Aspen Institute Central Europe změní své vedení

PRAHA (19. února 2020) – V čele Aspen Institute Central Europe (AICE) dojde ke změně. Dosavadní výkonný ředitel Jiří Schneider úspěšně rozvinul programy institutu a rozšířil jeho působení v dalších zemích střední Evropy. Po dohodě se členy správní rady předá v červnu 2020 vedení institutu svému nástupci. O tom, kdo bude jeho nástupcem, zatím nebylo rozhodnuto.

Jiří Schneider stál v čele institutu od ledna 2016. Jeho úkolem bylo provést institut náročným obdobím transformace z původně české pobočky na nadnárodní instituci působící v dalších středoevropských zemích. „Jiří Schneider jako výrazná osobnost v posledních letech přispěl k viditelnosti a růstu prestiže Aspen Institute Central Europe v celém regionu a významně se podílel na úspěšném rozvoji jeho programů a projektů. Jsem proto rád, že s námi bude na vybraných projektech spolupracovat i nadále,“ uvádí Ivan Hodáč, spoluzakladatel a současný předseda správní rady AICE. „Svou misi nyní Jiří naplnil a AICE tak může vstoupit do další etapy svého rozvoje, pro niž bude již třeba najít jiný typ manažerské osobnosti. Chci Jiřímu poděkovat za jeho osobní i profesionální přínos. Vybudoval skvělý tým, který odvádí špičkovou práci. Jeho nástupce bude mít na co navazovat,“ dodává Hodáč.

Stál jsem u vzniku naší pobočky Aspen Institute jako člen dozorčí rady. Jsem vděčný, že jsem od roku 2016 dostal příležitost Aspen Institute Central Europe vést a setkávat se při tom s mnoha pozoruhodnými lidmi v naší zemi i u našich sousedů. Jsem rád, že se nám daří propojovat vůdčí osobnosti z různých oblastí života, které sdílejí zájem o rozvoj dialogu o společných hodnotách, na nichž stojí otevřená a soudržná společnost,“ shrnul své dosavadní působení Jiří Schneider, výkonný ředitel AICE.

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je obecně prospěšná společnost se sídlem v Praze, která je od roku 2012 středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem AICE je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých oblastí v jejich osobním a profesním vývoji.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.