Veřejné prohlášení Aspen Institute Prague

Praha, 1. prosince 2014 – Jelikož se v poslední době objevilo několik polemických článků, v nichž figuruje jméno Aspen Institute Prague, považujeme za nutné vydat následující prohlášení: Aspen Institute Prague je nezisková, nepolitická a nestranická obecně prospěšná společnost, sloužící jako prostor pro setkávání lidí různých názorových směrů z různých oblastí společenské činnosti nad aktuálními problémy společenského, ekonomického a kulturního vývoje České republiky a střední Evropy. Společně s dalšími pěti evropskými a třemi mimoevropskými aspenskými instituty vychází ze zkušeností a metodologie amerického Aspen Institute, ale není jím ani řízena ani financována. Ve správní radě Aspen Institute Prague jsou zastoupeni představitelé tří parlamentních stran současné vládní koalice i opozice a zástupci obchodních, finančních a akademických institucí. Právě různorodá skladba správní rady zaručuje Institutu nezávislost a nestranický charakter. Aspen Institute Prague se nezabývá nejrůznějšími –ismy ani politováníhodnými konspiračními teoriemi chorých mozků, ale řešením praktických problémů v oblasti společenského vývoje, inovací, vzdělání, obchodní výměny, kreativity aj. Je to otevřená platforma a k účasti na její činnosti je přizván každý. Tomáš Klvaňa je místopředsedou správní rady Aspen Institute Prague. Jeho komentáře zveřejňované v poslední době nevyjadřují stanovisko správní rady a pan Klvaňa není zmocněn je publikovat jménem Aspen Institute Prague.

MICHAEL ŽANTOVSKÝ předseda správní rady Aspen Institute Prague

RADEK ŠPICAR výkonný ředitel Aspen Institute Prague

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.