Expertní kulatý stůl
na téma
bezpečnost-inovace
(Kam kráčíš, Česko?)

Přípravy na výroční konferenci “Kam kráčíš, Česko?” 2019 pokračují druhým expertním setkáním, které se uskutečnilo 23. května v zasedací místnosti Aspen Institute Central Europe. Tato setkání přispívají již od roku 2015 k analýze vývoje České republiky a jejich výstupy jsou následně zpracovány do studie a prezentovány na výroční konferenci “Kam kráčíš, Česko?”. Ta se letos uskuteční opět na podzim v partnerství s mediálním domem Economia.

Na základě debat v předchozích letech jsme se v tomto roce rozhodli soustředit na průniky mezi dříve sledovanými oblastmi (konkurenceschopnost, vzdělávání, kvalita vládnutí, bezpečnost a kvalita života). Nově tak vznikly 3 expertní skupiny pro témata vzdělávání a konkurenceschopnost, bezpečnost a inovace, a regionální rozdíly v kvalitě života.

Expertní skupina na téma bezpečnost a inovace vedena Tomášem Pojarem (prorektor CEVRO) se věnovala investicím do obrany, které jsou většinou vnímány v negativním světle pouhých, často nepotřebných, výdajů. Diskutující hledali cesty jak investovat chytře – s přidanou hodnotou a případnými dalšími příznivými efekty nových technologií v různých oblastech, aniž by stát nutně musel škrtat v jiných položkách svého rozpočtu. Jako klíčová se jeví odpovědnost za využité (i státní) finance ve výzkumu a vývoji – je proto potřebná změna dosavadního modelu. Probíraly se také rozdíly v dopadech na ekonomiku v případě pořizování výzbroje od domácích producentů a od zahraničních.

Již v nejbližších dnech se k tématům svou expertízou připojí i externí členové. Další kroky expertních skupin vám budeme přinášet už v nejbližších týdnech a měsících.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.