Proč (ne)jsou ředitelé ZŠ kapitány českého školství?

Praha 28. dubna 2021 – Ředitelé základních škol by měli být lídry prvotního vzdělávání a jako manažeři českého školství určovat směr moderní výuky. Pomoci by jim v tom měl i dobře nastavený vztah se zřizovatelem, založený na vzájemné důvěře. Proč tomu tak často není? Jak to, že ředitelé ztrácejí čas méně podstatnými úkoly? A kudy vede cesta ke zlepšení postavení těchto klíčových pedagogů? Nad tím a dalšími otázkami se zamýšleli zástupci z řad ředitelů, zřizovatelů, státní správy i byznysu v on-line diskusi Ředitelé ZŠ: kapitáni českého školství? Uspořádal ji Aspen Institute CE ve spolupráci s odborným partnerem redakce Řízení školy a Národním pedagogickým institutem. 

Diskutující se shodli na tom, že ředitelé základních škol jsou zavaleni administrativními i provozními požadavky, takže jim nezbývá prostor na zkvalitnění výuky. Komunikace se zřizovateli je příliš složitá a zdlouhavá, ředitelům se nedostává dostatečné technické či metodické podpory, ani ohodnocení. V Česku chybí systémový přístup státu, aby se ředitelé mohli věnovat hlavně odborné práci.

„Neznám žádnou dobrou školu, která by měla špatného ředitele,“ říká Tomáš Feřtek, odborný konzultant vzdělávacího centra EDUin. Nutnou podmínkou kvalitativní proměny školy je kompetentní ředitel, který zvládá roli manažera i pedagogického lídra. „Na to, že nemáme žádný systém kariérní přípravy a výběru příštích ředitelek nebo ředitelů, je těch dobrých ve školách překvapivě hodně. Ale rozhodně to nestačí. Bez jasně pojmenovaných způsobů, jak takové lidi najdeme, oslovíme a budeme ve funkci podporovat, se do budoucna neobejdeme,“ podotýká Tomáš Feřtek.

Podle ředitelů škol je v českém decentralizovaném a autonomním systému potřeba vnímat rozdílnost těchto institucí a vytvářet podmínky, aby celé vedení jako tým plnilo své úkoly a posouvalo školu vpřed. Důležitou roli hrají malotřídky na prvním stupni, které přispívají ke komunitnímu způsobu života a jsou nositelem vzdělání a rozvoje v menších obcích. Marcela Erbeková, ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Mnichovicích, nabádá, aby se ředitelé nebáli vybočit z jednosměrného uvažování, ozvali se a neváhali změnit některé zažité postupy. Přítomní ředitelé se shodli, že je třeba požadovat od státu i zřizovatele jasné zadání a hodnotové zakotvení, jak má moderní vzdělávání vypadat.

Vzájemná spolupráce zřizovatelů a ředitelů musí být postavená na důvěře – to je základ úspěchu, míní Petra Pecková, hejtmanka Středočeského kraje. „Musí tahat za jeden provaz a na stejném konci mít po svém boku i učitele, rodiče a děti. Skvělý ředitel z hrozeb dělá příležitosti, razí cestu. Skvělý zřizovatel si uvědomuje, že je nutné moderní prostředí a vybavení, ale že barevná fasáda dětem kvalitní vzdělání neposkytne. Oba dva si uvědomují, že škola v obci je more than school,” uvádí Petra Pecková.

Vztahy ředitelů a zřizovatelů nelze paušalizovat, někde fungují, jinde méně, ale mělo by jít o vyvážené partnerství se společným cílem, domnívá se Karel Klatovský, manažer vzdělávacích programů firmy Microsoft. Ta se podílí na počítačovém vybavení hlavně malých obecních škol.

Podle Martiny Běťákové, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT, nemohou manažerské kompetence ani pedagogický leadership ležet pouze na jednom člověku. Vedení školy je potřeba vnímat jako týmovou práci, kde jsou kompetence rozděleny. Někde je ředitel skutečně pedagogickým leaderem, duší školy, a správě i řízení organizace se věnuje jeho zástupce, jinde je to naopak. „Není fér, aby ředitelé, jakožto kapitáni, byli na všechno sami. Proto zavádíme metodiky středního článku, kteří budou v regionu pro vedení základních škol partnery, budou poskytovat profesionální pomoc a podporu – v konkrétní situaci, na konkrétním místě, s konkrétním problémem,“ sdělila Martina Běťáková.

Zdeněk Slejška, ředitel Nadačního fondu Eduzměna, upozorňuje, že nejvíce přetížení jsou ředitelé na menších základních školách, kde suplují ekonomy či technické pracovníky. Stát by se měl proto zaměřit na zkvalitnění pedagogické činnosti ve třech oblastech: edukaci ředitelů, součinnosti zřizovatelů a navrhování vhodné legislativy, například daní či inkluze. Systémové změny se bez pomoci státu neobejdou.

Debaty se zúčastnili i další odborníci z těchto institucí: Asociace ředitelů základních škol, Česká školní inspekce, think tank IDEA při CERGE-EI, PAQ Research, Učitel naživo a Učitelská platforma.

 

——————–

O Aspen Institute Central Europe
Aspen Institute Central Europe je nezávislá platforma, kde se mohou setkávat a jednat představitelé politiky a byznysu, ale také osobnosti z oblasti umění, sportu či vědy. Cílem institutu je rozvíjet mezioborovou spolupráci a podporovat mladé středoevropské lídry z různých sektorů v jejich osobním i profesním rozvoji.

 

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.