý zájem, často se uchází jediný kandidát. Ředitel školy je přitom tím nejdůležitějším aktérem, na jehož osobnosti a kvalitách závisí většinou kvalita celé školy. I proto je potřeba udělat všechno pro to, aby pozice ředitele školy byla pro pedagogickou veřejnost atraktivní.”

Panelovou diskusi Ředitelé ZŠ: Klíčové postavy českého školství uspořádal Aspen Institute CE ve spolupráci s Hospodářskými novinami. Je součástí debat, které předcházejí výroční konferenci Kam kráčíš, Česko/Evropo 2021

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.