Ivan Hodač zvolen předsedou správní rady Aspen Institute Prague

Správní rada Aspen Institute Prague (AIP) zvolila na svém zasedání 6. června 2016 svého dosavadního místopředsedu Ivana Hodače novým předsedou a poděkovala za činnost ve funkci předsedy odstupujícímu Michaelu Žantovskému.

Chci plynule navázat na práci Michaela Žantovského v čele Aspen Institute Prague, protože byla smysluplná a především, její výsledek můžeme vidět právě v existenci této obecně prospěšné společnosti. Aspen má být i do budoucna platformou pro diskuzi lidí různých myšlenkových proudů, která je tak potřebná pro udržení demokratických hodnot společnosti a zároveň sítí propojující lidi z byznysu, politiky a neziskového sektoru, kteří usilují o rozvoj společnosti. Chci, aby Aspen podpořil spolupráci ve střední Evropě, do které by měl rozšířit své působení, a posiloval aspenskou síť intenzivnější spoluprací s dalšími Aspeny po celém světě,“ uvádí Ivan Hodač, nově zvolený předseda správní rady AIP.

Od roku 2012 se pražskému Aspen Institute podařilo ujít pěkný kus cesty a jsem rád, že jsem mohl být u jeho vzniku. Za tu dobu se kolem Aspenu shromáždila celá řada zajímavých lidí, kteří mají chuť posouvat věci kupředu. Věřím, že je to směr, kterým se má Aspen ubírat a osobně jej v tom budu podporovat. Ivanovi pak budu držet palce, aby práce i nadále šla od ruky a aspenská síť rostla,“ uvádí Michael Žantovský.

Ivan Hodač je jedním ze zakladatelů Aspen Institute Prague. Dříve byl tajemníkem Asociace evropských výrobců automobilů (2001-2013), v současnosti působí jako poradce správní rady této asociace. Byl rovněž šéfem kanceláře Time Warner Corporate pro Evropu. Financial Times Hodače označili jako jednu ze třiceti nejvlivnějších osobností bruselské politiky. Ivan Hodač se narodil v Praze, kde studoval strojní inženýrství. Studium uzavřel na University of Copenhagen a College of Europe v Brugách.

Aspen Instute Prague je obecně prospěšná společnost, která je středoevropským partnerem globální sítě Aspen Institute. Slouží jako neideologická platforma, kde se mohou setkávat představitelé politiky, neziskového sektoru, byznysu a také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem Aspen Institute Prague je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním a profesním vývoji.

 

Jenda Žáček
communication and PR manager, Aspen Institute Prague

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.