Expertní kulatý stůl na téma kyberbezpečnost
– Kam kráčíš, Česko 2020

Přípravy na výroční konferenci Kam kráčíš, Česko 2020 jsou i přes nelehkou situaci ve světě v plném proudu. Postupně se uskutečňují setkání expertních skupin, v tomto období online, která přispívají již od roku 2015 k analýze vývoje České republiky a jejichž výstupy jsou následně zpracovány do studie a prezentovány na výroční konferenci Aspen Institute CE. Ta se bude letos konat opět na podzim v partnerství s mediálním domem Economia.

Dne 31. března se uskutečnilo první setkání na téma kyberbezpečnost, kdy se pod vedením Tomáše Pojara, prorektora CEVRO a garanta expertní studie, sešla skupina expertů z oblasti IT zaměřených na bezpečnost. Přítomní odborníci se v úvodu setkání shodli na důležitosti způsobu, jakým je kyberbezpečnost prezentovaná a vysvětlovaná široké veřejnosti. Uvěřitelnost závažnosti těchto hrozeb výrazně ztěžuje porozumění běžných lidí, které se zakládá výhradně na víře a důvěře odborníkům. V této oblasti je také klíčové zbavit veřejnost mýtů spojených s tématy, jakými jsou internet věcí (Internet of Things), 5G sítě nebo různá Smart zařízení.

Klíčovou bude schopnost lidí znalých kyberbezpečnosti vysvětlit aktérům s rozhodovacími pravomocemi, tedy zejména vládě a veřejné správě, kroky, které je nutné neprodleně učinit. Česká státní správa by měla být celkově aktivnější – říkat jak se ke změnám stavět, zda používat určité technologie atp. Nebo může stát nechat byznysu volnou ruku – ale i to musí jasně komunikovat, jinak firmy neví, co očekávat do budoucna. Zajímavé bude sledovat, kde stát získá adekvátní lidské zdroje na potřebnou certifikaci zařízení. Klíčová bude též odpovědnost za používané a schválené technologie ta nakonec nutně nemusí být v rukách státu.

V otázce prevence se kromě bezpečných konfigurací systémů a sítí ukázalo jako účinné i školení lidí proti phishingu, nebo edukační e-maily, které informují o událostech a nebezpečí v oblasti kyberbezpečnosti. Právě tyto zprávy často spustí vlnu otázek a upozornění ze strany zaměstnanců vůči jejich IT podpoře, která tak může včas zasáhnout a zmenšit prostor pro útoky.

Naprosto nesprávně jsou používány počítače ve vzdělávání. Třeba z balíčku MS Office se vyučuje Powerpoint, Excel a Word v rámci výuky informatiky. Powerpoint by se ale měl zapojit spíše do výuky výtvarné výchovy, Word do hodin českého jazyka nebo výuky jazyků a Excel do matematiky, kam svými funkcemi patří.

Share this on social media

Support Aspen Institute

The support of our corporate partners, individual members and donors is critical to sustaining our work. We encourage you to join us at our roundtable discussions, forums, symposia, and special event dinners.

Cookies
These web pages use cookies to provide their services. You get more information about the cookies after clicking on the button “Detailed setting”. You can set the cookies which we will be able to use, or you can give us your consent to use all the cookies by clicking on the button “Allow all”. You can change the setting of cookies at any time in the footer of our web pages.
Cookies are small files saved in your terminal equipment, into which certain settings and data are saved, which you exchange with our pages by means of your browser. The contents of these files are shared between your browser and our servers or the servers of our partners. We need some of the cookies so that our web page could function properly, we need others for analytical and marketing purposes.